Productie/voorraden bankbiljetten

In april 2001 besloot de Raad van Bestuur van de ECB dat de productie van eurobankbiljetten na de oorspronkelijke overgang op de chartale euro zou worden gedecentraliseerd op basis van een taakverdeling. Daarom is sinds 2002 elke nationale centrale bank van het eurogebied verantwoordelijk voor een toegewezen aandeel van de totale jaarlijkse productie van eurobankbiljetten. Elke bank draagt de productiekosten voor het toegewezen aandeel.

In september 2002 besloot de Raad van Bestuur een Eurosystem Strategic Stock (ESS, strategische voorraad bankbiljetten voor het eurosysteem) aan te leggen. Deze voorraad is bedoeld om te worden aangesproken in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er onvoldoende logistieke voorraden zijn in het Eurosysteem om te voorzien in een onverwachte stijging van de vraag naar eurobankbiljetten of bij een plotselinge hapering in de levering.

De logistieke en strategische voorraden zorgen ervoor dat de nationale centrale banken te allen tijde schommelingen in de vraag naar bankbiljetten kunnen opvangen, ongeacht of de vraag van binnen of buiten het eurogebied komt. De logistieke voorraden voldoen onder normale omstandigheden aan de vraag naar bankbiljetten, bijvoorbeeld voor het

  • vervangen van afgekeurde bankbiljetten (van lage kwaliteit) die uit de omloop zijn gehaald;
  • opvangen van een verwachte toename in de geldomloop;
  • opvangen van seizoenschommelingen in de vraag; en
  • optimaliseren van het vervoer van bankbiljetten tussen de NCB-agentschappen.

Tweede serie eurobankbiljetten

De Europa-serie eurobankbiljetten wordt momenteel geleidelijk ingevoerd in het eurogebied. In deze serie zijn tot dusver vier nieuwe coupures uitgegeven: de biljetten van €5, €10, €20 en €50. Het biljet van €50 is op 4 april 2017 in omloop gekomen. 

Gaat u beroepshalve met contant geld om? Zie al ons informatiemateriaal over de eurobankbiljetten.