Menu

Sedeltillverkning och lager

Produktionen av eurosedlar är en gemensam uppgift för de nationella centralbankerna och ECB. Den börjar med beräkning av hur många sedlar som behövs varje år. Det behövs tillräckligt många sedlar för att ersätta obrukbara sedlar, för att möta en väntad ökning av efterfrågan, som säsongtoppar, och för att hantera oväntad efterfrågan. De nationella centralbankerna lämnar prognoser för efterfrågan på eurosedlar för det kommande året och sedan gör ECB en central prognos. Under övervakning av ECB omdistribuerar de nationella centralbankerna sedlar för att undvika underskott eller överskott i något land.

Tryckning

För att tillverka sedlarna effektivt fördelas tryckningen mellan de olika nationella centralbanker. ECB fördelar produktionsvolymerna på olika nationella centralbanker, som sedan tillhandahåller en viss del av den totala årliga produktionen av en eller flera valörer. Respektive bank står för produktionskostnaden för sin andel. De franska, tyska, och italienska centralbankerna t.ex. producerade 1,7 miljarder 50-eurosedlar 2017.

11 europeiska säkerhetstryckerier producerar sedlarna. Sedan distribueras sedlarna bland de olika nationella centralbankerna.

Detta poolingarrangemang och ett gemensamt system för kvalitetskontroll säkerställer en enhetlig standard för alla eurosedlar. Hundratals manuella och automatiska tester görs under hela tillverkningsprocessen för att garantera att sedlarna är identiska oavsett var de har tillverkats.

Precis som den första serien trycks sedlarna i den andra serien på bomullspapper som ger dem den speciella strävheten och bättre motståndskraft mot slitage. Vissa säkerhetsdetaljer som vattenmärken och inbakade trådar är en del av papperet.

Olika typer av plåtar, speciella tryckfärger och flera processer används: offset- och koppartryck, hologrammet appliceras under värme och tryck, silk-screentryck används för siffrorna som växlar färg.

Strategisk reserv för Eurosystemet

Eurosystemet har logistiska lager och en strategisk reserv av eurosedlar. Dessa logistiska lager möter efterfrågan på sedlar i normala situationer för att

  • ersätta obrukbara (slitna) sedlar som varit i omlopp,
  • möta en väntad ökning i mängden utelöpande sedlar,
  • möta säsongsbetingad variation i efterfrågan och
  • optimera transporten av sedlar mellan de nationella centralbankernas olika kontor.

Den strategiska reserven är avsedd att användas i nödfall, dvs. när Eurosystemets logistiska lager är otillräckliga, för att täcka en oväntad ökning i efterfrågan på eurosedlar eller vid ett plötsligt avbrott i leveranserna.

Båda säkerställer att förändringar i efterfrågan på sedlar kan hanteras av de nationella centralbankerna när som helst, oavsett om efterfrågan finns inom euroområdet eller utanför.

Hanterar du kontanter yrkesmässigt? Se allt informationsmaterial om eurosedlarna.