Menu

Seteliaineiston valmistajien akkreditointi

Eurosetelien on täytettävä tiukat vaatimukset

EKP vastaa eurosetelien luotettavuudesta ja turvallisuudesta. Eurosetelien tutkimus- ja kehittämistyössä sekä suunnittelussa ja tuotannossa on täytettävä tiukat ympäristö-, terveys-, turvallisuus- ja laatuvaatimukset, jotka pätevät setelien elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Eurosetelien valmistuksessa noudatetaan muun muassa standardeja ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 tai ISO 45001.

Vain akkreditoidut euroseteliaineiston valmistajat hyväksytään

Seteliaineiston valmistajien on saatava EKP:ltä akkreditointi, ennen kuin ne voivat osallistua EKP:n tarjouskilpailuihin ja toimia euroseteliaineiston ja/tai suojattavan euroseteliaineiston sopimusvalmistajina.

Akkreditointimenettelyn ehdot on kirjattu päätökseen EKP/2013/54, joka on voimassa 17.5.2021 saakka. Sen jälkeen aletaan soveltaa päätöksellä EKP/2020/24 tarkistettua akkreditointimenettelyä asteittain 12 kuukauden siirtymäajan kuluessa. Siirtymäaika alkaa 16.5.2020 ja päättyy 17.5.2021.

Päätöksellä EKP/2020/24 muutettu akkreditointimenettely on aiempaa selkeämpi, yhdenmukaisempi ja sitä on helpompi soveltaa. Turvallisuus-, laatu-, ympäristö- ja terveysvaatimusten lisäksi akkreditoitujen setelinvalmistajien on täytettävä vastedes myös vaatimus liiketoiminnan eettisyydestä.

Akkreditoinnin osa-alueet

EKP voi myöntää akkreditoinnin seuraavia osa-alueita varten:

  • setelien painaminen
  • setelipaperin valmistus
  • painovärien valmistus
  • hologrammien valmistus
  • turvalankojen valmistus
  • muu suojattava seteliaineisto.

Lisätietoa akkreditointimenettelystä

EKP:n akkreditointimenettelystä kerrotaan tarkemmin erillisessä (englanninkielisessä) asiakirjassa, joka sisältää vastauksia päätöksen EKP/2013/54 mukaista akkreditointia koskeviin kysymyksiin.

Akkreditoinnin hakeminen

Seteliaineiston valmistaja voi hakea akkreditointia lähettämällä valmistamastaan aineistosta EKP:lle lyhyen kuvauksen (enintään kaksi A4-sivua) sähköpostiosoitteeseen QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Hakemuksiin pyritään vastaamaan kuukauden kuluessa.

Luottamuksellisten tietojen lähettämisessä käytetään PGP-salausta. Tarvittavan PGP-salausavaimen voi hakea täältä.

Muu yhteistyö EKP:n kanssa

EKP:n kanssa on mahdollista tehdä myös setelien tutkimus- ja kehittämisyhteistyötä esimerkiksi uudenlaisten turvatekijöiden tai käsittelytekniikoiden kehittämiseksi.