Menu

Akreditacija proizvođača novčanica

Usklađenost euronovčanica s najvišim standardima

Europska središnja banka (ESB) dužna je brinuti se za integritet eura kao sredstva plaćanja primjenom najviših standarda na područjima zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti te kvalitete i zaštite tijekom svih faza istraživanja i razvoja te dizajna, proizvodnje i dostave euronovčanica.

Stoga se euronovčanice moraju proizvoditi prema posebnim sektorskim normama, uključujući ISO 9001, ISO 14001 i OHSAS 18001 ili ISO 45001, te moraju zadovoljavati stroge zahtjeve u pogledu zaštite.

Proizvođači elemenata eura moraju biti akreditirani

Proizvodnja elemenata eura i zaštićenih elemenata eura također podliježe ESB‑ovu postupku akreditacije. Samo akreditirani proizvođači smiju sudjelovati u postupku nabave i sklapati ugovore o aktivnostima povezanima s elementima eura ili zaštićenim elementima eura.

Uvjeti za akreditaciju utvrđeni su u Odluci ESB/2013/54, koja je na snazi do 17. svibnja 2021. Od 18. svibnja 2021. primjenjivat će se izmijenjeni postupak akreditacije utvrđen u Odluci ESB/2020/24. Obje su odluke dostupne. Međutim, između njih vrijedit će dvanaestomjesečno prijelazno razdoblje, koje je započelo 16. svibnja 2020. i završava 17. svibnja 2021.

U Odluci ESB/2020/24 dodatno je razjašnjen postupak akreditacije, povećana je njegova dosljednost i poboljšana njegova primjenjivost. Osim toga, u Odluci je uvedeno etičko vođenje poslovanja kao peti glavni zahtjev za akreditirane proizvođače, uz zahtjeve koji se odnose na zaštitu, kvalitetu, okoliš i zdravlje te sigurnost.

Područja akreditiranih proizvođača

ESB može proizvođačima odobriti akreditaciju na sljedećim područjima:

  • tiskanje novčanica
  • izrada papira za novčanice
  • proizvodnja tiskarskih boja
  • proizvodnja holografskih folija
  • proizvodnja zaštitnih niti za novčanice
  • proizvodnja drugih zaštićenih elemenata.

Dodatne informacije o ESB-ovu postupku akreditacije

Za dodatne informacije preuzmite Česta pitanja i odgovore o postupcima akreditacije koji se odnose na Odluku ESB/2013/54 o akreditaciji koja je trenutačno na snazi.

Razmatrate li akreditaciju

Pošaljite e-poruku s kratkim opisom svojih proizvoda na engleskom jeziku (najviše dvije stranice A4) na QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Obično odgovorimo u roku od mjesec dana.

Radi sigurne komunikacije upotrebljavamo enkripcijski program PGP. Molimo vas preuzmite PGP ključ za QEHS.accreditation i upotrijebite ga prilikom prijenosa osjetljivih informacija.

Ostale mogućnosti za suradnju s ESB-om

Želite li predložiti nova zaštitna obilježja ili tehnologiju proizvodnje ili obrade novčanica, posjetite stranicu Istraživanje i razvoj novčanica.