Επιλογές αναζήτησης
Home Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Πιστοποίηση φορέων παραγωγής τραπεζογραμματίων

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ τηρούν τα υψηλότερα πρότυπα

Η ΕΚΤ έχει καθήκον να διασφαλίζει την ακεραιότητα του ευρώ ως μέσου πληρωμής εφαρμόζοντας τα υψηλότερα πρότυπα όσον αφορά το περιβάλλον, την υγεία και την ασφάλεια, καθώς και την ποιότητα σε όλη τη διάρκεια των φάσεων έρευνας και ανάπτυξης, σχεδίασης, παραγωγής και προμήθειας των τραπεζογραμματίων ευρώ.

Γι' αυτό, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πρέπει να παράγονται με βάση συγκεκριμένα βιομηχανικά πρότυπα, όπως τα ISO 9001, ISO 14001 και OHSAS 18001, και να πληρούν αυστηρές απαιτήσεις ασφαλείας.

Οι φορείς παραγωγής στοιχείων του ευρώ πρέπει διαθέτουν κατάλληλη πιστοποίηση

Η παραγωγή στοιχείων του ευρώ και στοιχείων ασφαλείας του ευρώ υπόκειται επίσης σε ειδική διαδικασία πιστοποίησης της ΕΚΤ, οι όροι της οποίας καθορίζονται στην απόφαση ΕΚΤ/2013/54.

Μόνο πιστοποιημένοι φορείς παραγωγής μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς προμηθειών και να συνάπτουν συμβάσεις για δραστηριότητες που αφορούν στοιχεία του ευρώ ή στοιχεία ασφαλείας του ευρώ.

Τομείς δραστηριότητας πιστοποιημένων φορέων παραγωγής

 • Εκτύπωση τραπεζογραμματίων
 • Παραγωγή χαρτιού τραπεζογραμματίων
 • Παραγωγή μελανιών εκτύπωσης
 • Παραγωγή ελασμάτων ολογράμματος
 • Παραγωγή ταινιών ασφαλείας τραπεζογραμματίων
 • Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης της ΕΚΤ

  Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να συμβουλευθείτε τις απαντήσεις σε συνήθεις ερωτήσεις σχετικά με τις διαδικασίες πιστοποίησης.

  Αν σας ενδιαφέρει η πιστοποίηση

  Στείλτε ηλεκτρονικό μήνυμα με σύντομη περιγραφή, στα αγγλικά, των προϊόντων που παράγετε (μέχρι 2 σελίδες Α4) στη διεύθυνση QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Κανονικά, θα λάβετε την απάντησή μας εντός ενός μηνός.

  Για λόγους ασφαλείας χρησιμοποιούμε κρυπτογράφηση PGP στην επικοινωνία. Κατεβάστε το κλειδί PGP του QEHS.accreditation και χρησιμοποιήστε το για τη διαβίβαση ευαίσθητων πληροφοριών.

  Άλλες ευκαιρίες συνεργασίας με την ΕΚΤ

  Αν επιθυμείτε να προτείνετε νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας ή τεχνολογίες παραγωγής ή επεξεργασίας τραπεζογραμματίων, δείτε την ενότητα Έρευνα και ανάπτυξη στον τομέα των τραπεζογραμματίων.

Η ΕΚΤ μπορεί να χορηγήσει πιστοποίηση σε φορείς παραγωγής στους ακόλουθους τομείς:

Όλες οι σελίδες σε αυτήν την ενότητα