Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Доклад за публичната консултация относно цифрово евро

Цифровото евро може да има успех само ако отговаря на нуждите на европейските граждани

Фабио Панета, член на Изпълнителния съвет

Зададохме 18 въпроса, чрез които да съберем мнения за ползите и трудностите, свързани с емитирането на цифрово евро, и за евентуалните му характеристики. Нашата публична консултация се проведе от 12 октомври 2020 г. до 12 януари 2021 г.

В доклада се представя обзор на всички 8221 получени коментара. Той съдържа важна информация, въз основа на която в средата на 2021 г. Управителният съвет ще вземе решение дали да даде началото на проект за цифрово евро, в който официално да проучи възможните му характеристики и употреба.

Страница за цифровото евро

Мнения на авторите на коментари в публичната консултация

Важни са неприкосновеността на личния живот, сигурността и възможността да се извършват плащания навсякъде в еврозоната.

И гражданите, и професионалистите смятат неприкосновеността на личния живот за най-важна характеристика на евентуално цифрово евро. То трябва също да бъде сигурно и да се използва евтино и лесно навсякъде в еврозоната.

Повече информация
Важна е интеграцията със съществуващите варианти за плащания.

Лицензираните посредници би трябвало да участват в предоставянето на услуги в цифрово евро. Те биха били най-подходящи доставчици на иновативни и ефективни услуги, като ги интегрират в съществуващите банкови и платежни системи.

Повече информация
Карти, електронни портфейли и смартфони биха могли да включват функции, наподобяващи пари в брой.

Всички налични в момента хардуерни и софтуерни решения биха могли да бъдат адаптирани за употребата на цифрово евро и плащанията да станат подобни на касовите, стига да се запази тяхната сигурност и безопасност.

Повече информация

Представяне на резултатите

Ще направим всичко възможно да гарантираме, че цифровото евро ще изпълни очакванията на гражданите, откроени в публичната консултация, заяви членът на Изпълнителния съвет Фабио Панета при представянето на резултатите от консултацията пред Комисията по икономически и парични въпроси на Европейския парламент на 14 април 2021 г.

Вижте изслушването

Пълен текст на доклада

Запознайте се подробно с доклада за публичната консултация относно цифрово евро. Коментарите са важна основа за оценката, която Евросистемата извършва в момента, и за предстоящите решения за евентуалното въвеждане на цифрово евро.

Прочетете доклада

Профил на участниците в консултацията

ЕЦБ провежда публични консултации по разнообразни теми, за да засили прозрачността по отношение на дейността си и да даде възможност на гражданите на ЕС, на участниците на пазара и на други заинтересовани лица да изразят мнението си по европейски въпроси и разпоредби.

Участието в публичните консултации е доброволно и отразява личните и професионалните интереси и мнения на изпращащите коментари. Макар че извадката на участниците не е предвидена като статистически представителна за населението на еврозоната, коментарите представляват важна основа за анализа на Евросистемата по темата за цифрово евро.

  • 94% от участниците посочват, че са граждани, а 6% – че са професионалисти, като една трета от последните се описват като технологични фирми.
  • Мъжете представляват 87% от участниците, посочили, че са граждани.
  • Най-голям брой коментари идват от три държави: 47% от Германия, 15% от Италия и 11% от Франция. От Португалия, Испания, Австрия, Белгия и Нидерландия идват между 1% и 5% от коментарите, а приносът на всяка от останалите държави членки е под 1%.
ВИЖТЕ СЪЩО

Още свързана с темата информация

Резултати от публичната консултация относно цифрово евро

Прессъобщение

Намерете отговори на въпросите си

Често задавани въпроси за цифровото евро