Sedeltillverkning och lager

I april 2001 bestämde ECB-rådet att tillverkningen av eurosedlar skulle decentraliseras och delas upp när kontantutbytet ägt rum. Detta betyder att varje nationell centralbank i euroområdet sedan 2002 tilldelats en del av den totala årliga produktionen av eurosedlar, men endast av vissa sedelvalörer. Respektive bank står för produktionskostnaden för sin andel.

I september 2002 beslutade ECB-rådet att upprätta en strategisk reserv för Eurosystemet. Den är avsedd att användas i nödfall, dvs. när Eurosystemets logistiska lager är otillräckliga, för att täcka en oväntad ökning i efterfrågan på eurosedlar eller vid ett plötsligt avbrott i leveranserna.

De logistiska och strategiska lagren garanterar att förändringar i efterfrågan på sedlar kan hanteras av de nationella centralbankerna när som helst, oavsett om efterfrågan finns inom euroområdet eller utanför. De logistiska lagren möter efterfrågan på sedlar i normala situationer för att

  • ersätta otjänliga (slitna) sedlar som varit i omlopp
  • möta en väntad ökning i mängden utelöpande sedlar
  • möta säsongsbetingad variation i efterfrågan och
  • optimera transporten av sedlar mellan de nationella centralbankernas olika kontor.

Andra serien eurosedlar

Eurosedlarna i Europaserien införs stegvis i euroområdet. Fyra nya valörer i serien har hittills getts ut: 5-eurosedeln, 10-eurosedeln, 20-eurosedeln och 50-eurosedeln. 50-eurosedeln sattes i omlopp den 4 april 2017. 

Hanterar du kontanter yrkesmässigt? Se allt informationsmaterial om eurosedlarna.