Banknotų gamyba ir atsargos

Eurų banknotų gamyba yra nacionalinių centrinių bankų ir ECB komandinis darbas. Šis darbas prasideda nuo apskaičiavimo, kiek kasmet reikės banknotų. Turi būti pagaminta pakankamai naujų banknotų, kad jais būtų galima pakeisti nebetinkamus naudoti banknotus ir patenkinti numatytą (pavyzdžiui, dėl sezoniškumo) ir nenumatytą banknotų paklausos padidėjimą. Nacionaliniai centriniai bankai pateikia artimiausių metų eurų banknotų paklausos prognozes, o ECB parengia pagrindinę paklausos prognozę. Prižiūrimi ECB, nacionaliniai centriniai bankai perskirsto banknotus, kad kurioje nors šalyje jų nepritrūktų arba nesusikauptų per daug.

Spausdinimas

Tam, kad banknotai būtų gaminami efektyviai, juos spausdina ne vienas nacionalinis centrinis bankas. ECB paskirsto banknotų gamybos apimtį keliems nacionaliniams centriniams bankams. Pastarieji pagamina nustatytą vieno ar kelių nominalų banknotų bendro metinio kiekio dalį. Spausdinimo išlaidas jie padengia patys. Pavyzdžiui, 2012 m. Belgijos, Ispanijos, Italijos ir Vokietijos centriniai bankai pagamino 1,5 mlrd. 50 eurų banknotų.

Banknotus gamina apie 16 ypač saugomų Europos spaustuvių. Iš jų banknotai paskirstomi nacionaliniams centriniams bankams.

Toks gamybos pasidalijimas ir bendra kokybės valdymo sistema padeda užtikrinti, kad visi eurų banknotai būtų vienodo standarto. Gamybos proceso metu atliekami šimtai patikrinimų rankomis ir automatiniu būdu – taip užtikrinama, kad visose spaustuvėse pagaminti banknotai būtų identiški.

Kaip ir pirmosios serijos eurų banknotai, serijos „Europa“ banknotai spausdinami ant popieriaus, pagaminto iš medvilnės. Iš šio popieriaus pagaminti banknotai šiugžda ir yra atsparesni intensyviam naudojimui – įprastinis popierius to negalėtų užtikrinti. Kai kurios apsaugos priemonės, pavyzdžiui, vandens ženklai arba apsauginiai siūleliai, yra įterptos į popierių.

Banknotams gaminti naudojamos įvairių tipų plokštės ir specialūs dažai, taikoma kelių tipų spausdinimo technika: ofsetinis spausdinimas ir giliaspaudė, hologramos prispaudimas ir šilkografijos technika spalvą keičiantiems skaičiams išgauti.

Naujojo 50 € banknoto spausdinimas

Eurosistemos strateginės atsargos

2002 m. rugsėjo mėn. Valdančioji taryba nusprendė kaupti Eurosistemos strategines atsargas. Šias atsargas numatyta naudoti susidarius ypatingoms aplinkybėms – kai Eurosistemos logistinių atsargų neužtenka netikėtai padidėjusiai eurų banknotų paklausai patenkinti arba staiga nutrūkus eurų banknotų tiekimui.

Logistinės ir strateginės atsargos reikalingos tam, kad nacionaliniai centriniai bankai prireikus galėtų tinkamai reaguoti į banknotų paklausos pokyčius, nesvarbu, ar paklausa didėja euro zonoje, ar kitur. Įprastinėmis sąlygomis logistinės atsargos naudojamos:

  • iš apyvartos išimamiems nebetinkamiems banknotams pakeisti;
  • dėl numatytos padidėjusios apyvartos atsiradusiam banknotų poreikiui patenkinti;
  • sezoniniams paklausos svyravimams išlyginti;
  • banknotų transportavimui iš vieno centrinio banko filialo į kitą optimizuoti.

Ar jūsų darbas susijęs su grynaisiais pinigais? Susipažinkite su visa mūsų parengta informacine medžiaga apie eurų banknotus.