European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

Seteliaineiston valmistajien akkreditointi

Eurosetelien on täytettävä tiukat vaatimukset

EKP vastaa eurosetelien luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Eurosetelien tutkimus- ja kehittämistyössä sekä suunnittelussa ja tuotannossa on täytettävä tiukat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset sekä eettiset vaatimukset, jotka pätevät setelien elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Eurosetelien valmistuksessa on noudatettava useita erityisstandardeja (esim. ISO 9001, ISO 14001 ja ISO 45001) ja tiukkoja turvallisuusvaatimuksia.

Vain akkreditoidut euroseteliaineiston valmistajat hyväksytään

Seteliaineiston valmistajien on saatava EKP:ltä akkreditointi, ennen kuin ne voivat osallistua EKP:n tarjouskilpailuihin ja toimia euroseteliaineiston ja/tai suojattavan euroseteliaineiston sopimusvalmistajina.

Akkreditointimenettelyn ehdot on kirjattu päätökseen EKP/2020/24, jota sovelletaan 18.5.2021 lähtien.

Akkreditoinnin kohdealat

  • setelien painaminen
  • setelipaperin valmistus
  • painovärien valmistus
  • hologrammien valmistus
  • turvalankojen valmistus
  • muun suojattavan seteliaineiston valmistus.

Lisätietoa akkreditointimenettelystä

EKP:n akkreditointimenettelystä kerrotaan tarkemmin erillisessä asiakirjassa.

Akkreditoinnin hakeminen

Seteliaineiston valmistaja voi hakea akkreditointia lähettämällä EKP:lle lyhyen tuotekuvauksen (enintään kaksi A4-sivua) sähköpostiosoitteeseen QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Hakemuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

Luottamuksellisten tietojen lähettämisessä käytetään PGP-salausta. Tarvittavan PGP-salausavaimen voi hakea täältä.

Muu yhteistyö EKP:n kanssa

EKP:n kanssa on mahdollista tehdä myös setelien tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi uudenlaisten turvatekijöiden tai käsittelytekniikoiden kehittämiseksi.

Kaikki tähän osioon kuuluvat sivut