Pentru cele mai recente informații, consultați versiunea în limba engleză a acestei pagini.

Comitetul Delors (1988-1989)

Comitetul pentru studiul Uniunii Economice și Monetare, cunoscut mai bine sub denumirea „Comitetul Delors”, a fost creat în luna iunie 1988, ca urmare a unui mandat al Consiliului European privind examinarea și propunerea unor etape concrete care să conducă la o Uniune Economică și Monetară europeană. Comitetul a fost prezidat de Jacques Delors, președintele de la acea dată al Comisiei Europene, și a fost format din guvernatorii băncilor centrale din statele membre ale Comunității Economice Europene, precum și din o serie de alți membri. Printre aceștia s-a numărat Alexandre Lamfalussy, directorul general de la acea dată al Băncii Reglementelor Internaționale de la Basel și, ulterior, primul președinte al Institutului Monetar European.

Comitetul Delors și-a îndeplinit mandatul prin publicarea, în luna aprilie 1989, a unui raport privind „Uniunea Economică și Monetară în Comunitatea Europeană”. Printre alte propuneri, raportul a sugerat trei etape pentru realizarea Uniunii Economice și Monetare și a contribuit la dezvoltarea procesului de unificare monetară și economică.

Evidențele Comitetului Delors sunt pe suport de hârtie și constau în 12 cutii care acoperă ședințele desfășurate în perioada septembrie 1988-aprilie 1989, precum și pregătirea și finalizarea Raportului Delors. Documentele sunt, în cea mai mare parte, redactate în limbile engleză și franceză.