Izdelava in zaloge bankovcev

Svet ECB je aprila 2001 sklenil, da bo izdelava eurobankovcev po začetni zamenjavi gotovine potekala decentralizirano in združeno po apoenih. Tako je od leta 2002 vsaki nacionalni centralni banki euroobmočja dodeljen določen delež od celotne letne proizvodnje posameznega apoena. Vsaka banka sama krije stroške izdelave njej dodeljene količine bankovcev.

Septembra 2002 je Svet ECB oblikoval tudi strateške zaloge Eurosistema. Te naj bi se uporabljale v izjemnih okoliščinah, ko v Eurosistemu ne bi bilo zadostnih logističnih zalog za pokritje nepričakovanih skokov v povpraševanju ali nenadnih motenj v ponudbi eurobankovcev.

Logistične in strateške zaloge nacionalnim centralnim bankam omogočajo, da lahko vedno obvladajo spremembe v povpraševanju po bankovcih, ne glede na to, ali povpraševanje izvira iz euroobmočja ali od drugod. V normalnih razmerah se povpraševanje zadovoljuje iz logističnih zalog, od koder prihajajo bankovci za:

  • nadomestitev neprimernih bankovcev (slabe kakovosti) v obtoku,
  • pokritje pričakovanega povečanja v obtoku,
  • pokritje sezonskih nihanj v povpraševanju in
  • optimizacijo prenosa bankovcev med podružnicami centralnih bank.

Druga serija eurobankovcev

Eurobankovci serije Evropa se v euroobmočju uvajajo postopno. Doslej so bili iz te serije izdani štirje novi apoeni: 5 €, 10 €, 20 € in 50 €. Novi bankovec za 50 € je bil v obtok izdan 4. aprila 2017.

Imate pri svojem delu opravka z gotovino? Oglejte si naša informativna gradiva o eurobankovcih.