Menu

Akreditace výrobců bankovek

Eurobankovky musí splňovat nejvyšší standardy

ECB má povinnost zajišťovat důvěryhodnost eura jako platebního prostředku tím, že bude v rámci výzkumu a vývoje, navrhování, výroby i dodávek eurobankovek uplatňovat ty nejvyšší standardy z pohledu životního prostředí, zdraví, bezpečnosti, ochrany i kvality.

Výroba eurobankovek proto musí podléhat zvláštním průmyslovým standardům, mezi které patří ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 nebo ISO 45001, a musí splňovat přísné bezpečnostní požadavky.

Výrobci hodnot eura musí být akreditováni

Akreditačnímu řízení ECB podléhá také výroba hodnot eura a ochraňovaných hodnot eura. Účastnit se výběrových řízení a realizovat zakázky na činnosti související s hodnotami eura a ochraňovanými hodnotami eura mohou pouze akreditovaní výrobci.

Podmínky tohoto postupu jsou stanoveny v rozhodnutí ECB/2013/54, které je platné do 17. května 2021. Od 18. května 2021 se uplatní revidované akreditační řízení stanovené v rozhodnutí ECB/2020/24. Obě rozhodnutí jsou k dispozici, avšak je mezi nimi 12měsíční přechodné období od 16. května 2020 do 17. května 2021.

V zájmu vyšší jednoznačnosti, konzistentnosti a uplatnitelnosti akreditačního řízení doplňuje rozhodnutí ECB/2020/24 pro akreditované výrobce jako pátý základní požadavek etické podnikání (vedle bezpečnosti, kvality, ochrany životního prostředí a zdraví a bezpečnosti).

Oblasti akreditace výrobců

ECB může výrobcům udělit akreditaci v následujících oblastech:
 • tisk bankovek
 • výroba papíru pro výrobu bankovek
 • výroba barev pro tisk
 • výroba holografických fólií
 • výroba ochranných proužků pro bankovky
 • výroba dalších ochraňovaných hodnot eura
 • Další informace o postupech ECB pro akreditaci

  Pro získání bližších informací o postupech pro akreditaci rozhodných pro stávající akreditace podle rozhodnutí ECB/2013/54 si stáhněte nejčastější dotazy.

  Pro zájemce o akreditaci

  Zašlete email v angličtině, ve kterém stručně (max. dvě strany A4) popíšete, jaké produkty vyrábíte, na adresu QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Obvykle odpovídáme do jednoho měsíce.

  Pro bezpečnou komunikaci používáme kódování PGP. Pro zasílání citlivých informací si prosím stáhněte klíč PGP pro QEHS.accreditation.

  Další možnosti spolupráce s ECB

  Chcete-li navrhnout nové ochranné prvky nebo technologie výroby či zpracování bankovek, podívejte se prosím na stránku výzkum a vývoj bankovek.