Pangatähtede tootmine ja varud

2001. aasta aprillis otsustas EKP nõukogu, et pärast ühisrahale üleminekut toimub europangatähtede tootmine hajutatult ühishangete kaudu. See tähendab, et alates 2002. aastast on igale euroala riigi keskpangale määratud vaid mõningaid nimiväärtusi hõlmav osa europangatähtede aastasest tootmismahust. Kõik keskpangad kannavad ka neile määratud tootmismahuga seotud kulud.

2002. aasta septembris otsustas EKP nõukogu luua eurosüsteemi strateegilise varu. Strateegilist varu kasutatakse erandolukordades, kui eurosüsteemi logistilisest varust ei piisa, et katta europangatähtede ettearvamatult suurenenud nõudlust või pangatähtedega varustamise ootamatutest häiretest tingitud puudujääki.

Logistilised ja strateegilised varud võimaldavad riikide keskpankadel igal ajal toime tulla võimalike muutustega pangatähtede nõudluses olenemata sellest, kas need tekkisid mõnes euroala riigis või mujal. Logistilised varud rahuldavad vajaduse pangatähtede järele tavaolukordades, võimaldades:

  • asendada ringlusest kõrvaldatud pangatähed uutega;
  • rahuldada oodatavat suuremat vajadust pangatähtede järele;
  • reageerida nõudluse hooajalistele muutustele, ning
  • optimeerida pangatähtede vedu riikide keskpankade filiaalide vahel.

Europangatähtede teine seeria

Euroalal võetakse järk-järgult kasutusele teise seeria europangatähed. Seni on kasutusele võetud kolm uut nimiväärtust: 5-, 10- ja 20-eurone pangatäht. Uue 50-eurose pangatähe kujundus avalikustati 5. juulil 2016 ja see lastakse ringlusse 4. aprillil 2017. Tutvu europangatähtede teise seeriaga.

Siin asuvad kõik meie teabematerjalid europangatähtede kohta.