Menu

Tootjate atesteerimine

Europangatähtede kõrge kvaliteedi tagamine

EKP-l on kohustus kaitsta euro kui maksevahendi terviklikkust, täites europangatähtedega seotud uurimis- ja arendustegevuses ning nende kavandamisel, tootmisel ja tarnimisel rangeimaid keskkonna-, tervisekaitse- ja ohutus-, turva- ning kvaliteedinõudeid.

Seepärast tuleb europangatähtede tootmisel järgida spetsiaalseid tööstusstandardeid (sh ISO 9001, ISO 14001 ja OHSAS 18001 või ISO 45001) ning rangeid turvanõudeid.

Europangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjad peavad läbima atesteerimismenetluse

Europangatähtede turvaelementide ja tootmismaterjalide tootjate suhtes kohaldatakse EKP atesteerimismenetlust. Ainult atesteeritud tootjatel on õigus osaleda hangetes ning sõlmida lepinguid europangatähtede tootmismaterjalide tootmisega ja europangatähtede turvalisusega seotud tegevusteks.

Atesteerimismenetluse tingimused on sätestatud otsuses EKP/2013/54, mis kehtib kuni 17. maini 2021. Alates 18. maist 2021 kohaldatakse ajakohastatud atesteerimismenetlust, mis on sätestatud otsuses EKP/2020/24. Mõlemad otsused on kättesaadavad ning nendevaheline 12-kuuline üleminekuperiood kestab 16. maist 2020 kuni 17. maini 2021.

Peale selle, et otsusega EKP/2020/24 suurendatakse selgust ja järjepidevust ning tõhustatakse atesteerimismenetluse kohaldatavust, lisatakse selles turvalisuse, kvaliteedi, keskkonna ning tervisekaitse ja ohutuse nõuete kõrval tootjate atesteerimisnõuetele ka viies, eetilise äritegevuse nõue.

Atesteerimise valdkonnad

EKP võib tootjaid atesteerida järgmistes valdkondades:
 • Pangatähtede trükkimine
 • Pangatähtede paberi tootmine
 • Trükivärvide tootmine
 • Fooliumpinnal hologrammide tootmine
 • Pangatähtede turvaelementide tootmine
 • Europangatähtede muude tootmismaterjalide tootmine
 • Üksikasjalikum teave EKP atesteerimismenetluste kohta

  Otsuses EKP/2013/54 sätestatud kehtiva atesteerimismenetluse kohta saab täiendavat teavet korduma kippuvatest küsimustest.

  Atesteerimise taotlejad

  Palume saata toodete ingliskeelne lühikirjeldus (maksimaalselt kaks A4-formaadis lehekülge) e-aadressile QEHS.accreditation@ecb.europa.eu. Vastus saadetakse üldjuhul ühe kuu jooksul.

  Infovahetuse turvalisuse tagamiseks kasutab EKP krüpteerimisprogrammi PGP. Tundliku teabe edastamiseks palume alla laadida PGP võti (QEHS.accreditation).

  Muud võimalused koostööks EKPga

  Kui soovite esitada ettepanekuid uute turvaelementide kohta või pangatähtede tootmise/käitlemise tehnoloogiate kohta, palun tutvuge rubriigiga Pangatähtedega seotud uurimis- ja arendustegevus.