Europangatähtede teine seeria

Uus 50-eurone

Uue 50-eurose pangatähe kujundus avalikustati Euroopa Keskpangas Maini-äärses Frankfurdis Saksamaal 5. juulil 2016. See on teise seeria neljas pangatäht, mis lastakse ringlusse pärast uut 5-, 10- ja 20-eurost pangatähte. Uus 50-eurone pangatäht võetakse kasutusele 4. aprillil 2017.

On oluline, et eurooplased oskaksid uusi pangatähti ja nende turvaelemente ära tunda. Selleks on loodud spetsiaalne eurot tutvustav veebileht ja mitmeid uusi teabematerjale.

Teise seeria kasutuselevõtt

Europangatähtede teine seeria

Uute europangatähtede kahel turvaelemendil kujutatakse Kreeka mütoloogiast tuntud Europet, kelle järgi on oma nime saanud ka Euroopa.

Nimiväärtused

EKP tegi otsuse lõpetada 500-eurose pangatähe tootmine ja jätta see nimiväärtus europangatähtede teisest seeriast välja. Teised nimiväärtused jäävad samaks: 5, 10, 20, 50, 100 ja 200 eurot.

Pressiteade

Ajakava

Ülejäänud nimiväärtuste ringlusse laskmise täpne aeg otsustatakse ning avaldatakse üldsusele ja sularahakäitlejatele edaspidi.

Tõhustatud turvaelemendid

Teise seeria pangatähtedel on uued ja tõhusad turvaelemendid, mis pakuvad paremat kaitset võltsimise vastu.

Uuendatud kujundus

Teise seeria pangatähed on uuenduslikud. Need kannavad jätkuvalt edasi europangatähtede esimese seeria teemat „Ajastud ja stiilid” ning on ka samades värvitoonides, aga nende kujundust on mõnevõrra muudetud, et lisada kõrgtehnoloogilisi turvaelemente. Tänu sellele on uued pangatähed esimese seeria omadest kergesti eristatavad. Europangatähtedele andis värske ilme Berliinis töötav sõltumatu pangatähtede kujundaja Reinhold Gerstetter.

Vaegnägijatele

Nagu europangatähtede esimesegi seeria puhul, peeti ka uue seeria kavandamisel nõu vaegnägijatega ning nende vajadusi on pangatähtede lõplikus kujunduses arvesse võetud.

Vastupidavus

Teise seeria pangatähtedest lasti esimesena ringlusse 5- ja 10-eurone pangatäht. Mõlemat nimiväärtust kasutatakse väga sageli ja seetõttu katab neid õhuke kaitsekiht, mis muudab pangatähed vastupidavamaks. See tähendab, et pangatähed vajavad harvemini väljavahetamist ning vähenevad seonduvad kulud ja mõju keskkonnale. Teise seeria teistel pangatähtedel (sh 50-eurosel) kaitsekiht puudub, sest need ei ole nii aktiivselt kasutuses.

Paralleelkäive

Teise seeria pangatähtede kõrval lastakse jätkuvalt ringlusse ka esimese seeria pangatähti, kuni nende varud on ammendunud. Seejärel kõrvaldatakse need järk-järgult käibelt.

Esimese seeria pangatähed säilitavad oma väärtuse

Üldsusele antakse piisavalt varakult teada, millal kaotavad esimese seeria europangatähed kehtivuse seadusliku maksevahendina. Esimese seeria pangatähed säilitavad siiski oma väärtuse ning neid saab piiramatu aja jooksul ümber vahetada kõigis eurosüsteemi keskpankades.

Ettevalmistused uute pangatähtede kasutuselevõtuks

EKP teeb uued pangatähed aegsasti enne nende ringlusse laskmist kättesaadavaks sularahakäitlejatele ning teeb eurosüsteemi partnerlusprogrammi raames tihedat koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et tagada sujuv üleminek.

Lõplik vastutus sularahakäitluses kasutatavate seadmete ajakohastamise eest seoses uute pangatähtede kasutuselevõtuga lasub siiski seadmete omanikel.