Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Aruanne digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni kohta

„Digitaalne euro saab olla edukas vaid juhul, kui see vastab Euroopa kodanike vajadustele.”

EKP juhatuse liige Fabio Panetta

Konsultatsioonis esitati 18 küsimust, et saada tagasisidet digitaalse euro kasutuselevõtuga kaasnevate hüvede ja probleemide ning digitaalse euro võimalike funktsioonide kohta. Avalik konsultatsioon toimus 12. oktoobrist 2020 kuni 12. jaanuarini 2021.

Laekunud 8221 vastuse ülevaade on avaldatud siinses aruandes. EKP nõukogu võtab seda olulist teavet arvesse, kui ta teeb 2021. aasta keskel otsuse, kas algatada digitaalse euro projekt, et ametlikult uurida selle võimalikke funktsioone ja kasutuselevõttu.

Digitaalne euro

Avalikus konsultatsioonis osalenud vastajate seisukohad

Olulised on privaatsus, turvalisus ja kasutatavus kogu euroalal

Nii konsultatsioonis osalenud kodanikud kui ka spetsialistid peavad digitaalse euro kõige olulisemaks omaduseks privaatsust. Ühtlasi peaks digitaalne euro olema turvaline, soodne ja hõlpsalt kasutatav kogu euroalal.

Vaata lähemalt
Tähtis on integreeritus olemasolevatesse makselahendustesse

Tegevusluba omavad vahendajad peaksid täitma oma osa digitaalse euro teenuste osutamisel. Neil on sobivaimad võimalused pakkuda uuenduslikke ja tõhusaid teenuseid, integreerides need olemasolevatesse panga- ja maksesüsteemidesse.

Vaata lähemalt
Kaartide, digitaalsete rahakottide ja nutitelefonide kasutamine võiks pakkuda sularahalaadseid omadusi

Kõiki praegu kättesaadavaid riist- ja tarkvaralahendusi saaks kohandada digitaalse euro kasutamiseks ja sularahatehingutega sarnaste maksete tegemiseks tingimusel, et see on jätkuvalt ohutu ja turvaline.

Vaata lähemalt

Tulemused

„Püüame anda oma parima, et digitaalne euro vastaks kodanike ootustele, nagu on välja toodud avalikus konsultatsioonis,” sõnas EKP juhatuse liige Fabio Panetta 14. aprillil 2021, esitledes avaliku konsultatsiooni tulemusi Euroopa Parlamendi majandus- ja rahanduskomisjonile.

Kuulamine Euroopa Parlamendis

Aruande terviktekst

Tutvu lähemalt digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni aruandega. Vastused annavad väärtusliku panuse eurosüsteemi käimasolevatesse hindamistesse ja tulevastesse otsustesse digitaalse euro võimaliku kasutuselevõtu kohta.

Loe aruannet

Vastajate ülevaade

EKP korraldab avalikke konsultatsioone mitmesugustel teemadel eesmärgiga suurendada läbipaistvust ning anda ELi kodanikele, turuosalistele ja teistele sidusrühmadele võimalus avaldada oma seisukohti Euroopat ja õigusnorme puudutavates küsimustes.

Avalikes konsultatsioonides osalemine on vabatahtlik. Neis kajastatakse vastajate isiklikke ja ametialaseid huve ning vaateid. Ehkki vastajate valimi eesmärk ei ole esindada statistiliselt euroala elanikkonda, annavad vastused väärtusliku panuse eurosüsteemi aruteludesse digitaalse euro üle.

  • Vastajatest 94% nimetas end kodanikeks ja 6% spetsialistideks. Kolmandik spetsialistidest märkis end töötavat tehnoloogiaettevõttes.
  • End kodanikeks märkinud vastajatest 87% olid mehed.
  • Enamik vastuseid pärines kolmest riigist: 47% Saksamaalt, 15% Itaaliast ja 11% Prantsusmaalt. Portugal, Hispaania, Austria, Belgia ja Madalmaad esitasid igaüks 1–5% vastustest, ülejäänud riigid aga igaüks alla 1% vastustest.
VAATA LISAKS

Seonduv teave

Digitaalset eurot käsitleva avaliku konsultatsiooni tulemused

Pressiteade