European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Akreditácia výrobcov bankoviek

Udržiavanie maximálnej kvality eurových bankoviek

ECB má povinnosť zabezpečovať integritu eura ako platobného prostriedku na základe najprísnejších noriem ochrany životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia, etických noriem a noriem kvality v rámci celého procesu výskumu a vývoja, návrhu, výroby a distribúcie eurových bankoviek.

Eurové bankovky preto musia spĺňať príslušné priemyselné normy vrátane noriem ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001, ako aj prísne bezpečnostné požiadavky.

Výrobcovia hodnôt eura musia byť akreditovaní

Výroba hodnôt eura a ochraňovaných hodnôt eura zároveň podlieha procesu akreditácie ECB. Akreditácia výrobcov je podmienkou účasti na výberových konaniach a uzavretia zmlúv na výkon činností súvisiacich s hodnotami eura alebo ochraňovanými hodnotami eura.

Podmienky procesu akreditácie sú stanovené v rozhodnutí ECB/2020/24, ktoré sa uplatňuje od 18. mája 2021.

Oblasti činnosti akreditovaných výrobcov

  • Tlač bankoviek
  • Výroba bankovkového papiera
  • Výroba tlačových farieb
  • Výroba holografických fólií
  • Výroba ochranných prúžkov bankoviek
  • Výroba ďalších ochraňovaných prvkov

Ďalšie informácie o procese akreditácie ECB

Bližšie informácie o procese akreditácie sa nachádzajú v dokumente s najčastejšími otázkami.

Ak uvažujete o akreditácii

Pošlite e-mail v angličtine so stručným popisom vášho výrobného programu (v rozsahu maximálne dvoch strán formátu A4) na adresu QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Odpovedáme spravidla do jedného mesiaca.

Na zabezpečenie komunikácie používame protokol PGP. Pri prenose citlivých informácií použite kľúč PGP na akreditáciu QEHS (QEHS.accreditation).

Ďalšie možnosti spolupráce s ECB

Ak máte záujem navrhnúť nové ochranné prvky či technológie výroby alebo spracovania bankoviek, viac informácií nájdete na stránke Výskum a vývoj bankoviek.

Všetky stránky v tejto sekcii