Produzzjoni u ħażniet ta' karti tal-flus

F’April 2001 il-Kunsill Governattiv tal-Bank Ċentrali Ewropew ħa d-deċiżjoni li, wara li tkun intemmet l-ewwel fażi tal-bidla tal-flus, il-produzzjoni tal-karti tal-euro kellha ssir b’sistema komuni u deċentralizzata. Għalhekk mill-2002 ’l hawn kull bank ċentrali nazzjonali taż-żona tal-euro ġie allokat sehem mit-total annwali tal-produzzjoni tal-karti tal-euro għal ċerti denominazzjonijiet. Il-banek iħallsu l-ispejjeż tal-produzzjoni għas-sehem allokat.

F’Settembru 2002 il-Kunsill Governattiv ħa d-deċiżjoni li jistabbilixxi Ħażna Strateġika tal-Eurosistema (Eurosystem Strategic Stock – ESS). Din il-ħażna hija maħsuba biex tintuża f’ċirkostanzi eċċezzjonali, i.e. meta l-ħażniet loġistiċi fl-Eurosistema ma jkunux biżżejjed biex ikopru żieda mhux mistennija fid-domanda għall-karti tal-flus jew meta jkun hemm interruzzjoni fil-provvista għal għarrieda.

Il-ħażniet loġistiċi u strateġiċi jiżguraw li l-banek ċentrali nazzjonali jkunu kapaċi jilqgħu għaċ-ċaqliq fid-domanda għall-karti tal-flus f’kull ħin mingħajr ma joqogħdu jaraw jekk id-domanda tkunx ġejja minn ġewwa jew minn barra ż-żona tal-euro. Il-ħażniet loġistiċi jissodisfaw id-domanda għall-karti tal-flus f’ċirkostanzi normali biex

  • jieħdu post il-karti tal-flus mgħarrqin li jinġabru miċ-ċirkolazzjoni;
  • jilqgħu għal żieda mistennija fiċ-ċirkolazzjoni;
  • jagħmlu tajjeb għal ċaqliq fid-domanda skont l-istaġun; u
  • jitħaffef il-ġarr tal-karti tal-flus bejn il-fergħat tal-banek ċentrali.

It-tieni sensiela ta’ karti tal-euro

Is-sensiela Europa tal-karti tal-flus bdiet dieħla ftit ftit fiż-żona tal-euro. S’issa ħarġu erba’ denominazzjonijiet ġodda f’din is-sensiela: il-€5, l-€10, l-€20 u l-€50. Il-karta tal-€50 ħarġet fl-idejn fl-4 ta’ April 2017.

Jekk jgħaddu minn idejk ħafna karti tal-flus minħabba n-natura ta’ xogħlok, agħti daqqa t’għajn lejn il-materjal b’tagħrif fuq il-karti tal-euro.