Производство и наличности на банкноти

Производството на евробанкноти се осигурява съвместно от националните централни банки и ЕЦБ. То започва с изчисляване на необходимия брой банкноти за всяка година. Трябва да се произвеждат достатъчно нови банкноти за заменяне на негодните и за посрещане на очаквано повишено търсене, като например сезонно нарастване, както и за справяне с неочаквано повишено търсене. Прогнозите за търсенето на евробанкноти за всяка предстояща година се предоставят от НЦБ, а централната прогноза се изготвя от ЕЦБ. НЦБ, под наблюдението на ЕЦБ, преразпределят банкнотите, така че да се избегне недостиг или излишък в някоя държава.

Отпечатване

За да бъде производството на евробанкноти ефективно, отпечатването се разпределя между различни НЦБ. ЕЦБ разпределя количествата за производство между редица НЦБ, които след това осигуряват определена част от общото годишно производство на една или повече купюри. Съответната банка поема разходите за производството на разпределения ѝ дял. Така например през 2012 г. централните банки на Белгия, Германия, Италия и Испания са произвели 1,5 млрд. банкноти от 50 €.

Около 16 печатници в Европа с високо ниво на сигурност произвеждат банкнотите. Впоследствие банкнотите се разпределят между различните НЦБ.

Това обединено производство и обща система за управление на качеството осигуряват прилагането на единен стандарт за всички евробанкноти. По време на производствения процес се извършват стотици ръчни и автоматизирани проверки, за да се гарантира, че банкнотите от всички печатници са напълно еднакви.

Точно както и банкнотите от първата серия, тези от серия „Европа“ са отпечатани на хартия от чист памук, която ги прави специфично твърди и шумящи, както и по-устойчиви на износване, отколкото обикновената хартия. Определени защитни елементи, като например воден знак и вградени нишки, представляват част от самата хартия.

Използват се различни типове плаки, специални мастила и редица производствени процеси: офсетен и интаглио печат, топъл печат за холограмата и ситопечат за числата с променящ се цвят.

Отпечатване на новата банкнота от 50 €

Стратегически резерв на Евросистемата

През септември 2002 г. Управителният съвет реши да създаде стратегически резерв на Евросистемата. Този резерв е предназначен за използване при извънредни обстоятелства, например когато логистичните запаси в Евросистемата са недостатъчни за покриване на неочаквано повишение на търсенето на евробанкноти, или при внезапно прекъсване на доставките.

Логистичният и стратегическият резерв гарантират, че националните централни банки могат да се справят по всяко време с всякакви промени в търсенето на банкноти, независимо дали търсенето е в еврозоната или извън нея. Логистичният резерв посреща търсенето на банкноти в нормални обстоятелства и има за цел:

  • да замести негодните (с лошо качество) банкноти, върнати от обращение;
  • да покрие очаквано увеличение на паричната маса в обращение;
  • да посрещне сезонни колебания в търсенето, както и
  • да оптимизира транспортирането на банкнотите между клоновете на централните банки.

Работите ли с пари в брой? Запознайте се с всички наши информационни материали за евробанкнотите.