Banknotų gamyba ir atsargos

2001 m. balandžio mėn. ECB valdančioji taryba nusprendė, kad eurų banknotus reikėtų gaminti decentralizuotai, o po pirmojo grynųjų pinigų keitimo – pasidalinti. Todėl nuo 2002 m. kiekvienam euro zonos nacionaliniam centriniam bankui buvo pavesta išspausdinti tam tikrą per metus pagaminamų banknotų nominalų dalį. Spausdinimo išlaidas jie padengia patys.

2002 m. rugsėjo mėn. Valdančioji taryba nusprendė kaupti Eurosistemos strategines atsargas. Šias atsargas numatyta naudoti susidarius ypatingoms aplinkybėms – kai Eurosistemos logistinių atsargų neužtenka netikėtai padidėjusiai eurų banknotų paklausai patenkinti arba staiga nutrūkus eurų banknotų tiekimui.

Logistinės ir strateginės atsargos reikalingos tam, kad nacionaliniai centriniai bankai prireikus galėtų tinkamai reaguoti į banknotų paklausos pokyčius, nesvarbu, ar paklausa didėja euro zonoje, ar kitur. Įprastinėmis sąlygomis logistinės atsargos naudojamos:

  • iš apyvartos išimamiems nebetinkamiems banknotams pakeisti,
  • dėl numatytos padidėjusios apyvartos atsiradusiam banknotų poreikiui patenkinti,
  • sezoniniams paklausos svyravimams išlyginti,
  • banknotų transportavimui iš vieno centrinio banko filialo į kitą optimizuoti.

Antroji eurų banknotų serija

Euro zonoje į apyvartą leidžiami serijos „Europa“ eurų banknotai. Apyvartoje jau cirkuliuoja keturių šios serijos nominalų banknotai – 5, 10, 20 ir 50 eurų. Naujasis 50 eurų banknotas išleistas 2017 m. balandžio 4 d.

Ar jūsų darbas susijęs su grynaisiais pinigais? Susipažinkite su visa mūsų parengta informacine medžiaga apie eurų banknotus.