Menu

Ackreditering av sedeltillverkare

Högsta standard för eurosedlar

Det är ECB:s ansvar att se till att euron håller hög kvalitet som betalningsmedel. Detta görs genom att tillämpa högsta möjliga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder under de olika faserna av forskning och utveckling, design, tillverkning och distribution av eurosedlar.

Eurosedlarna måste alltså produceras i enlighet med särskilda industristandarder, inbegripet ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 eller ISO 45001 och de ska uppfylla strikta säkerhetskrav.

Tillverkare av euroobjekt måste vara ackrediterade

Tillverkning av euroobjekt och skyddade euroobjekt är också föremål för ett ECB ackrediteringsförfarande. Endast ackrediterade tillverkare får delta i upphandlingar och ingå avtal för verksamheter rörande euroobjekt eller skyddade euroobjekt.

Villkoren för detta förfarande fastställs i ECB:s beslut ECB/2013/54, som är giltigt till den 17 maj 2021. Från den 18 maj 2021 kommer det reviderade ackrediteringsförfarandet som fastställs i ECB:s beslut ECB/2020/24 att gälla. Båda beslut finns tillgängliga, men en 12 månader lång övergångsperiod mellan dem gäller från den 16 maj 2020 till den 17 maj 2021.

I ECB:s beslut ECB/2020/24 förbättras tydlighet, konsekvens och tillämplighet av ackrediteringsförfarandet. Dessutom kommer etiska uppföranderegler att utgöra en del av ackrediteringskraven, utöver de krav som gäller för säkerhet, kvalitet, miljö samt hälsa och säkerhet.

Områden för ackrediterade tillverkare

ECB kan bevilja ackreditering för tillverkare inom följande områden:
 • Sedeltryckning
 • Framställning av sedelpapper
 • Framställning av tryckfärg för sedlar
 • Framställning av hologram
 • Framställning av säkerhetstråd
 • Framställning av övriga skyddade objekt
 • Mer information om ECB:s ackrediteringsförfaranden

  För ytterligare information, se vanliga frågor om ackrediteringsförfaranden för det nuvarande beslutet om ackreditering ECB/2013/54.

  Om ni överväger att söka ackreditering

  Sänd ett e-postmeddelande med en kort beskrivning på engelska av de produkter ni önskar tillverka (max. 2 A4-sidor) till QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Normalt sett svarar vi inom en månad.

  Vi använder PGP-kryptering för säker kommunikation. Vänligen ladda ned PGP key of QEHS.accreditation för överföring av känslig information.

  Andra möjligheter till samarbete med ECB

  Om ni vill föreslå nya säkerhetsdetaljer eller sedeltillverkning eller hanteringsteknik, besök Sedlar - forskning och utveckling.