Seddelproduktion og lagre

I april 2001 vedtog ECB's styrelsesråd, at produktionen af eurosedler efter den første overgang til eurosedler og -mønter skulle decentraliseres, og at den skulle foregå i henhold til et puljesystem. Siden 2002 er de enkelte nationale centralbanker i euroområdet derfor blevet tildelt en andel af den samlede årlige produktion af visse seddelstørrelser. Den enkelte centralbank afholder produktionsomkostningerne for den tildelte andel.

I september 2002 vedtog Styrelsesrådet at oprette et strategisk lager af eurosedler for Eurosystemet. Lageret må dog kun anvendes, hvis der opstår en exceptionel situation. Et eksempel på en sådan situation kunne være, at Eurosystemets logistiske lagre ikke er i stand til at dække en uventet stigning i efterspørgslen efter sedler eller i tilfælde af en pludselig afbrydelse i forsyningen af eurosedler.

De logistiske og strategiske lagre sikrer, at eventuelle ændringer i efterspørgslen efter eurosedler til enhver tid kan imødekommes af de nationale centralbanker, uanset om efterspørgslen opstår internt i euroområdet eller stammer udefra. De logistiske lagre skal opfylde den normale efterspørgsel efter eurosedler. Det vil sige, at de fx skal

  • erstatte ødelagte og beskadigede sedler, der returneres fra cirkulation.
  • imødekomme en forventet stigning i seddelomløbet.
  • udligne sæsonsonudving i efterspørgslen efter eurosedler.
  • bidrage til at optimere transporten af pengesedler mellem centralbankernes filialer.

Den anden serie eurosedler

Sedlerne i Europa-serien indføres gradvist i euroområdet i løbet af de kommende år. Indtil videre er der indført tre nye sedler i Europa-serien: 5-, 10- og 20-eurosedlen. 50‑eurosedlen blev afsløret 5. juli 2016, og den nye euroseddel bliver efter planen sat i cirkulation i foråret 2017. Her findes nærmere oplysninger om Europa-serien.

Folk, der arbejder med kontanter, kan se alt vores informationsmateriale om eurosedler her.