Menu

Acreditarea producătorilor de bancnote

Menținerea bancnotelor euro la cele mai înalte standarde

BCE are datoria de a asigura integritatea euro ca mijloc de plată prin aplicarea celor mai înalte standarde de mediu, de sănătate și siguranță și de securitate și calitate pe parcursul etapelor de cercetare-dezvoltare, concepere, producere și furnizare a bancnotelor euro.

Prin urmare, bancnotele euro trebuie produse în conformitate cu standarde industriale specifice, inclusiv ISO 9001, ISO 14001 și OHSAS 18001 sau ISO 45001, și trebuie să îndeplinească cerințe stricte de securitate.

Producătorii elementelor specifice euro trebuie să fie acreditați

Producerea elementelor specifice euro și a elementelor de securitate specifice euro face, de asemenea, obiectul unei proceduri de acreditare de către BCE. Numai producătorii acreditați pot participa la proceduri de achiziții publice și pot încheia contracte pentru activități privind elementele specifice euro sau activități privind elementele de securitate specifice euro.

Condițiile acestei proceduri sunt prevăzute în Decizia BCE/2013/54, care este în vigoare până la 17 mai 2021. Începând cu 18 mai 2021, se va aplica procedura revizuită de acreditare stabilită în Decizia BCE/2020/24. Ambele decizii sunt disponibile, însă, începând cu data de 16 mai 2020, va exista o perioadă de tranziție între acestea, care se va încheia la 17 mai 2021.

Pe lângă îmbunătățirea clarității, consecvenței și aplicabilității procedurii de acreditare, Decizia BCE/2020/24 introduce conduita etică privind desfășurarea activității ca o a cincea cerință principală pentru producătorii acreditați, alături de securitate, calitate, mediu și sănătate și siguranță.

Domeniile de activitate ale producătorilor acreditați

BCE poate acredita producători din următoarele domenii:

  • tipărirea bancnotelor;
  • fabricarea hârtiei pentru bancnote;
  • fabricarea cernelurilor tipografice;
  • fabricarea foliilor holografice;
  • fabricarea firelor de siguranță pentru bancnote;
  • fabricarea altor elemente de siguranță.

Informații suplimentare privind procedurile de acreditare ale BCE

Pentru mai multe informații, descărcați documentul cu răspunsuri la Întrebări frecvente privind procedurile de acreditare relevante pentru actuala acreditare în conformitate cu Decizie BCE/2013/54.

Solicitarea acreditării

Trimiteți un e-mail conținând o descriere succintă, în limba engleză, a produselor pe care le fabricați (maximum două pagini în format A4) la adresa QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. În mod normal, răspundem în decurs de o lună.

Utilizăm criptare cu PGP pentru securizarea comunicării. Vă rugăm să descărcați cheia PGP destinată procesului de acreditare (PGP key of QEHS.accreditation) în vederea utilizării pentru transmiterea de informații sensibile.

Alte posibilități de cooperare cu BCE

Dacă doriți să propuneți noi elemente de siguranță sau tehnologii de producere ori de procesare a bancnotelor, vă rugăm să consultați pagina Cercetare și dezvoltare în domeniul bancnotelor.