Ajakohastatud teave on kättesaadav ingliskeelsel veebilehel.

Delors'i komitee (1988–1989)

Majandus- ja rahaliidu loomist uuriv komitee ehk nn Delors'i komitee moodustati 1988. aasta juunis. Sellega järgiti Euroopa Ülemkogu antud mandaati teha uurimistööd ning pakkuda välja Euroopa majandus- ja rahaliidu loomiseni viivad konkreetsed etapid. Komiteed juhtis tolleaegne Euroopa Komisjoni esimees Jacques Delors. Komitee koosseisu kuulusid peale muude liikmete ka Euroopa Majandusühenduse liikmesriikide keskpankade presidendid. Üks liikmetest oli Baselis tegutseva Rahvusvaheliste Arvelduste Panga peadirektor Alexandre Lamfalussy, kellest sai hiljem Euroopa Rahainstituudi esimene president.

Delors'i komitee täitis oma mandaadi ning avaldas 1989. aasta aprillis aruande „Majandus- ja rahaliit Euroopa Ühenduses”. Lisaks muudele ettepanekutele pakuti aruandes välja kolm etappi majandus- ja rahaliidu saavutamiseks ning aidati välja töötada rahandusliku ja majandusliku ühendamise protsessi.

Delors'i komitee dokumendid on paberkandjal ning neid on 12 kasti. Dokumendid puudutavad ajavahemikus 1988. aasta septembrist kuni 1989. aasta aprillini korraldatud koosolekuid ning Delors'i aruande ettevalmistamist ja koostamist. Enamik dokumente on inglise või prantsuse keeles.