Banknošu ražošana un krājumi

Euro banknošu izgatavošanu kopīgi veic valstu centrālās bankas un ECB. Šis darbs sākas ar attiecīgajā gadā nepieciešamā banknošu skaita aprēķināšanu. Jāizgatavo pietiekams skaits euro banknošu, lai apmainītu nederīgās banknotes, apmierinātu gaidāmo pieprasījuma pieaugumu, piemēram, sezonāla rakstura pieprasījuma kāpumu, kā arī negaidītu krasu pieprasījuma palielināšanos. Euro banknošu pieprasījuma prognozes nākamajam gadam sniedz valstu centrālās bankas, bet Eiropas Centrālā banka sagatavo centralizētu prognozi. Eiropas Centrālās bankas uzraudzībā valstu centrālās bankas veic atkārtotu banknošu sadali, lai nevienā valstī nepieļautu banknošu deficītu vai pārpalikumu.

Drukāšana

Lai efektīvi izgatavotu banknotes, to drukāšanu veic dažādu valstu centrālās bankas. Eiropas Centrālā banka sadala nepieciešamo apjomu starp vairāku valstu centrālajām bankām, kuras tad piegādā konkrētu daļu no vienas vai vairāku nominālvērtību banknošu gada kopējā izgatavošanas apjoma. Attiecīgā banka sedz tai noteiktā apjoma ražošanas izmaksas. Piemēram, 2012. gadā Beļģijas, Vācijas, Itālijas un Spānijas centrālā banka izgatavoja 1.5 mljrd. 50 euro banknošu.

Euro banknotes izgatavo aptuveni 16 augsta drošības līmeņa spiestuvju Eiropā. Pēc tam banknotes tiek sadalītas starp dažādu valstu centrālajām bankām.

Šāds pienākumu sadalījums un kopīga kvalitātes vadības sistēma nodrošina, ka visām euro banknotēm tiek piemēroti vienoti standarti. Visā izgatavošanas procesā tiek veikti simtiem manuālu un automātisku testu, lai garantētu, ka no visām spiestuvēm tiek saņemtas identiskas banknotes.

Tāpat kā pirmā izlaiduma banknotes, arī Eiropas sērijas banknotes iespiestas uz papīra, kas izgatavots no tīras kokvilnas šķiedrām, piedod tām raksturīgo stingrumu un ir izturīgāks pret nolietojumu nekā parastais papīrs. Daži pretviltošanas elementi, piemēram, ūdenszīmes un papīrā iestrādātās joslas, ir daļa no banknotes papīra.

Tiek izmantotas dažādu veidu iespiedplates, speciālās krāsas un dažādi iespiedprocesi – ofsetiespieduma tehnika un dobspiede, karstspiede (hologrammas iestrādei) un sietspiede (cipariem ar krāsu maiņas efektu).

Jaunās 50 euro banknotes drukāšana

Eurosistēmas stratēģiskie krājumi

2002. gada septembrī Padome pieņēma lēmumu par Eurosistēmas stratēģisko krājumu (ESK) izveidi. Šos krājumus paredzēts izmantot ārkārtas apstākļos, piemēram, kad Eurosistēmas apgādes krājumi ir nepietiekami, lai apmierinātu negaidītu euro banknošu pieprasījuma kāpumu vai reaģētu uz pēkšņu euro banknošu piegādes pārtraukumu.

Apgādes un stratēģiskie banknošu krājumi nodrošina nacionālo centrālo banku spēju jebkurā brīdī reaģēt uz jebkurām banknošu pieprasījuma pārmaiņām neatkarīgi no tā, vai šis pieprasījums radies euro zonā vai ārpus tās. Apgādes krājumi nodrošina banknošu pieprasījumu normālās situācijās, lai

  • nomainītu no apgrozības atpakaļ nonākušās nederīgās (sliktas kvalitātes) banknotes;
  • reaģētu uz iepriekš paredzamu kāpumu banknošu apgrozībā;
  • reaģētu uz sezonāla rakstura pieprasījuma svārstībām;
  • optimizētu banknošu transportēšanu starp centrālo banku filiālēm.

Vai jūsu darba pienākumos ietilpst skaidrās naudas apstrāde? Aplūkojiet visus mūsu informatīvos materiālus par euro banknotēm.