Producerea și stocurile de bancnote

În luna aprilie 2001, Consiliul guvernatorilor BCE a hotărât ca producerea bancnotelor euro să fie descentralizată și realizată în comun după introducerea iniţială a monedei euro. Astfel, începând din anul 2002, fiecare bancă centrală naţională din zona euro este responsabilă de furnizarea unei ponderi alocate din necesarul total anual de anumite cupiuri. Banca respectivă suportă costurile de producţie aferente ponderii care i-a fost alocată.

În luna septembrie 2002, Consiliul guvernatorilor a hotărât constituirea unui stoc strategic al Eurosistemului (Eurosystem Strategic Stock – ESS). Acest stoc trebuie utilizat numai în situaţii excepţionale, respectiv atunci când stocurile logistice din cadrul Eurosistemului sunt insuficiente pentru a acoperi creșterile neașteptate ale cererii de bancnote euro sau în cazul unei întreruperi neprevăzute a aprovizionării.

Stocurile logistice și strategice permit băncilor centrale naţionale să facă faţă în orice moment fluctuaţiilor la nivelul cererii de bancnote, indiferent dacă cererea provine din zona euro sau din afara acesteia. Stocurile logistice acoperă necesarul de bancnote în condiţii normale pentru:

  • a înlocui bancnotele uzate (deteriorate) retrase din circulaţie;
  • a satisface o creștere anticipată a numerarului în circulaţie;
  • a face faţă fluctuaţiilor sezoniere ale cererii de numerar; și
  • a optimiza transferul bancnotelor între sucursalele băncilor centrale.

A doua serie de bancnote euro

Bancnotele euro din seria „Europa” sunt introduse treptat în zona euro. Până în prezent au fost emise patru noi cupiuri din această serie: 5 EUR, 10 EUR, 20 EUR și 50 EUR. Bancnota de 50 EUR a intrat în circulație la data de 4 aprilie 2017.

Una dintre atribuţiile dumneavoastră la locul de muncă constă în operarea cu numerar? Vedeţi toate materialele informative privind bancnotele euro.