Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Správa z verejnej konzultácie o digitálnom eure

Digitálne euro bude úspešné len vtedy, ak bude vyhovovať potrebám Európanov.

Člen Výkonnej rady Fabio Panetta

V rámci prieskumu verejnej mienky o výhodách a ťažkostiach spojených s vydaním digitálneho eura a jeho možnej podobe sme ľuďom položili 18 otázok. Verejná konzultácia prebiehala od 12. októbra 2020 do 12. januára 2021.

Táto správa obsahuje prehľad 8 221 odpovedí prijatých v rámci konzultácie. Pre Radu guvernérov bude v polovici roka 2021 dôležitým podkladom pri rozhodovaní o spustení projektu digitálneho eura a formálnej analýzy jeho možnej koncepcie a používania.

Digitálne euro: hlavná stránka

Názory respondentov v rámci verejnej konzultácie

Dôležitými aspektmi sú súkromie, bezpečnosť a možnosť platieb v rámci celej eurozóny

Za najdôležitejšiu vlastnosť digitálneho eura považujú občania i odborníci ochranu súkromia. Digitálne euro by okrem toho malo byť bezpečné, lacné a ľahko použiteľné v rámci celej eurozóny.

Viac informácií
Respondenti zdôrazňujú integráciu s existujúcimi platobnými riešeniami

Pri poskytovaní služieb spojených s digitálnym eurom by mali zohrávať úlohu sprostredkovatelia s licenciou, ktorí majú najlepšie predpoklady poskytovať inovatívne a efektívne služby integrované do existujúcich bankových a platobných systémov.

Viac informácií
Prostredníctvom kariet, peňaženiek a smartfónov by sa mohli dať využívať funkcie podobné hotovosti

Všetky v súčasnosti dostupné hardvérové a softvérové riešenia by sa mohli prispôsobiť na používanie digitálnych eur a realizáciu platieb podobne ako v hotovosti, za predpokladu zachovania bezpečnosti.

Viac informácií

Prezentácia výsledkov

Podľa člena Výkonnej rady Fabia Panettu, ktorý výsledky verejnej konzultácie 14. apríla 2021 predstavil Výboru Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti, urobí ECB všetko pre to, aby digitálne euro v prípade zavedenia spĺňalo očakávania občanov vyjadrené počas verejnej konzultácie.

Videozáznam z vypočutia

Kompletná správa

V správe z verejnej konzultácie o digitálnom eure nájdete podrobný prehľad prijatých odpovedí, ktoré sú pre Eurosystém cenným podkladom prebiehajúcich hodnotení a nadchádzajúceho rozhodovania o možnosti vydania digitálneho eura.

Plné znenie správy

Prehľad respondentov

ECB organizuje verejné konzultácie k rôznym témam s cieľom zvýšiť transparentnosť a dať občanom EÚ, účastníkom trhu a ďalším zainteresovaným stranám príležitosť vyjadriť svoj názor na európske záležitosti a predpisy.

Účasť na verejných konzultáciách je dobrovoľná a odráža osobné a odborné záujmy a názory respondentov. Hoci nie je cieľom, aby vzorka respondentov štatisticky reprezentovala európsku populáciu, ich odpovede sú pre Eurosystém cenným podkladom pri posudzovaní možnosti vydania digitálneho eura.

  • Spomedzi respondentov sa 94 % zaradilo do kategórie občanov a 6 % do kategórie odborníkov. Jedna tretina odborníkov sa zaradila medzi technologické spoločnosti.
  • Spomedzi občanov bolo 87 % mužov.
  • Väčšina príspevkov pochádzala z troch krajín: 47 % z Nemecka, 15 % z Talianska a 11 % z Francúzska. Z Portugalska, Španielska, Rakúska, Belgicka a Holandska prišlo (za každú krajinu) od 1 % do 5 % odpovedí, pričom za zvyšné členské štáty to bolo menej ako 1 %.
SÚVISIACE INFORMÁCIE

Ďalšie materiály

Výsledky verejnej konzultácie o digitálnom eure

Tlačová správa