Menu

Akredytacja producentów banknotów

Utrzymanie najwyższych standardów w odniesieniu do banknotów euro

EBC ma obowiązek chronić integralność euro jako środka płatniczego przez przestrzeganie najwyższych standardów środowiskowych, BHP oraz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości na wszystkich etapach badań i rozwoju, projektowania, produkcji i dostarczania banknotów.

Podczas produkcji banknotów euro obowiązują określone normy branżowe, w tym ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 lub ISO 45001, oraz ścisłe wymogi w zakresie ochrony.

Producenci elementów banknotów euro muszą mieć akredytację

Żeby wytwarzać elementy banknotów euro i zabezpieczone elementy banknotów euro, należy uzyskać akredytację EBC. Jedynie akredytowani producenci mogą brać udział w przetargach i zawierać umowy na działalność w zakresie elementów banknotów euro i zabezpieczoną działalność związaną z euro.

Warunki procedury akredytacyjnej określono w decyzji EBC/2013/54, obowiązującej do 17 maja 2021. Natomiast 18 maja 2021 wejdzie w życie zmieniona procedura opisana w decyzji EBC/2020/24. Obie decyzje zostały już opublikowane. Jeśli chodzi o ich stosowanie, obowiązuje 12‑miesięczny okres przejściowy – od 16 maja 2020 do 17 maja 2021.

Decyzja EBC/2020/24 zwiększa przejrzystość, spójność i łatwość stosowania procedury akredytacyjnej. Ponadto do dotychczasowych wymogów akredytacyjnych – bezpieczeństwa, jakości, środowiska oraz BHP – dodano piąty wymóg: etyczne prowadzenie działalności.

Obszary działalności akredytowanych producentów

EBC może udzielić producentom akredytacji w następujących obszarach:

  • Druk banknotów
  • Produkcja papieru banknotowego
  • Produkcja farb drukarskich
  • Produkcja folii holograficznych
  • Produkcja nitek zabezpieczających
  • Produkcja innych zabezpieczonych elementów banknotów

Szczegółowe informacje o procedurach akredytacyjnych EBC

Więcej informacji na temat procedur określonych w obowiązującej decyzji EBC/2013/54 w sprawie akredytacji można znaleźć w dokumencie zawierającym częste pytania.

Podmioty rozważające ubieganie się o akredytację

Prosimy o wysłanie e-mailem na adres QEHS.accreditation@ecb.europa.eu krótkiego (maksymalnie dwie strony A4) opisu produktów, jakie Państwo wytwarzają, w języku angielskim. Zwykle odpowiadamy w ciągu miesiąca.

Do bezpiecznej komunikacji stosujemy szyfrowanie PGP. Żeby przesyłać informacje wrażliwe, należy pobrać klucz PGP dostępny pod linkiem PGP key of QEHS.accreditation.

Inne możliwości współpracy z EBC

Jeśli mają Państwo propozycje dotyczące nowych zabezpieczeń bądź produkcji banknotów i technologii ich obsługi, prosimy zapoznać się ze stroną Działalność badawczo-rozwojowa w zakresie banknotów.