Výroba a zásoby bankovek

V dubnu 2001 rozhodla Rada guvernérů ECB, že po skončení počáteční výměny hotovosti bude potřeba výrobu eurobankovek decentralizovat a vyváženě ji koordinovat. Od roku 2002 pak byly jednotlivé národní centrální banky v eurozóně pověřeny výrobou určeného podílu a určitých nominálních hodnot eurobankovek z celkového ročního objemu. Náklady na výrobu přiděleného podílu nese příslušná banka.

V září 2002 rozhodla Rada guvernérů o zřízení Strategické zásoby Eurosystému (ESS). Tato zásoba má být použita ve výjimečných případech, kdy např. Eurosystém nemá dostatečné logistické zásoby k pokrytí neočekávaného růstu poptávky po bankovkách nebo v případě náhlého přerušení jejich dodávky.

Logistické a strategické zásoby umožňují, aby národní centrální banky mohly vždy zareagovat na jakoukoli změnu v poptávce po bankovkách bez ohledu na to, zda poptávka vychází od členské země eurozóny nebo z vnějšku. Logistické zásoby pokrývají poptávku po bankovkách za běžných okolností a využívají se v těchto situacích:

  • výměna poškozených (nezpůsobilých) bankovek stažených z oběhu,
  • uspokojení očekávaného zvýšení poptávky po bankovkách v oběhu,
  • pokrytí sezónních výkyvů v poptávce,
  • optimalizace přepravy bankovek mezi pobočkami národních centrálních bank.

Druhá série eurobankovek

V eurozóně jsou postupně zaváděny eurobankovky série Europa. Prozatím byly z této série vydány čtyři nové bankovky nominálních hodnot 5 €, 10 €, 20 € a 50 €. Bankovka 50 € byla uvedena do oběhu 4. dubna 2017.

Přicházíte při práci do styku s hotovostí? Prohlédněte si všechny informační materiály o eurobankovkách.