Menu

Серия евробанкноти „Европа“

Банкнотите от серия „Европа“ бяха въведени постепенно в продължение на няколко години. Първите четири банкноти от серията – от 5 €, 10 €, 20 € и 50 €, влязоха в обращение съответно през 2013 г., 2014 г., 2015 г. и 2017 г. Банкнотите от 100 € и 200 € влязоха в обращение на 28 май 2019 г., завършвайки серия „Европа“.

ЕЦБ реши да прекрати производството на банкнотата от 500 €. Въпреки това банкнотата от 500 € от първата серия остава законно платежно средство.

„Европа“

Втората серия банкноти се нарича „Европа“, защото два от защитните елементи съдържат портрет на Европа. Този персонаж от гръцката митология е избран за новите евробанкноти, защото има ясна връзка с европейския континент и освен това придава човешки облик на банкнотите. Изображението на Европа е взето от ваза, която се съхранява в парижкия „Лувър“.

Защо са нужни новите банкноти?

ЕЦБ и националните централни банки (НЦБ) от Евросистемата отговарят за сигурността на евробанкнотите. Ето защо те разработиха втора серия евробанкноти с усъвършенствани защитни елементи, които защитават евробанкнотите и поддържат общественото доверие в паричната единица.

Запазване на преднина пред фалшификаторите

Новите евробанкноти отразяват технологичния напредък в банкнотопроизводството. Новите защитни елементи осигуряват по-добра защита срещу фалшифициране.

Съгласно стратегията на Евросистемата за научноизследователска и развойна дейност е необходимо евробанкнотите да са „самозащитими“, затруднявайки в голяма степен фалшификаторите. Банките, лицата, работещи с пари в брой на професионална основа, и обществеността трябва да са в състояние да разпознават фалшивите банкноти; по този начин те подкрепят стратегията на Евросистемата за борба срещу фалшифицирането.

Издръжливи и по-дълготрайни

Новите евробанкноти освен това са по-дълготрайни от тези от първата серия. Това означава, че ще намалее честотата, с която трябва да се подменят, и съответно ще се понижат разходите и въздействието върху околната среда. Това е важно, особено за банкнотите от 5 € и 10 €, тъй като те се използват по-често от останалите.

Успоредно обращение на банкнотите от първата серия и серия „Европа“

Евробанкнотите от първата серия ще продължат да бъдат пускани в обращение успоредно с тези от серия „Европа“ до изчерпването на наличностите. След това те постепенно ще бъдат изтеглени от обращение. Датата, на която евробанкнотите от първата серия ще престанат да бъдат законно платежно средство, ще бъде оповестена далеч предварително. Банкнотите от първата серия обаче ще запазят трайно стойността си – те могат да бъдат обменяни неограничено дълго време в НЦБ от Евросистемата.

Подготовка за въвеждането на новите банкноти

ЕЦБ предоставя новите банкноти на съответните сектори доста преди въвеждането им. Тя работи в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни в рамките на Програмата на Евросистемата за партньорство, за да подпомогне безпроблемното въвеждане на новите банкноти.

Приспособяването на банкнотообработващото оборудване към новите банкноти обаче в крайна сметка е отговорност на собствениците и производителите на такива машини.