European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Акредитация на производителите на банкноти

Поддържане на най-висок стандарт за качество на евробанкнотите

ЕЦБ има задължението да гарантира сигурността на еврото като платежно средство, като прилага най-високи стандарти за опазване на околната среда, здраве и безопасност, сигурност, етика и качество през всички етапи на научноизследователската и развойна дейност, проектирането, производството и доставката на евробанкноти.

Поради това евробанкнотите трябва да се произвеждат в съответствие със специални отраслови стандарти, в това число ISO 9001, ISO 14001 и ISO 45001, и да отговарят на строги изисквания за сигурност.

Производителите на евробанкноти трябва да бъдат акредитирани

Производството на евроматериали и защитени евроматериали също е предмет на процедура на ЕЦБ по акредитиране. Само акредитирани производители могат да участват в процедури за възлагане на обществени поръчки и да сключват договори за свързани с евроматериали дейности или за свързани със защитени евроматериали дейности.

Условията на процедурата са определени в Решение ЕЦБ/2020/24, което се прилага от 18 май 2021 г.

Области на дейност на акредитираните производители

  • Отпечатване на банкноти
  • Производство на хартия за банкноти
  • Производство на печатни мастила
  • Производство на холограмни фолиа
  • Производство на осигурителни нишки за банкноти
  • Производство на други защитени материали

Допълнителна информация за провежданите от ЕЦБ процедури за акредитация

За допълнителна информация изтеглете Въпроси и отговори относно процедурите за акредитация.

Ако обмисляте да кандидатствате за акредитация

Изпратете имейл с кратко описание на английски език на продуктите, които произвеждате (до 2 страници формат А4), до QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Обикновено отговаряме в рамките на един месец.

Използваме PGP криптиране за сигурност на кореспонденцията. Изтеглете PGP ключ за QEHS.accreditation, който да използвате при предаване на чувствителна информация.

Други възможности за сътрудничество с ЕЦБ

Ако искате да предложите нови защитни елементи или технологии за производство или обработване на банкноти, вижте Изследователска и развойна дейност в областта на банкнотите.

Всички страници в този раздел