Europangatähtede teine seeria

Teise seeria europangatähed võetakse kasutusele järk-järgult mitme aasta jooksul nimiväärtuste järgi kasvavas järjestuses. Teise seeria esimesed neli nimiväärtust – 5-, 10, 20- ja 50-eurone pangatäht – lasti ringlusse vastavalt 2013., 2014., 2015. ja 2017. aastal. Uus 50-eurone pangatäht võeti kasutusele 4. aprillil 2017.

Miks on vaja uusi pangatähti?

EKP ja eurosüsteemi riikide keskpangad peavad tagama europangatähtede terviklikkuse. Selleks et muuta pangatähed veelgi turvalisemaks ja säilitada üldsuse silmis vääringu usaldusväärsus, on EKP ja eurosüsteemi riikide keskpangad välja töötanud europangatähtede teise seeria, mille turvaelemente on veelgi tõhustatud.

Uute europangatähtede kahel turvaelemendil kujutatakse Kreeka mütoloogiast tuntud Europet, kelle järgi on oma nime saanud ka Euroopa.

Pangatähtede võltsimine muutub veelgi raskemaks

Uute europangatähtede tootmisel kasutatakse uusimat tehnoloogiat. Uued turvaelemendid pakuvad paremat kaitset võltsimise vastu ning muudavad pangatähed veelgi turvalisemaks.

Eurosüsteemi teadus- ja arendustegevuse strateegias nähakse ette, et europangatähed iseenesest peaksid pakkuma piisavat kaitset võltsimise vastu, seega on oluline muuta need võimalikult võltsimiskindlaks. Eurosüsteemi võltsimisvastase tegevuse seisukohalt on oluline, et krediidiasutused, sularahakäitlejad ja tavakasutajad suudaksid võltsitud pangatähti ära tunda.

Uued pangatähed on vastupidavamad

Uued europangatähed on esimese seeria omadest tugevamad ja vastupidavamad ning neid ei ole vaja nii kiiresti välja vahetada. Eriti oluline on see 5-euroste puhul, mis sagedase kasutamise tõttu kõige enam kuluvad ja määrduvad. Tänu pikemale elueale koormavad uued pangatähed ka vähem keskkonda.

Ulatuslik teadus- ja arendustegevus

Pangatähed on oma olemuselt äärmiselt keerukad; uute pangatähtede tootmisele eelneb aastatepikkune teadus- ja arendustegevus.

Nimiväärtused

EKP tegi otsuse lõpetada 500-eurose pangatähe tootmine ja jätta see nimiväärtus europangatähtede teisest seeriast välja. Teised nimiväärtused jäävad samaks: 5, 10, 20, 50, 100 ja 200 eurot.

Pressiteade

Uuendatud kujundus

Teise seeria pangatähed on uuenduslikud. Need kannavad jätkuvalt edasi europangatähtede esimese seeria teemat „Ajastud ja stiilid” ning on ka samades värvitoonides, aga nende kujundust on mõnevõrra muudetud, et lisada kõrgtehnoloogilisi turvaelemente. Tänu sellele on uued pangatähed esimese seeria omadest kergesti eristatavad.

Vastupidavus

Teise seeria pangatähtedest lasti esimesena ringlusse 5- ja 10-eurone pangatäht. Mõlemat nimiväärtust kasutatakse väga sageli ja seetõttu katab neid õhuke kaitsekiht, mis muudab pangatähed vastupidavamaks. See tähendab, et pangatähed vajavad harvemini väljavahetamist ning vähenevad seonduvad kulud ja mõju keskkonnale. Teise seeria teistel pangatähtedel (sh uuel 50-eurosel) kaitsekiht puudub, sest need ei ole nii aktiivselt kasutuses.

Esimese ja teise seeria pangatähtede paralleelkäive

Teise seeria pangatähtede kõrval lastakse jätkuvalt ringlusse ka esimese seeria pangatähti, kuni nende varud on ammendunud. Seejärel kõrvaldatakse need järk-järgult käibelt.

Esimese seeria pangatähed säilitavad oma väärtuse

Üldsusele antakse piisavalt varakult teada, millal kaotavad esimese seeria europangatähed kehtivuse seadusliku maksevahendina. Esimese seeria pangatähed säilitavad siiski oma väärtuse ning neid saab piiramatu aja jooksul ümber vahetada kõigis eurosüsteemi keskpankades.

Ettevalmistused uute pangatähtede kasutuselevõtuks

EKP teeb uued pangatähed aegsasti enne nende ringlusse laskmist kättesaadavaks sularahakäitlejatele ning teeb eurosüsteemi partnerlusprogrammi raames tihedat koostööd kõigi asjaomaste sidusrühmadega, et tagada sujuv üleminek.

Lõplik vastutus sularahakäitluses kasutatavate seadmete ajakohastamise eest seoses uute pangatähtede kasutuselevõtuga lasub siiski seadmete omanikel.