Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Rapport om det offentliga samrådet om en digital euro

En digital euro kan bara bli framgångsrik om den uppfyller européernas behov

Direktionsledamot Fabio Panetta

Vi ställde 18 frågor för att få in synpunkter om fördelar och utmaningar med att ge ut en digital euro och hur den skulle kunna se ut. Det offentliga samrådet var öppet fr.o.m. den 12 oktober 2020 till den 12 januari 2021.

En översikt över de 8 221 svaren publiceras i denna rapport. Materialet utgör viktigt underlag för ECB-rådet, som i mitten av 2021 ska besluta om det ska ges ut en digital euro och hur den i så fall ska utformas och användas.

Om den digitala euron

Synpunkter från det offentliga samrådet

Viktigt är integritet, säkerhet och möjligheten att betala inom hela euroområdet

Den viktigaste egenskapen för en digital euro bedöms vara integritet. Detta understryks av både privatpersoner och branschföreträdare. En digital euro bör även vara säker, billig och enkel att använda i hela euroområdet.

Mer
Den ska kunna integreras i befintliga betalningslösningar

Auktoriserade mellanhänder bör spela en roll i tillhandahållandet av digitala eurotjänster. De vore bäst lämpade att tillhandahålla innovativa och effektiva tjänster samt att integrera dem i befintliga bank- och betalningssystem.

Mer
Kort, plånböcker och smarttelefoner skulle kunna tillhandahålla kontantliknande funktioner

Alla befintliga hård- och mjukvarulösningar skulle kunna anpassas till en digital euro och tillhandahålla betalningar som liknar kontanttransaktioner så länge detta sker på ett säkert och tryggt sätt.

Mer

Presentation av resultaten

”Vi kommer att göra vårt yttersta för att en digital euro ska uppfylla allmänhetens förväntningar enligt det offentliga samrådet”, sade direktionsledamot Fabio Panetta när resultaten av det offentliga samrådet presenterades för Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor den 14 april 2021.

Se utfrågningen

Hela rapporten

Titta på rapporten i detalj. Svaren är viktiga för Eurosystemets pågående utvärdering och för kommande beslut om en eventuell digital euro.

Läs rapporten

Översikt över de som deltog i samrådet

ECB håller offentliga samråd om olika frågor för att öka transparensen och ge EU-invånare, marknadsaktörer och andra intressenter möjlighet att framföra vad de tycker i frågor som rör Europa.

Det är frivilligt att delta i offentliga samråd och de synpunkter som framförs återspeglar personliga och yrkesmässiga intressen och åsikter. Även om urvalet av svarande inte är tänkt att vara statistiskt representativt för euroområdet utgör svaren ett viktigt underlag för Eurosystemets överväganden om en digital euro.

  • Av de svarande identifierade sig 94 procent som invånare och 6 procent som yrkesverksamma, varav en tredjedel som teknikföretag.
  • Män utgjorde 87 procent av de svarande i gruppen invånare.
  • Flest svar inkom från följande tre länder: 47 procent från Tyskland, 15 procent från Italien och 11 procent från Frankrike. Portugal, Spanien, Österrike, Belgien och Nederländerna stod vardera för mellan 1 procent och 5 procent av svaren. Svaren från övriga medlemsstater låg under 1 procent per stat.
SE ÄVEN

Läs annat relaterat innehåll

Resultat från det offentliga samrådet om en digital euro

Pressmeddelande

Få svar på alla dina frågor

Vanliga frågor om en digital euro