Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Серия евробанкноти „Европа“

Банкнотите от серия „Европа“ бяха въведени постепенно в продължение на няколко години. Първите четири банкноти от новата серия – от 5 €, 10 €, 20 € и 50 €, влязоха в обращение съответно през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. Банкнотите от 100 € и 200 € влязоха в обращение на 28 май 2019 г. и с това серия „Европа“ е завършена.

ЕЦБ реши да прекрати производството на банкнотата от 500 €, макар че тази купюра от първата серия остава законно платежно средство (вижте прессъобщението по темата).

„Европа“

Втората серия банкноти се нарича „Европа“, защото два от защитните елементи съдържат портрет на Европа. Този персонаж от гръцката митология е избран за новите евробанкноти, защото има ясна връзка с европейския континент и освен това придава човешки облик на банкнотите. Изображението на Европа е взето от ваза, която се съхранява в парижкия „Лувър“.

Новото лице на еврото – Европа

Защо са нужни новите банкноти?

ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата отговарят за сигурността на евробанкнотите. Ето защо те разработиха втора серия евробанкноти с усъвършенствани защитни елементи, които защитават евробанкнотите и поддържат общественото доверие в паричната единица.

Запазване на преднина пред фалшификаторите

Новите евробанкноти се възползват от технологичния напредък в банкнотопроизводството. Новите защитни елементи осигуряват по-добра защита срещу фалшифициране.

Съгласно стратегията на Евросистемата за научноизследователска и развойна дейност е необходимо евробанкнотите да са „самозащитими“, затруднявайки фалшификаторите. Банките, работещите с пари в брой и обществеността трябва да са в състояние да разпознават фалшивите банкноти; по този начин те подкрепят стратегията на Евросистемата за борба срещу фалшифицирането.

Здрави и по-дълготрайни

Новите евробанкноти освен това са по-дълготрайни от тези от първата серия. Това означава, че ще намалее честотата, с която трябва да се подменят, и съответно ще се понижат разходите и въздействието върху околната среда. Това е важно, особено за банкнотите от 5 € и 10 €, тъй като те се използват по-често от останалите.

Успоредно обращение на банкнотите от първата серия и серия „Европа“

Евробанкнотите от първата серия ще продължат да бъдат пускани в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на наличностите. След това те постепенно ще бъдат изтеглени от обращение. Датата, на която евробанкнотите от първата серия ще престанат да бъдат законно платежно средство, ще бъде оповестена далеч предварително. Банкнотите от първата серия обаче ще запазят трайно стойността си – те могат да бъдат обменяни неограничено дълго време в НЦБ от Евросистемата.

Подготовка за въвеждането на новите банкноти

ЕЦБ предоставя новите банкноти на съответните сектори доста преди въвеждането им. Тя работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни в рамките на Програмата на Евросистемата за партньорство, за да подпомогне безпроблемното въвеждане на новите банкноти.

Приспособяването на банкнотообработващото оборудване към новите банкноти обаче в крайна сметка е отговорност на собствениците и производителите на такива машини.

Всички страници в този раздел