Παραγωγή και αποθέματα τραπεζογραμματίων

Τον Απρίλιο του 2001 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι, μετά την αρχική μετάβαση στο ευρώ σε φυσική μορφή, η παραγωγή των τραπεζογραμματίων ευρώ έπρεπε να γίνεται βάσει ενός κοινού αποκεντρωμένου συστήματος. Συνεπώς, από το 2002 και μετά, κατανέμεται σε κάθε εθνική κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ ένα μερίδιο της συνολικής ετήσιας παραγωγής των τραπεζογραμματίων ευρώ, όσον αφορά ορισμένες ονομαστικές αξίες. Η τράπεζα αυτή αναλαμβάνει επίσης το κόστος παραγωγής του εν λόγω μεριδίου.

Τον Σεπτέμβριο του 2002 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε να δημιουργήσει το στρατηγικό απόθεμα του Ευρωσυστήματος. Το απόθεμα αυτό θα χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές περιπτώσεις, δηλαδή όταν τα εφεδρικά αποθέματα του Ευρωσυστήματος σε τραπεζογραμμάτια ευρώ δεν επαρκούν για να καλύψουν τυχόν αιφνίδια αύξηση της ζήτησης τραπεζογραμματίων ή τυχόν απότομη διακοπή της προσφοράς.

Τα εφεδρικά και τα στρατηγικά αποθέματα εξασφαλίζουν ότι τυχόν αλλαγές της ζήτησης τραπεζογραμματίων μπορούν να αντιμετωπιστούν οποιαδήποτε στιγμή από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες, είτε η ζήτηση προέρχεται από τη ζώνη του ευρώ είτε εκτός αυτής. Τα εφεδρικά αποθέματα καλύπτουν τη ζήτηση για τραπεζογραμμάτια υπό φυσιολογικές συνθήκες, με σκοπό

  • την αντικατάσταση τραπεζογραμματίων που είναι ακατάλληλα προς κυκλοφορία (χαμηλής ποιότητας),
  • την αντιμετώπιση αναμενόμενης αύξησης της κυκλοφορίας,
  • την κάλυψη εποχικών διακυμάνσεων της ζήτησης, και
  • τη βελτιστοποίηση της μεταφοράς τραπεζογραμματίων μεταξύ υποκαταστημάτων κεντρικών τραπεζών.

Δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη» τίθενται σταδιακά σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί τέσσερις νέες ονομαστικές αξίες αυτής της σειράς: 5, 10, 20 και 50 ευρώ. Το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 4 Απριλίου 2017.

Έρχεστε καθημερινά σε επαφή με μετρητά λόγω της δουλειάς σας; Δείτε όλο το ενημερωτικό υλικό για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ.