Produkcja i zapasy banknotów

Produkcję banknotów euro prowadzą wspólnie krajowe banki centralne i EBC. Najpierw ustala się, ile banknotów będzie potrzebnych w danym roku. Ilość nowych banknotów musi wystarczyć na wymianę zużytych oraz pokrycie wzrostu zapotrzebowania, zarówno przewidywanego – np. zwyżek sezonowych – jak i nieprzewidzianego. Prognozy zapotrzebowania na następny rok pochodzą od krajowych banków centralnych, a prognozę centralną opracowuje EBC. Następnie krajowe banki centralne pod jego nadzorem prowadzą redystrybucję banknotów euro, tak aby w żadnym kraju nie wystąpił ani ich niedobór, ani nadwyżka.

Druk

Całą produkcję banknotów rozdziela się między krajowe banki centralne, aby zapewnić jej efektywność. Wielkość produkcji przypadająca na poszczególne banki jest wyznaczana przez EBC – każdy z nich pokrywa określoną część rocznego zapotrzebowania na jeden lub kilka nominałów i ponosi związane z tym koszty. Na przykład w 2012 roku banki centralne Belgii, Hiszpanii, Niemiec i Włoch wypuściły w sumie 1,5 miliarda banknotów o nominale 50 euro.

Banknoty są drukowane w 16 doskonale zabezpieczonych drukarniach z całej Europy, a następnie rozwożone do krajowych banków centralnych.

Dzięki łączonej produkcji i jednolitemu systemowi zarządzania jakością ogół banknotów euro spełnia jednakowe standardy. W czasie produkcji przeprowadza się setki testów, zarówno manualnych, jak i zautomatyzowanych, aby wszystkie banknoty – niezależnie od tego, z której drukarni pochodzą – były jednakowe.

Podobnie jak w pierwszej serii, banknoty euro z serii „Europa” są drukowane na papierze z czystej bawełny, który ma charakterystyczną fakturę: jest sztywny i szeleszczący, a ponadto mocniejszy od standardowego. Niektóre zabezpieczenia, np. znak wodny czy nitka zabezpieczająca, są integralną częścią papieru.

Stosuje się różne rodzaje form, specjalne farby i kilka technik: druk płaski i stalorytniczy, nakładanie hologramu oraz sitodruk, stosowany przy cyfrach zmieniających kolor.

Drukowanie nowych 50 euro

Rezerwa strategiczna Eurosystemu

We wrześniu 2002 Rada Prezesów podjęła decyzję o ustanowieniu rezerwy strategicznej Eurosystemu, do wykorzystania w wyjątkowych sytuacjach, gdyby zasoby logistyczne okazały się niewystarczające do pokrycia nieprzewidzianego wzrostu zapotrzebowania na banknoty lub w razie nagłej przerwy w zaopatrzeniu.

Rezerwy logistyczne i rezerwa strategiczna pozwalają krajowym bankom centralnym na nieprzerwane zaspokajanie zapotrzebowania na banknoty, bez względu na to, czy popyt zrodził się w obrębie strefy euro, czy poza nią. Celem rezerw logistycznych jest pokrycie zapotrzebowania na banknoty w normalnych warunkach, w tym:

  • wymiana banknotów w złym stanie, które są wycofywane z obiegu
  • pokrywanie przewidywanego wzrostu liczby banknotów w obiegu
  • pokrywanie okresowych wahań popytu
  • optymalizacja transportu banknotów między oddziałami krajowych banków centralnych.

Zachęcamy osoby pracujące z gotówką do zapoznania się z materiałami informacyjnymi o banknotach euro.