European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Ackreditering av sedeltillverkare

Högsta standard för eurosedlar

Det är ECB:s ansvar att se till att euron håller hög kvalitet som betalningsmedel. Detta görs genom att tillämpa högsta möjliga säkerhets-, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöstandarder och etiska standarder under de olika faserna av forskning och utveckling, design, tillverkning och distribution av eurosedlar.

Eurosedlarna måste alltså produceras i enlighet med särskilda industristandarder, inbegripet ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001 samt uppfylla strikta säkerhetskrav.

Tillverkare av euroobjekt måste vara ackrediterade

ECB använder sig av ett ackrediteringsförfarande vid tillverkning av euroobjekt och skyddade objekt. Endast ackrediterade tillverkare får delta i upphandlingar och ingå avtal för verksamheter rörande euroobjekt eller skyddade euroobjekt.

Villkoren för detta förfarande fastställs i ECB:s beslut ECB/2020/24, som gäller från den 18 maj 2021.

Områden för ackrediterade tillverkare

  • Sedeltryckning
  • Framställning av sedelpapper
  • Framställning av tryckfärg för sedlar
  • Framställning av hologram
  • Framställning av säkerhetstråd
  • Framställning av övriga skyddade objekt

Mer information om ECB:s ackrediteringsförfaranden

Ladda ned vanliga frågor om ackrediteringsförfaranden för mer information.

Om ni överväger att söka ackreditering

Skicka ett e-postmeddelande med en kort beskrivning på engelska av de produkter ni önskar tillverka (max. två A4-sidor) till QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Normalt sett svarar vi inom en månad.

Vi använder PGP-kryptering för säker kommunikation. Vänligen ladda ned PGP key of QEHS.accreditation för överföring av känslig information.

Andra möjligheter till samarbete med ECB

Om ni vill föreslå nya säkerhetsdetaljer eller sedeltillverknings- eller hanteringsteknik, besök Sedlar – forskning och utveckling.

Alla sidor i detta avsnitt