Setelien tuotanto ja setelivarastot

Euroopan keskuspankki ja euroalueen kansalliset keskuspankit vastaavat yhdessä eurosetelien tuotannosta. Aluksi määritetään vuotuinen tuotantotarve. Tuotantomäärän on oltava riittävä, jotta huonokuntoiset setelit voidaan korvata uusilla ja jotta voidaan varautua odotettuihin (esim. kausittaisiin) ja odottamattomiin kysyntäpiikkeihin. Kansalliset keskuspankit laativat arvion tulevan vuoden eurosetelikysynnästä omassa maassaan, ja EKP laatii kootun ennusteen. Jotta mihinkään maahan ei pääse syntymään setelivajeita tai -ylimääriä, kansalliset keskuspankit tasaavat ajoittain varastojaan EKP:n valvonnassa.

Setelien painaminen

Setelien tuotanto on tehokkuussyistä hajautettu, eli kansalliset keskuspankit vastaavat siitä yhdessä. EKP määrittää kansallisten keskuspankkien vuotuiset tuotanto-osuudet siten, että kukin kansallinen keskuspankki hoitaa määrätyn osuuden yhden tai useamman seteliarvon tuotannosta. Kukin keskuspankki vastaa oman osuutensa tuotantokustannuksista. Esimerkiksi Belgian, Espanjan, Italian ja Saksan keskuspankit painoivat yhteensä 1,5 miljardia 50 euron seteliä vuonna 2012.

Euroseteleitä painaa noin 16 tarkoin valikoitua setelipainoa eri puolilla Eurooppaa. Painetut setelit toimitetaan kansallisiin keskuspankkeihin.

Tuotantojärjestelyillä ja yhteisellä laadunhallintajärjestelmällä varmistetaan, että kaikki eurosetelit ovat täysin yhdenmukaisia setelipainosta riippumatta. Tätä varten tuotantoprosessiin sisältyy mm. satoja käsin suoritettavia ja koneellisia testejä.

Toisenkin sarjan eurosetelit painetaan puhtaasta puuvillasta valmistetulle paperille, joka kahisee ja tuntuu lujalta sekä kestää kulutusta paremmin kuin tavallinen paperi. Tietyt turvatekijät – kuten vesileima ja turvalanka – ovat osa setelipaperia.

Eurosetelien tuotannossa käytetään erilaisia painolaattoja ja erikoismusteita sekä useita painatusprosesseja, kuten offsetpainatusta, kaiverruspainatusta ja väriä vaihtavassa numerossa myös silkkipainatusta. Lisäksi seteleihin kiinnitetään hologrammi.

Uuden 50 euron setelin tuotantoprosessi

Eurojärjestelmän strateginen varasto

Syyskuussa 2002 EKP:n neuvosto päätti perustaa eurojärjestelmän strategisen varaston (Eurosystem Strategic Stock, ESS). Varasto on tarkoitettu käytettäväksi poikkeuksellisissa tilanteissa, esimerkiksi silloin kun eurojärjestelmän logistiset setelivarastot eivät riitä kattamaan setelitarvetta kysynnän kasvettua odottamatta tai kun setelihuollossa on äkillinen katkos.

Logistisilla varastoilla ja strategisella varastolla varmistetaan, että kansalliset keskuspankit voivat vastata setelikysynnän muutoksiin kaikkina aikoina riippumatta siitä, onko kysyntä euroalueen sisäistä vai sen ulkopuolelta tulevaa. Logistisilla varastoilla katetaan normaali setelikysyntä, kun halutaan

  • korvata kierrosta poistetut huonokuntoiset setelit
  • lisätä liikkeessä olevien setelien määrää kysynnän odotettavasti lisääntyessä
  • vastata kausiluonteisiin kysynnän vaihteluihin
  • tehostaa setelikuljetuksia kansallisten keskuspankkien eri konttorien välillä.

Tiedotusmateriaalia uusista euroseteleistä