Hakuehdot
Home Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisu Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:ss
Ehdotukset
Lajitteluperuste

Seteliaineiston valmistajien akkreditointi

Eurosetelien on täytettävä tiukat vaatimukset

EKP vastaa eurosetelien luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Eurosetelien tutkimus- ja kehittämistyössä sekä suunnittelussa ja tuotannossa on täytettävä tiukat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset, jotka pätevät setelien elinkaaren kaikissa vaiheissa. Eurosetelien valmistuksessa noudatetaan muun muassa ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 -erityisstandardeja.

Vain akkreditoidut euroseteliaineiston valmistajat hyväksytään

Seteliaineiston valmistajien on saatava EKP:ltä akkreditointi, ennen kuin ne voivat osallistua EKP:n tarjouskilpailuihin ja toimia euroseteliaineiston ja/tai suojattavan euroseteliaineiston sopimusvalmistajina. Euroseteliaineistotoimintaa ja suojattavaa eurosetelitoimintaa koskevan akkreditointimenettelyn ehdot on kirjattu päätökseen EKP/2013/54.

Akkreditoinnin kohdealat

 • setelien painaminen
 • setelipaperin valmistus
 • painovärien valmistus
 • hologrammien valmistus
 • turvalankojen valmistus.
 • Lisätietoa akkreditointimenettelystä

  EKP:n akkreditointimenettelystä kerrotaan tarkemmin erillisessä asiakirjassa, joka sisältää kysymyksiä ja vastauksia.

  Akkreditoinnin hakeminen

  Seteliaineiston valmistaja voi hakea akkreditointia lähettämällä EKP:lle lyhyen kuvauksen (enintään kaksi A4-sivua) valmistamastaan aineistosta sähköpostiosoitteeseen QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Hakemuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

  Luottamuksellisten tietojen lähettämisessä tulee käyttää PGP-salausta. Tarvittavan PGP-salausavaimen voi hakea täältä.

  Muu yhteistyö EKP:n kanssa

  EKP:n kanssa on mahdollista tehdä myös setelien tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi uudenlaisten turvatekijöiden tai käsittelytekniikoiden kehittämiseksi.

EKP voi myöntää akkreditoinnin seuraavia osa-alueita varten:

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut