Výroba a zásoby bankovek

Výroba eurobankovek probíhá na základě spolupráce mezi národními centrálními bankami a Evropskou centrální bankou (ECB). Začíná výpočtem objemu bankovek, které jsou každý rok potřeba. Je třeba vyrobit dostatek nových bankovek, které nahradí neupotřebitelné bankovky a pokryjí očekávaný růst poptávky, např. v důsledku sezonních vlivů, i neočekávaný nárůst poptávky po nich. Prognózy poptávky po eurobankovkách na další rok připravují národní centrální banky a ECB provádí centrální prognózu. Národní centrální banky bankovky pod dohledem ECB redistribuují, aby se vyrovnal jejich případný přebytek nebo nedostatek v některé ze zemí.

Tisk

V zájmu efektivity výroby se o tisk dělí několik národních centrálních bank. ECB přidělí objemy několika národním centrálním bankám, které pak dodají konkrétní podíl celkové roční výroby jedné nebo více nominálních hodnot. Náklady na výrobu přiděleného podílu nese příslušná banka. Například centrální banky Belgie, Itálie, Německa a Španělska vyrobily v roce 2012 celkem 1,5 miliardy bankovek 50 €.

Bankovky vyrábí zhruba 16 tiskáren v Evropě, které splňují vysoký stupeň bezpečnosti. Bankovky se následně distribuují mezi národní centrální banky.

Tato dělba činností a společný systém řízení kvality zajišťují pro všechny eurobankovky jednotný standard. Během celého výrobního procesu se provádějí stovky ručních i automatizovaných zkoušek zajišťujících, že jsou bankovky ze všech tiskáren stejné.

Stejně jako u bankovek první série jsou i bankovky série Europa tištěny na papír z vláken čisté bavlny, který jim propůjčuje zvláštní tuhost a je odolný vůči opotřebení lépe než běžný papír. Některé ochranné prvky jako vodoznaky a zapuštěné proužky jsou součástí samotného papíru.

Používají se různé druhy tiskových desek, speciální tiskařské barvy a techniky: tisk z hloubky, tisk z plochy, aplikace hologramu horkou ražbou a sítotisk v případě měnící se barvy hodnotových čísel.

Tisk nové bankovky 50 €

Strategická zásoba Eurosystému

V září 2002 rozhodla Rada guvernérů o zřízení Strategické zásoby Eurosystému (ESS). Tato zásoba má být použita ve výjimečných případech, kdy např. Eurosystém nemá dostatečné logistické zásoby k pokrytí neočekávaného růstu poptávky po bankovkách nebo v případě náhlého přerušení jejich dodávky.

Logistické a strategické zásoby umožňují, aby národní centrální banky mohly vždy zareagovat na jakoukoli změnu v poptávce po bankovkách bez ohledu na to, zda poptávka vychází od členské země eurozóny nebo z vnějšku. Logistické zásoby pokrývají poptávku po bankovkách za běžných okolností a využívají se v těchto situacích:

  • výměna poškozených (nezpůsobilých) bankovek stažených z oběhu,
  • uspokojení očekávaného zvýšení objemu bankovek v oběhu,
  • pokrytí sezónních výkyvů v poptávce,
  • optimalizace přepravy bankovek mezi pobočkami národních centrálních bank.

Je součástí Vaší práce zpracovávání bankovek? Podívejte se na všechny naše informační materiály o eurobankovkách.