Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika Euro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Akreditácia výrobcov bankoviek

Udržiavanie najvyššej kvality eurových bankoviek

ECB má povinnosť zabezpečovať integritu eura ako platobného prostriedku na základe najprísnejších noriem ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia a noriem kvality v rámci celého procesu výskumu a vývoja, návrhu, výroby a distribúcie eurových bankoviek.

Eurové bankovky preto musia spĺňať príslušné priemyselné normy vrátane noriem ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001, ako aj prísne bezpečnostné požiadavky.

Výrobcovia hodnôt eura musia byť akreditovaní

Výroba hodnôt eura a ochraňovaných hodnôt eura zároveň podlieha procesu akreditácie ECB, za podmienok stanovených v rozhodnutí ECB/2013/54.

Akreditácia výrobcov je podmienkou účasti na výberových konaniach a uzavretia zmlúv na výkon činností súvisiacich s hodnotami eura alebo ochraňovanými hodnotami eura.

Oblasti činnosti akreditovaných výrobcov

 • Tlač bankoviek
 • Výroba bankovkového papiera
 • Výroba tlačových farieb
 • Výroba holografických fólií
 • Výroba ochranných prúžkov bankoviek
 • Ďalšie informácie o procese akreditácie ECB

  Bližšie informácie o procese akreditácie sa nachádzajú v dokumente s najčastejšími otázkami.

  Ak uvažujete o akreditácii

  Pošlite e-mail v angličtine so stručným opisom vášho výrobného programu (v rozsahu maximálne dvoch strán formátu A4) na adresu QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Na otázky spravidla odpovedáme do jedného mesiaca.

  Na zabezpečenie komunikácie používame protokol PGP. Pri prenose citlivých informácií použite kľúč PGP na akreditáciu QEHS (QEHS.accreditation).

  Ďalšie možnosti spolupráce s ECB

  Ak máte záujem navrhnúť nové ochranné prvky či technológie výroby alebo spracovania bankoviek, viac informácií nájdete na stránke Výskum a vývoj bankoviek.

ECB môže udeľovať akreditáciu výrobcom pôsobiacim v nasledujúcich oblastiach:

Všetky stránky v tejto sekcii