Pangatähtede tootmine ja varud

Europangatähtede tootmise eest vastutavad riikide keskpangad ja EKP ühiselt. Kõigepealt arvutatakse välja aastane vajadus pangatähtede järele. Pangatähtede varu peab olema piisav, et oleks võimalik asendada ringluskõlbmatud rahatähed, katta eeldatav nõudluse suurenemine (nt hooajalised tõusud) ja rahuldada ootamatut nõudlust rahatähtede järele. Riikide keskpangad koostavad nõudluse prognoose eelolevaks aastaks, keskse prognoosi eest vastutab aga EKP. EKP järelevalve all jaotavad riikide keskpangad pangatähti ümber, et vältida nende puudu- või ülejäägi tekkimist riikides.

Pangatähtede trükkimine

Tõhusa tootmise tagamiseks on pangatähtede trükkimine keskpankade vahel ära jaotatud. EKP määrab tootmismahud ja jaotab need keskpankade vahel. Iga keskpank vastutab ühe või mitme nimiväärtuse aastase kogumahu teatava osa tootmise eest. Kõik keskpangad kannavad ka neile määratud tootmismahuga seotud kulud. Näiteks Belgia, Saksamaa, Itaalia ja Hispaania keskpangad tootsid 2012. aastal 1,5 miljardit 50-eurost pangatähte.

Pangatähti toodavad ligikaudu 16 hästi turvatud trükikoda Euroopas. Seejärel jaotatakse pangatähed eri keskpankade vahel.

Detsentraliseeritud tootmine ja ühine kvaliteedijuhtimise süsteem tagavad kõigi europangatähtede vastavuse ühesugustele standarditele. Tootmisprotsessi käigus tehakse sadu manuaalseid ja automatiseeritud katseid, et kindlustada kõikides trükikodades toodetud pangatähtede ühtsus.

Samamoodi kui esimese seeria pangatähed, on ka teise seeria europangatähed valmistatud puuvillpaberist, mis on katsudes tugev ja krabiseb ning tavalise paberiga võrreldes vastupidavam. Teatud turvaelemendid, näiteks vesimärgid ja turvaniidid, lõimitakse paberisse juba selle valmistamisel.

Tootmisel kasutatakse eri liiki trükiplaate ja spetsiaalseid värve ning erinevaid tehnoloogiaid: sügavtrükk ja ofsettrükk, kuumpressimine hologrammi lisamisel ning siiditrükk muutuva värviga nimiväärtuse puhul.

Uue 50-eurose pangatähe trükkimine

Eurosüsteemi strateegiline varu

2002. aasta septembris otsustas EKP nõukogu luua eurosüsteemi strateegilise varu. Strateegilist varu kasutatakse erandolukordades, kui eurosüsteemi logistilisest varust ei piisa, et katta europangatähtede ettearvamatult suurenenud nõudlust või pangatähtedega varustamise ootamatutest häiretest tingitud puudujääki.

Logistilised ja strateegilised varud võimaldavad riikide keskpankadel igal ajal toime tulla võimalike muutustega pangatähtede nõudluses olenemata sellest, kas need tekkisid mõnes euroala riigis või mujal. Logistilised varud rahuldavad vajaduse pangatähtede järele tavaolukordades, võimaldades:

  • asendada ringlusest kõrvaldatud pangatähed uutega;
  • rahuldada oodatavat suuremat vajadust pangatähtede järele;
  • reageerida nõudluse hooajalistele muutustele, ning
  • optimeerida pangatähtede vedu riikide keskpankade filiaalide vahel.

Siin asuvad sularahakäitlejatele mõeldud teabematerjalid europangatähtede kohta.