Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Raport z konsultacji publicznych na temat cyfrowego euro

Cyfrowe euro może udać się tylko wtedy, kiedy będzie spełniać potrzeby Europejczyków

Fabio Panetta, członek Zarządu EBC

W ramach konsultacji publicznych zadaliśmy 18 pytań dotyczących korzyści i wyzwań związanych z cyfrowym euro oraz jego potencjalnej konstrukcji. Konsultacje trwały od 12 października 2020 do 12 stycznia 2021.

W raporcie przedstawiamy podsumowanie 8221 otrzymanych odpowiedzi. Będą to dla Rady Prezesów istotne informacje, kiedy w połowie 2021 będzie ona podejmować decyzję, czy przystąpić do tworzenia cyfrowego euro i formalnie zbadać jego możliwą konstrukcję i zastosowania.

Główna strona o cyfrowym euro

Opinie respondentów

Ważne kwestie to: ochrona prywatności, bezpieczeństwo i możliwość płacenia w całej strefie euro

Zarówno obywatele, jak i zawodowcy za najważniejszą sprawę uważają ochronę prywatności. Ponadto cyfrowe euro powinno być bezpieczne, tanie i łatwe do stosowania w całej strefie euro.

Więcej
Istotna jest możliwość włączenia do istniejących rozwiązań płatniczych

Pewną rolę w świadczeniu usług związanych z cyfrowym euro powinni odgrywać licencjonowani pośrednicy. To oni są najlepiej predysponowani do tego, żeby oferować innowacyjne i efektywne usługi oraz włączać je do istniejących systemów bankowych i systemów płatności.

Więcej
Za pomocą kart, e‑portmonetek i smartfonów można by płacić podobnie jak gotówką

Wszystkie istniejące rozwiązania sprzętowe i programowe można dostosować do korzystania z cyfrowego euro i płacenia nim podobnie jak gotówką, pod warunkiem że będzie się to odbywać bezpiecznie.

Więcej

Prezentacja wyników

Dołożymy wszelkich starań, żeby cyfrowe euro spełniało oczekiwania społeczeństwa zgłoszone w konsultacjach publicznych, powiedział Fabio Panetta z Zarządu EBC, kiedy 14 kwietnia 2021 przedstawiał wyniki konsultacji przed Komisją Gospodarczą i Monetarną Parlamentu Europejskiego.

Obejrzyj wysłuchanie

Pełny raport

Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z raportem z konsultacji publicznych na temat cyfrowego euro. Otrzymane odpowiedzi stanowią dla Eurosystemu cenny materiał wyjściowy do prowadzonej obecnie oceny i przyszłych decyzji w sprawie cyfrowego euro.

Przeczytaj raport

Profil respondentów

EBC prowadzi konsultacje publiczne na różne tematy, żeby zwiększyć przejrzystość swoich działań oraz dać obywatelom UE, uczestnikom rynku i innym interesariuszom możliwość wypowiedzenia się na temat spraw i regulacji europejskich.

Udział w konsultacjach jest dobrowolny i odzwierciedla osobiste i zawodowe zainteresowania i opinie respondentów. Chociaż respondenci z założenia nie są reprezentatywną statystycznie próbą społeczeństwa strefy euro, to udzielone przez nich odpowiedzi mają istotny wkład do rozważań Eurosystemu na temat cyfrowego euro.

  • 94% respondentów podało, że odpowiadają jako obywatele, a 6% – jako zawodowcy; jedna trzecia zawodowców określiła się jako przedstawiciele firm technologicznych.
  • 87% respondentów określających się jako obywatele stanowili mężczyźni.
  • Większość odpowiedzi nadeszła z trzech krajów: 47% z Niemiec, 15% z Włoch i 11% z Francji. Między 1% a 5% odpowiedzi przypadło na Portugalię, Hiszpanię, Austrię, Belgię i Holandię. Z każdego z pozostałych państw członkowskich wpłynęło mniej niż 1%.
POLECAMY TAKŻE

Powiązane informacje

Wyniki konsultacji publicznych na temat cyfrowego euro

Komunikat prasowy

Odpowiedzi na Wasze pytania

Częste pytania na temat cyfrowego euro