Proizvodnja i zalihe novčanica

Upravno je vijeće ESB-a u travnju 2001. odlučilo da nakon početnog prelaska na eurogotovinu proizvodnja euronovčanica treba biti decentralizirana i udružena. Stoga je od 2002. godine svaka nacionalna središnja banka europodručja zadužena za jedan dio ukupne godišnje proizvodnje euronovčanica određenih apoena. Svaka banka snosi troškove proizvodnje dijela novčanica koji joj je dodijeljen.

Upravno je vijeće u rujnu 2002. odlučilo stvoriti strateške zalihe Eurosustava (ESS). Te će se zalihe upotrijebiti u slučaju nepredviđenih okolnosti, tj. ako se logističke zalihe Eurosustava pokažu nedovoljnima da bi zadovoljile neočekivani rast potražnje za novčanicama ili u slučaju iznenadnog prekida u opskrbi novčanicama.

Logističke i strateške zalihe garancija su da će nacionalne središnje banke moći odgovoriti na bilo kakvu promjenu potražnje za novčanicama bez obzira na to je li riječ o potražnji unutar ili izvan europodručja. Logističke zalihe odgovor su na potražnju za novčanicama do koje dolazi u uobičajenim okolnostima kada je potrebno

  • zamijeniti neprikladne novčanice (loše kvalitete) kad iz optjecaja ponovo stignu u banku
  • prilagoditi se očekivanom porastu količine novca u optjecaju
  • prilagoditi se sezonskim oscilacijama u potražnji i
  • optimizirati prijevoz novčanica između podružnica središnje banke.

Druga serija euronovčanica

Euronovčanice iz serije Europa postupno se uvode u europodručju. Dosad su izdana četiri nova apoena iz te serije: novčanica od 5 €, novčanica od 10 €, novčanica od 20 € i novčanica od 50 €. Novčanica od 50 € puštena je u optjecaj 4. travnja 2017.

Uključuje li vaš posao rukovanje gotovinom? Pogledajte sve naše informativne materijale o euronovčanicama.