Menu

Акредитация на производителите на банкноти

Поддържане на най-висок стандарт за качество на евробанкнотите

ЕЦБ има задължението да гарантира сигурността на еврото като платежно средство, като прилага най-високи стандарти за опазване на околната среда, здраве и безопасност, сигурност и качество през всички етапи на научноизследователската и развойна дейност, проектирането, производството и доставката на евробанкноти.

Поради това евробанкнотите трябва да се произвеждат в съответствие със специални отраслови стандарти, в това число ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 или ISO 45001, и да отговарят на строги изисквания за сигурност.

Производителите на евробанкноти трябва да бъдат акредитирани

Производството на евроматериали и защитени евроматериали също е предмет на процедура на ЕЦБ по акредитиране. Само акредитирани производители могат да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки и да сключват договори за дейности, свързани с евроматериали или защитени евроматериали.

Условията на процедурата са определени в Решение ЕЦБ/2013/54, което е в сила до 17 май 2021 г. От 18 май 2021 г. ще се прилага преработената процедура по акредитиране, определена в Решение ЕЦБ/2020/24. И двете решения са публикувани. Ще има обаче 12-месечен преходен период между тях, който започва на 16 май 2020 г. и приключва на 17 май 2021 г.

Освен че подобрява яснотата, последователността и изпълнимостта на процедурата по акредитиране, Решение ЕЦБ/2020/24 добавя етичното извършване на дейността като пето основно изискване към акредитираните производители наред със сигурността, качеството и екологичните и свързаните със здравето и безопасността изисквания.

Области на дейност на акредитираните производители

ЕЦБ може да акредитира производители в следните области:

  • Отпечатване на банкноти
  • Производство на хартия за банкноти
  • Производство на печатни мастила
  • Производство на холограмни фолиа
  • Производство на осигурителни нишки за банкноти
  • Производство на други защитени материали

Допълнителна информация за провежданите от ЕЦБ процедури за акредитация

За повече информация изтеглете Въпроси и отговори относно процедурите по акредитиране, релевантни за текущата акредитация по Решение ЕЦБ/2013/54.

Ако обмисляте да кандидатствате за акредитация

Изпратете имейл с кратко описание на английски език на продуктите, които произвеждате, (до 2 страници формат А4) до QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Обикновено отговаряме в рамките на един месец.

Използваме PGP криптиране за сигурност на кореспонденцията. Моля изтеглете PGP ключ за QEHS.accreditation, който да използвате при предаване на чувствителна информация.

Други възможности за сътрудничество с ЕЦБ

Ако искате да предложите нови защитни елементи или технологии за производство или обработване на банкноти, вижте Научноизследователска и развойна дейност в областта на банкнотите.