Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Έκθεση σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ

Το ψηφιακό ευρώ μπορεί να είναι επιτυχημένο μόνο αν ικανοποιεί τις ανάγκες των Ευρωπαίων.

Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής

Θέσαμε 18 ερωτήσεις για να συγκεντρώσουμε απόψεις σχετικά με τα οφέλη και τις προκλήσεις που παρουσιάζει η έκδοση ψηφιακού ευρώ και σχετικά με την πιθανή σχεδίασή του. Η δημόσια διαβούλευση ήταν ανοιχτή από τις 12 Οκτωβρίου 2020 μέχρι τις 12 Ιανουαρίου 2021.

Οι 8.221 απαντήσεις παρουσιάζονται συνοπτικά στην έκθεση αυτή. Θα συνεισφέρουν σημαντικά στην απόφαση που θα λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο στα μέσα του 2021 για το αν θα δρομολογήσει έργο υλοποίησης ψηφιακού ευρώ με σκοπό να διερευνήσει επισήμως την πιθανή σχεδίαση και χρήση του.

Κεντρική σελίδα για το ψηφιακό ευρώ

Απόψεις των συμμετεχόντων στη δημόσια διαβούλευση

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής, η ασφάλεια και η ικανότητα διενέργειας πληρωμών σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ έχουν μεγάλη σημασία

Η προστασία της ιδιωτικής ζωής θεωρείται το σημαντικότερο χαρακτηριστικό του ψηφιακού ευρώ τόσο από τους πολίτες όσο και από τους επαγγελματίες. Το ψηφιακό ευρώ θα πρέπει επίσης να είναι ασφαλές, φθηνό και εύκολο προς χρήση σε ολόκληρη τη ζώνη του ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες
Η ενσωμάτωση στις υφιστάμενες λύσεις πληρωμών είναι σημαντική

Οι εξουσιοδοτημένοι ενδιάμεσοι φορείς θα πρέπει να συμβάλλουν στην παροχή υπηρεσιών ψηφιακού ευρώ. Θα είναι οι πλέον κατάλληλοι για την παροχή καινοτόμων και αποδοτικών υπηρεσιών, τις οποίες θα ενσωματώνουν στα υφιστάμενα συστήματα τραπεζικών συναλλαγών και πληρωμών.

Περισσότερες πληροφορίες
Οι κάρτες, τα πορτοφόλια και τα έξυπνα κινητά θα μπορούσαν να προσφέρουν χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα των μετρητών

Όλες οι λύσεις υλικού και λογισμικού που διατίθενται σήμερα θα μπορούσαν να προσαρμοστούν για τη χρήση ψηφιακού ευρώ και τη διενέργεια πληρωμών παρόμοιων με τις συναλλαγές σε μετρητά, εφόσον συνεχίζουν να το κάνουν κατά τρόπο ασφαλή και προστατευμένο.

Περισσότερες πληροφορίες

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων

Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εξασφαλίσουμε ότι το ψηφιακό ευρώ θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών όπως τονίστηκαν στη δημόσια διαβούλευση, είπε ο Fabio Panetta, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής, κατά την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης στην Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις 14 Απριλίου 2021.

Παρακολουθήστε την ακρόαση

Πλήρης έκθεση

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της έκθεσης σχετικά με τη δημόσια διαβούλευση για το ψηφιακό ευρώ. Οι απαντήσεις συνεισφέρουν σημαντικά στις τρέχουσες αξιολογήσεις και τις προσεχείς αποφάσεις του Ευρωσυστήματος για την πιθανότητα έκδοσης ψηφιακού ευρώ.

Διαβάστε την έκθεση

Γενική παρουσίαση των συμμετεχόντων

Η ΕΚΤ διενεργεί δημόσιες διαβουλεύσεις σχετικά με ποικιλία θεμάτων, με σκοπό να ενισχύσει τη διαφάνεια και να δώσει στους πολίτες της ΕΕ, στους συμμετέχοντες στην αγορά και σε άλλους ενδιαφερόμενους φορείς την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με ευρωπαϊκά θέματα και κανονισμούς.

Η συμμετοχή στις δημόσιες διαβουλεύσεις είναι οικειοθελής και απηχεί τα προσωπικά και επαγγελματικά συμφέροντα και απόψεις των συμμετεχόντων. Μολονότι το δείγμα των συμμετεχόντων δεν είναι, από στατιστική πλευρά, αντιπροσωπευτικό του πληθυσμού της ζώνης του ευρώ, οι απαντήσεις συνεισφέρουν σημαντικά στις αξιολογήσεις του Ευρωσυστήματος για το ψηφιακό ευρώ.

  • Το 94% των συμμετεχόντων αυτοπροσδιορίστηκαν ως πολίτες, ενώ το 6% ως επαγγελματίες, εκ των οποίων το ένα τρίτο αυτοπροσδιορίστηκαν ως επιχειρήσεις τεχνολογίας.
  • Οι άνδρες αντιπροσώπευαν το 87% των συμμετεχόντων πολιτών.
  • Οι περισσότερες συνεισφορές προήλθαν από τρεις χώρες: 47% από τη Γερμανία, 15% από την Ιταλία και 11% από τη Γαλλία. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Αυστρία, το Βέλγιο και οι Κάτω Χώρες έδωσαν μεταξύ 1% και 5% των απαντήσεων η καθεμία, ενώ καθένα από τα υπόλοιπα κράτη μέλη αντιπροσώπευε λιγότερο από 1%.
ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μάθετε περισσότερα για σχετικά θέματα

Αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης για το ψηφιακό ευρώ

Δελτίο Τύπου

Βρείτε απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις σας

Απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις για το ψηφιακό ευρώ