Menu

Banknotų gamintojų akreditavimas

Eurų banknotams taikomi griežčiausi standartai

ECB pareiga – taikant griežčiausius aplinkosaugos, sveikatos, saugos, apsaugos ir kokybės standartus eurų banknotų tyrimų, tobulinimo, kūrimo, gamybos ir tiekimo etapuose užtikrinti, kad eurai būtų patikima mokėjimo priemonė.

Todėl eurų banknotai gaminami laikantis specialių standartų, tarp jų ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 arba ISO 45001, ir turi atitikti griežtus saugumo reikalavimus.

Eurų elementų gamintojai turi būti akredituoti

Eurų elementų ir saugotinų eurų elementų gamintojams taip pat taikoma ECB akreditavimo tvarka. Dalyvauti pirkimų konkursuose leidžiama tik akredituotiems gamintojams ir tik su tokiais gamintojais gali būti sudaromos sutartys dėl eurų elementų veiklos ir saugotinos eurų veiklos.

Šios tvarkos sąlygos išdėstytos iki 2021 m. gegužės 17 d. galiosiančiame Sprendime ECB/2013/54, o nuo 2021 m. gegužės 18 d. bus taikoma peržiūrėta akreditavimo tvarka, išdėstyta Sprendime ECB/2020/24. Abu sprendimai yra paskelbti, tačiau prieš pirmajam sprendimui nustojant galioti bus taikomas 12 mėnesių pereinamasis laikotarpis, truksiantis nuo 2020 m. gegužės 16 d. iki 2021 m. gegužės 17 d.

Sprendimu ECB/2020/24 ne tik padidinamas akreditavimo tvarkos aiškumas, nuoseklumas ir pritaikomumas, bet ir akredituotiems gamintojams nustatomas penktas pagrindinis reikalavimas – etiška veikla (kiti reikalavimai: apsauga, kokybė, aplinkosauga bei sveikata ir sauga).

Veikla, kuri turi būti akredituota

ECB gali akredituoti šią veiklą vykdančius gamintojus:

  • banknotų spausdinimo,

  • banknotų popieriaus gamybos,

  • spaustuvinių dažų gamybos,

  • holograminės folijos gamybos,

  • banknotų apsauginių siūlelių gamybos,

  • kitų saugotinų elementų gamybos.

Daugiau informacijos apie ECB akreditavimo tvarką

Jeigu apie akreditavimo tvarką norite sužinoti daugiau, parsisiųskite dokumentą su klausimais ir atsakymais apie dabartines akreditavimo procedūras pagal Sprendimą ECB/2013/54.

Jeigu ketinate kreiptis dėl akreditavimo

El. pašto adresu QEHS.accreditation@ecb.europa.eu atsiųskite mums trumpą (ne ilgesnį negu dviejų A4 formato puslapių) jūsų gaminių aprašymą anglų kalba. Atsakymą paprastai atsiunčiame per mėnesį.

Naudojamės PGP šifru, siekdami užtikrinti siunčiamos informacijos konfidencialumą. Jeigu siųsite informaciją, kurią norite apsaugoti, parsisiųskite šį PGP raktą QEHS. akreditacijai.

Kitos bendradarbiavimo su ECB galimybės

Jeigu norite pasiūlyti naujų banknotų apsaugos priemonių ar naujų banknotų gamybos ir apdorojimo technologijų, skaitykite skyrelį Banknotų tyrimai ir tobulinimas.