Productie/voorraden bankbiljetten

De productie van eurobankbiljetten is een gezamenlijke inspanning van de nationale centrale banken en de ECB. Het proces begint met de berekening van het aantal jaarlijks benodigde bankbiljetten. Er moeten voldoende nieuwe bankbiljetten worden geproduceerd om niet-geschikte bankbiljetten te vervangen, te voldoen aan een verwachte toename van de vraag - zoals seizoenspieken - en het hoofd te bieden aan onverwachte toenames van de vraag. De nationale centrale banken leveren de prognoses betreffende de vraag naar eurobankbiljetten voor het komende jaar, en de ECB doet een gecentraliseerde prognose. Onder toezicht van de ECB herdistribueren de nationale centrale banken de biljetten om tekorten of overschotten in een bepaald land te voorkomen.

Het drukproces

Omwille van een doelmatig productieproces is het drukken van de bankbiljetten verdeeld over verschillende nationale centrale banken. De ECB wijst productievolumes toe aan een aantal nationale centrale banken, die vervolgens een specifiek aandeel van de totale jaarlijkse productie van één of meer coupures leveren. Elke bank draagt de productiekosten voor het toegewezen aandeel. De Belgische, Duitse, Italiaanse en Spaanse centrale banken, bijvoorbeeld, produceerden in 2012 1,5 miljard €50-bankbiljetten.

Rond 16 streng beveiligde drukkerijen in Europa produceren de bankbiljetten. De biljetten worden vervolgens verspreid onder de verschillende nationale centrale banken.

Dit pooling-systeem en een gemeenschappelijk kwaliteitborgingssysteem zorgen voor een uniformiteit voor alle eurobankbiljetten. Gedurende het gehele productieproces worden honderden handmatige en geautomatiseerde tests gedaan om te waarborgen dat de door de drukkerijen geleverde bankbiljtten identiek zijn.

Net als de eerste serie eurobankbiljetten worden de Europa-bankbiljetten gedrukt op zuiver katoenpapier, dat ze hun speciale knisperigheid geeft en beter bestand is tegen slijtage dan normaal papier. Bepaalde echtheidskenmerken, zoals watermerken en in het papier verwerkte draden, zijn onderdeel van het papier zelf.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende typen drukplaten, speciale inktsoorten en diverse drukprocessen: offset en "intaglio"-druk, "hot-stamping" (een warmdruktechniek) voor het hologram en "silkscreen"-druk voor de van kleur veranderende cijfers.

Het drukken van het nieuwe €50-biljet

De Eurosystem Strategic Stock (Strategische voorraad van het Eurosysteem)

In september 2002 besloot de Raad van Bestuur een Eurosystem Strategic Stock (ESS, strategische voorraad bankbiljetten voor het eurosysteem) aan te leggen. Deze voorraad is bedoeld om te worden aangesproken in uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld als er onvoldoende logistieke voorraden zijn in het Eurosysteem om te voorzien in een onverwachte stijging van de vraag naar eurobankbiljetten of bij een plotselinge hapering in de levering.

De logistieke en strategische voorraden zorgen ervoor dat de nationale centrale banken te allen tijde schommelingen in de vraag naar bankbiljetten kunnen opvangen, ongeacht of de vraag van binnen of buiten het eurogebied komt. De logistieke voorraden voldoen onder normale omstandigheden aan de vraag naar bankbiljetten, bijvoorbeeld voor het

  • vervangen van afgekeurde bankbiljetten (van lage kwaliteit) die uit de omloop zijn gehaald;
  • opvangen van een verwachte toename in de geldomloop;
  • opvangen van seizoenschommelingen in de vraag, en
  • optimaliseren van het vervoer van bankbiljetten tussen de NCB-agentschappen.

Gaat u beroepshalve met contant geld om? Zie al ons informatiemateriaal over de eurobankbiljetten.