Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

Ziņojums par digitālā euro sabiedrisko apspriešanu

Digitālā euro projekts būs sekmīgs tikai tad, ja tas atbildīs eiropiešu vajadzībām

ECB Valdes loceklis Fabio Paneta

Mēs uzdevām 18 jautājumus, lai apkopotu viedokļus par digitālā euro emisijas priekšrocībām un problēmām, kā arī par tā iespējamo izstrādi. Sabiedriskā apspriešana ilga no 2020. gada 12. oktobra līdz 2021. gada 12. janvārim.

Pārskats par 8221 atbildi publicēts ziņojumā. Tas sniedz svarīgu informāciju, kuru Padome izmantos, 2021. gada vidū pieņemot lēmumu, vai uzsākt digitālā euro projektu, lai oficiāli apzinātu tā iespējamās pamatiezīmes un pielietojumu.

Digitālā euro informatīvā lapa

Sabiedriskās apspriešanas respondentu viedokļi

Privātums, drošība un iespēja veikt maksājumus visā euro zonā – visi šie aspekti ir būtiski

Gan privātpersonas, gan profesionāļi par digitālā euro svarīgāko iezīmi uzskata privātumu. Digitālajam euro jābūt arī drošam, lētam un viegli lietojamam visā euro zonā.

Vairāk
Svarīga ir integrēšana esošajos maksājumu risinājumos

Digitālā euro pakalpojumu sniegšanā jāpiedalās licencētiem starpniekiem. Tie būtu vislabāk sagatavoti sniegt inovatīvus un efektīvus pakalpojumus, integrējot tos jau esošajās banku un maksājumu sistēmās.

Vairāk
Kartes, maki un viedtālruņi varētu nodrošināt skaidrajai naudai līdzīgas iezīmes

Visus pašlaik pieejamos aparatūras un programmatūras risinājumus varētu pielāgot digitālā euro izmantošanai un maksājumi varētu būt līdzīgi skaidrās naudas darījumiem, ja tie joprojām būtu droši.

Vairāk

Rezultātu publiskošana

"Mēs pieliksim visas pūles, lai digitālais euro atbilstu iedzīvotāju gaidām, ko tie pauda sabiedriskās apspriešanas laikā," atzīmēja Valdes loceklis Fabio Paneta (Fabio Panetta), 2021. gada 14. aprīlī iepazīstinot Eiropas Parlamenta Ekonomikas un monetāro lietu komiteju ar sabiedriskās apspriešanas rezultātiem.

Noskatieties atklāto sēdi

Viss ziņojums

Sīkāk iepazīstieties ar digitālā euro sabiedriskās apspriešanas ziņojumu. Atbildes sniedz vērtīgu informāciju, ko Eurosistēma izmantos, veicot novērtējumu un pieņemot lēmumu par iespējamo digitālā euro ieviešanu.

Lasīt ziņojumu

Pārskats par respondentiem

ECB rīko sabiedriskās apspriešanas par visdažādākajiem jautājumiem, lai uzlabotu caurskatāmību un dotu ES iedzīvotājiem, tirgus dalībniekiem un citām ieinteresētajām pusēm iespēju izteikt viedokli par Eiropai svarīgiem jautājumiem un noteikumiem.

Dalība sabiedriskajās apspriešanās ir brīvprātīga un atspoguļo respondentu personiskās un profesionālās intereses un viedokļus. Lai gan netiek uzskatīts, ka respondentu izlase statistiski reprezentē euro zonas iedzīvotājus, atbildes sniedz vērtīgu informāciju, kas tiks izmantota Eurosistēmas apsvērumos par digitālo euro.

  • 94% respondentu sevi identificēja kā iedzīvotājus un 6% – kā speciālistus, un trešdaļa speciālistu sevi identificēja kā tehnoloģiju uzņēmumu pārstāvjus.
  • Vīrieši veidoja 87% no respondentiem, kas sevi identificēja kā iedzīvotājus.
  • Lielāko daļu atbilžu sniedza respondenti no trijām valstīm: 47% respondentu bija no Vācijas, 15% – no Itālijas un 11% – no Francijas, 1–5% – no Portugāles, Spānijas, Austrijas, Beļģijas un Nīderlandes, bet no pārējām valstīm – no katras mazāk nekā 1%.
PAPILDU INFORMĀCIJA

Uzziniet vairāk par līdzīgām tēmām

Digitālā euro sabiedriskās apspriešanas rezultāti

Paziņojums presei

Rodiet atbildes uz visiem jautājumiem

Bieži uzdotie jautājumi par digitālo euro