Seddelproduktion og lagre

De nationale centralbanker og ECB arbejder sammen om fremstillingen af eurosedlerne. Først udregnes det, hvor mange sedler der er nødvendige hvert år. Der skal fremstilles nok sedler til at erstatte kassable sedler, imødekomme ventede stigninger i efterspørgslen – fx den store sæsonbetingede efterspørgsel – eller til at klare uventede stigninger i efterspørgslen. De nationale centralbanker udarbejder skøn over det kommende års efterspørgsel efter eurosedler, og ECB foretager et overordnet skøn. Under ECB's tilsyn videredistribuerer de nationale centralbanker sedlerne for at undgå, at der opstår et underskud eller et overskud af sedler i et land.

Trykning

For at kunne sikre en effektiv produktion af sedlerne, har de nationale centralbanker opdelt seddeltrykningen mellem sig. ECB tildeler produktionsmængder til en række nationale centralbanker, som derefter leverer en specifik andel af den samlede årlige produktion af én eller flere seddelværdier. Den enkelte centralbank afholder produktionsomkostningerne for den tildelte andel. Den belgiske, tyske, italienske og spanske centralbank producerede eksempelvis 1,5 milliarder 50-eurosedler i 2012.

16 trykkerier i Europa – alle med et meget højt sikkerhedsniveau – producerer sedlerne. Sedlerne distribueres efterfølgende til de forskellige nationale centralbanker.

Puljesystemet og et fælles kvalitetsstyringssystem sikrer ensartede standarder for alle eurosedler. Under hele produktionsprocessen udføres der hundredvis af manuelle og automatiske test for at sikre, at sedlerne fra de forskellige trykkerier er ens.

Som det også var tilfældet med den første euroseddelserie, trykkes sedlerne i Europa-serien på rent bomuldspapir. Papiret betyder, at sedlerne knitrer på en speciel måde, og at de er mere holdbare end sedler trykt på almindeligt papir. Visse sikkerhedselementer, som fx vandmærker og skjulte tråde, er en del af selve papiret.

Der anvendes forskellige typer trykplader og farve samt flere forskellige teknikker: offsettryk og kobbertryk, varmeprægning til hologrammet og silketryk til tallene med farveskift.

Trykning af den nye 50-euroseddel

Eurosystemets strategiske lager af eurosedler

I september 2002 vedtog Styrelsesrådet at oprette et strategisk lager af eurosedler for Eurosystemet. Lageret må dog kun anvendes, hvis der opstår en exceptionel situation. Et eksempel på en sådan situation kunne være, at Eurosystemets logistiske lagre ikke er i stand til at dække en uventet stigning i efterspørgslen efter sedler eller i tilfælde af en pludselig afbrydelse i forsyningen af eurosedler.

De logistiske og strategiske lagre sikrer, at eventuelle ændringer i efterspørgslen efter eurosedler til enhver tid kan imødekommes af de nationale centralbanker, uanset om efterspørgslen opstår internt i euroområdet eller stammer udefra. De logistiske lagre skal opfylde den normale efterspørgsel efter eurosedler. Det vil sige, at de fx skal

  • erstatte ødelagte og beskadigede sedler, der returneres fra cirkulation
  • imødekomme en forventet stigning i seddelomløbet
  • udligne sæsonudsving i efterspørgslen efter eurosedler
  • optimere transporten af eurosedler mellem centralbankernes filialer.

Håndterer du kontanter i forbindelse med dit arbejde? Så kast et blik på vores informationsmateriale om eurosedlerne.