Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Raportti digitaalista euroa koskevasta julkisesta kuulemisesta

Digitaalisesta eurosta voi tulla menestystarina vain, jos se palvelee eurooppalaisten tarpeita.

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta

Digitaalisesta eurosta järjestetty julkinen kuuleminen alkoi 12.10.2020 ja päättyi 12.1.2021. Siinä kartoitettiin 18 kysymyksellä suuren yleisön ja sidosryhmien näkemyksiä digitaalisen euron mahdollisista ominaisuuksista ja liikkeeseenlaskun eduista ja haitoista.

Kuulemisraportissa esitetään yhteenveto 8 221 vastauksesta. Raportin tiedoista on paljon hyötyä EKP:n neuvostolle, kun se vuoden 2021 puolivälissä päättää, aletaanko digitaalisen euron käyttöönottoa suunnitella virallisesti.

Lue lisää digitaalisesta eurosta

Julkisessa kuulemisessa esitettyjä näkemyksiä

Yksityisyys, turvallisuus ja laaja käytettävyys

Sekä yksityishenkilöiden että asiantuntijoiden mielestä on kaikkein tärkeintä, että digitaalinen euro tarjoaa hyvän yksityisyydensuojan. Digitaalista euroa tulisi myös voida käyttää turvallisesti, edullisesti ja helposti kaikkialla euroalueella.

Lue lisää
Digitaalinen euro osaksi nykyisiä maksuratkaisuja

Digitaaliseen euroon liittyvien palvelujen välittäjiltä vaadittaisiin toimilupa. Välittäjillä tulisi olla valmiudet tarjota innovatiivisia ja tehokkaita palveluja nykyisten pankki- ja maksujärjestelmien yhteydessä.

Lue lisää
Kortteihin, sähköisiin lompakkoihin ja älypuhelimiin käteistoimintoja

Mihin tahansa laitteeseen tai ohjelmistoon voitaisiin yhdistää mahdollisuus käyttää digitaalista euroa. Digitaalisella eurolla voisi maksaa kuten käteisellä – turvallisuudesta tinkimättä.

Lue lisää

Tulosten esittely

EKP:n johtokunnan jäsen Fabio Panetta esitteli julkisen kuulemisen tulokset Euroopan parlamentin talous- ja raha-asioiden valiokunnalle 14.4.2021. Hän korosti puheenvuorossaan, että EKP tekee parhaansa, jotta digitaalisesta eurosta tulisi kansalaisten odotusten mukainen.

Katso tilaisuus

Koko kuulemisraportti

Eurojärjestelmä sai kuulemisessa arvokasta tietoa, jota se voi hyödyntää meneillään olevissa arvioinneissa sekä tehdessään jatkossa päätöksiä digitaalisen euron mahdollisen liikkeeseenlaskun suhteen.

Lue raportti

Yhteenveto vastaajista

EKP järjestää eri aiheista julkisia kuulemisia kertoakseen avoimesti suunnitelmistaan. EU:n kansalaiset, markkinaosapuolet ja muut sidosryhmät saavat tilaisuuden esittää näkemyksiään Euroopan unionin lainsäädännöstä ja muista asioista.

Jokainen voi osallistua julkisiin kuulemisiin mielenkiintonsa mukaan. Vastaajien ei tarvitse olla tilastollisesti edustava otos euroalueen väestöstä. Eurojärjestelmä sai silti tässäkin kuulemisessa paljon arvokasta tietoa digitaalista euroa koskevaan pohdintaan.

  • Vastaajista 94 % oli yksityishenkilöitä ja 6 % asiantuntijoita. Kolmannes asiantuntijoista kertoi työskentelevänsä teknologiayrityksissä.
  • Yksityishenkilöistä 87 % oli miehiä.
  • Suurin osa vastauksista saatiin kolmesta maasta: Saksasta 47 %, Italiasta 15 % ja Ranskasta 11 %. Portugalista, Espanjasta, Itävallasta, Belgiasta ja Alankomaista saatiin kustakin 1–5 % kaikista vastauksista. Muiden jäsenvaltioiden osuudet vastauksista olivat suuruudeltaan alle 1 %.
KATSO MYÖS

Lue lisää aiheesta

Digitaalista euroa koskevan julkisen kuulemisen tulokset

Lehdistötiedote

Jäikö kysyttävää?

Kysyttyä digitaalisesta eurosta