Zie voor de meest actuele informatie de Engelse versie op deze pagina.

Het Comité-Delors (1988-1989)

Het Comité voor de bestudering van de economische en monetaire unie, beter bekend als het Comité-Delors, werd opgericht in juni 1988. De oprichting van dit comité vloeide voort uit een mandaat van de Europese Raad om voorafgaand aan de Europese Economische en Monetaire Unie te onderzoeken en uit te werken in welke fasen deze unie kon worden verwezenlijkt. Het Comité werd voorgezeten door Jacques Delors, de toenmalige Voorzitter van de Europese Commissie. Het bestond uit de gouverneurs en presidenten van de centrale banken van de Europese Economische Gemeenschap en enkele andere leden, zoals Alexandre Lamfalussy, toenmalig algemeen directeur van de Bank voor Internationale Betalingen in Bazel, die later de eerste President van het Europees Monetair Instituut werd.

Het Comité-Delors vervulde zijn mandaat door in april 1989 een rapport uit te brengen getiteld “Economic and Monetary Union in the European Community”. Het rapport bevatte onder meer het voorstel voor het verwezenlijken van de Economische en Monetaire Unie in drie fasen en droeg bij aan de ontwikkeling van het monetaire en economische eenwordingsproces.

Het archiefmateriaal van het Comité-Delors is in papieren vorm en omvat twaalf dozen met materiaal over vergaderingen die tussen september 1988 en april 1989 werden gehouden, evenals de voorbereiding en afronding van het verslag-Delors. De documenten zijn voornamelijk in het Engels en het Frans gesteld.