Menu

Banknošu ražotāju akreditācija

Euro banknošu atbilstības nodrošināšana augstākajiem standartiem

ECB pienākums ir nodrošināt euro banknošu kā maksāšanas līdzekļa integritāti, piemērojot visaugstākos vides, veselības un drošības, pretviltošanas un kvalitātes standartus visos euro banknošu pētniecības un attīstības, dizaina izstrādes, ražošanas un piegādes posmos.

Tāpēc euro banknošu ražošanai jānorit atbilstoši konkrētiem rūpnieciskajiem standartiem, t.sk. ISO 9001, ISO 14001 un OHSAS 18001 vai ISO 45001, un jāatbilst stingrām drošības prasībām.

Euro materiālu ražotājiem ir jābūt akreditētiem

Arī uz euro materiālu un aizsargāto euro materiālu ražošanu attiecas ECB akreditācijas procedūra. Tikai akreditēti ražotāji var piedalīties iepirkumos un slēgt līgumus saistībā ar euro materiālu darbībām vai aizsargāto euro materiālu darbībām.

Šīs procedūras noteikumi izklāstīti Lēmumā ECB/2013/54, kas ir spēkā līdz 2021. gada 17. maijam. Sākot ar 2021. gada 18. maiju tiks piemērota pārstrādātā akreditācijas procedūra, kas izklāstīta Lēmumā ECB/2020/24. Abi lēmumi ir pieejami, taču pārejai no viena lēmuma uz otru no 2020. gada 16. maija līdz 2021. gada 17. maijam paredzēts 12 mēnešu ilgs pārejas periods.

Lēmums ECB/2020/24 nodrošina lielāku skaidrību, konsekvenci un piemērojamību, turklāt saskaņā ar to līdztekus prasībām saistībā ar drošību, kvalitāti, vidi, veselību un darba drošību noteikta piektā būtiskā prasība akreditētiem ražotājiem, proti, uzņēmējdarbības ētika.

Akreditēto ražotāju darbības jomas

ECB var akreditēt ražotājus šādās darbības jomās.

  • Banknošu iespiešana
  • Banknošu papīra izgatavošana
  • Iespiedkrāsu izgatavošana
  • Hologrāfisku foliju izgatavošana
  • Banknošu pretviltošanas joslu izgatavošana
  • Citu aizsargāto materiālu izgatavošana

Plašāka informācija par ECB akreditācijas procedūrām

Plašākai informācijai lejupielādējiet jautājumus un atbildes par akreditācijas procedūrām saistībā ar pašreizējo akreditācijas procesu saskaņā ar Lēmumu ECB/2013/54.

Ja vēlaties veikt akreditāciju

Nosūtiet e-pastu ar īsu ražoto izstrādājumu aprakstu angļu valodā (maksimums divas A4 formāta lapas) uz adresi QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Parasti atbilde tiek sniegta viena mēneša laikā.

Drošai saziņai mēs izmantojam PGP šifru. Lūdzam jūs lejupielādēt PGP atslēgu kvalitātes, vides, veselības un drošības akreditācijai (PGP key of QEHS.accreditation) un izmantot to sensitīvas informācijas sūtīšanai.

Citas iespējas sadarbībai ar ECB

Ja vēlaties piedāvāt jaunus pretviltošanas elementus, banknošu ražošanas vai apstrādes tehnoloģijas, lūdzam meklēt informāciju sadaļā par banknošu pētniecību un attīstību.