Sökalternativ
Home Media Frklaringar Forskning & publicerat Statistik Penningpolitik Euron Betalningar & marknader Karrir & jobb
Förslag
Sortera efter

Ackreditering av sedeltillverkare

Högsta standard för eurosedlar

Det är ECB:s ansvar att säkerställa att euron håller hög kvalitet som betalningsmedel. Detta görs genom att tillämpa högsta möjliga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder under de olika faserna av forskning och utveckling, design, tillverkning och distribution av eurosedlar.

Eurosedlarna måste alltså produceras i enlighet med särskilda industristandarder, inbegripet ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001 samt uppfylla strikta säkerhetskrav.

Tillverkare av euroobjekt måste vara ackrediterade

Tillverkning av euroobjekt och skyddade euroobjekt är också föremål för ECB:s ackrediteringsförfaranden. Ackrediteringskraven specificeras i beslut ECB/2013/54.

Endast ackrediterade tillverkare får delta i upphandlingar och ingå avtal för verksamheter rörande euroobjekt eller skyddade euroobjekt.

Områden för ackrediterade tillverkare

ECB kan bevilja ackreditering för tillverkare inom följande områden:

  • Sedeltryckning
  • Framställning av sedelpapper
  • Framställning av tryckfärg för sedlar
  • Framställning av hologram
  • Framställning av säkerhetstråd

Mer information om ECB:s ackrediteringsförfaranden

I frågor och svar finns mer information. Ladda ned Frågor och svar om ackrediteringsförfaranden.

Om ni överväger ackreditering

Sänd ett e-postmeddelande med en kort beskrivning på engelska av de produkter ni önskar tillverka (max. 2 A4-sidor) till QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Normalt sett svarar vi inom en månad.

Vi använder PGP-kryptering för säker kommunikation. Vänligen ladda ned PGP key of QEHS.accreditation för överföring av känslig information.

Andra möjligheter till samarbete med ECB

Om ni vill föreslå nya säkerhetsdetaljer eller ny teknik för sedeltillverkning eller sedelhantering, titta på Sedlar – forskning och utveckling.

Alla sidor i detta avsnitt