Producerea și stocurile de bancnote

Producerea bancnotelor euro are la bază un efort combinat al băncilor centrale naționale și al BCE și debutează prin calculele efectuate în vederea determinării necesarului de bancnote pentru fiecare an. Trebuie produs un număr suficient de bancnote noi pentru a înlocui bancnotele necorespunzătoare, pentru a satisface creșterile estimate ale cererii – de exemplu, în perioadele de vârf –, dar și creșterile neprevăzute ale acesteia. BCN pun la dispoziție prognoze referitoare la cererea de bancnote euro pentru anul următor, iar BCE furnizează o prognoză centrală. Sub supravegherea BCE, BCN redistribuie bancnotele pentru a evita deficitele sau excedentele în oricare dintre țări.

Tipărirea

În vederea eficientizării producerii bancnotelor, tipărirea acestora este partajată între diferite BCN. BCE alocă volume de producție unui număr de BCN care, ulterior, furnizează o proporție specifică din producția anuală totală de una sau mai multe cupiuri. Banca respectivă suportă costurile de producţie aferente ponderii care i-a fost alocată. De exemplu, în anul 2012 băncile centrale din Belgia, Germania, Italia și Spania au produs 1,5 miliarde de bancnote de 50 EUR.

Aproximativ 16 imprimerii de înaltă securitate din Europa produc bancnotele. Acestea sunt distribuite ulterior diferitelor BCN.

Acest aranjament de producere în comun a bancnotelor euro și un sistem comun de management al calității asigură un standard uniform pentru toate bancnotele euro. De-a lungul întregului proces de producție, sunt efectuate sute de teste manuale și automatizate pentru a garanta că bancnotele de la toate imprimeriile sunt identice.

La fel ca în cazul bancnotelor euro din prima serie, bancnotele din seria „Europa” sunt tipărite pe hârtie din fibre de bumbac pur, care le conferă foșnetul special și le asigură un grad mai ridicat de rezistență la uzură în comparație cu hârtia obișnuită. Anumite elemente de siguranță, precum filigranul și firul de siguranță, sunt încorporate în hârtie.

Sunt utilizate diferite tipuri de plăci, cerneluri speciale și mai multe procese: imprimarea ofset și imprimarea intaglio, presarea la cald în cazul hologramei și imprimarea serigrafică pentru numerele care își schimbă culoarea.

Tipărirea noii bancnote de 50 EUR

Stocul strategic al Eurosistemului

În luna septembrie 2002, Consiliul guvernatorilor a hotărât constituirea unui stoc strategic al Eurosistemului (Eurosystem Strategic Stock – ESS). Acest stoc trebuie utilizat numai în situaţii excepţionale, respectiv atunci când stocurile logistice din cadrul Eurosistemului sunt insuficiente pentru a acoperi creșteri neașteptate ale cererii de bancnote euro sau în cazul unei întreruperi neprevăzute a aprovizionării.

Stocurile logistice și strategice permit băncilor centrale naţionale să facă faţă în orice moment fluctuaţiilor la nivelul cererii de bancnote, indiferent dacă cererea provine din zona euro sau din afara acesteia. Stocurile logistice acoperă necesarul de bancnote în condiţii normale pentru:

  • a înlocui bancnotele necorespunzătoare (de calitate nesatisfăcătoare) retrase din circulaţie;
  • a satisface o creștere anticipată a numerarului în circulaţie;
  • a face faţă fluctuaţiilor sezoniere ale cererii de numerar; și
  • a optimiza transferul bancnotelor între sucursalele băncilor centrale.

Operarea cu numerar constituie una dintre atribuţiile dumneavoastră la locul de muncă? Vedeţi toate materialele informative privind bancnotele euro.