Ajantasaisimmat tiedot ovat luettavissa sivun englanninkielisestä versiosta.

Delorsin komitea (1988–1989)

Talous- ja rahaliittoa pohjustava komitea (Committee for the study of economic and monetary union) eli Delorsin komitea perustettiin kesäkuussa 1988. Eurooppa-neuvosto antoi komitean tehtäväksi tutkia ja ehdottaa konkreettisia vaiheita, joiden kautta talous- ja rahaliittoon edettäisiin. Komiteaa johti Euroopan komission silloinen puheenjohtaja Jacques Delors. Komitean muodostivat Euroopan talousyhteisön jäsenmaiden keskuspankkien pääjohtajat, ja siihen kuului myös muita jäseniä, kuten Baselissa toimineen Kansainvälisen järjestelypankin johtajistoon tuolloin kuulunut Alexandre Lamfalussy, josta tuli myöhemmin Euroopan rahapoliittisen instituutin (EMI) ensimmäinen puheenjohtaja.

Delorsin komitea julkaisi työnsä päätteeksi huhtikuussa 1989 talous- ja rahaliittoa käsittelevän raportin ”Economic and Monetary Union in the European Community”, joka tunnetaan Delorsin raporttina. Muiden ehdotusten lisäksi raportissa esitettiin talous- ja rahaliiton perustamista kolmessa vaiheessa ja hahmoteltiin tarvittavaa yhtenäistämistä.

Delorsin komitean aineisto (12 arkistolaatikkoa) on pääasiassa paperimuodossa ja sisältää dokumentteja syyskuun 1988 ja huhtikuun 1989 välillä pidetyistä kokouksista sekä Delorsin raportin valmistelu- ja viimeistelyaineistoa. Asiakirjat on laadittu pääasiassa englanniksi ja ranskaksi.