Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

Europangatähtede teine seeria

Teise seeria europangatähed lasti ringlusse järk-järgult mitme aasta jooksul. Teise seeria esimesed neli nimiväärtust – 5-, 10-, 20- ja 50-eurone pangatäht – lasti ringlusse vastavalt 2013., 2014., 2015. ja 2017. aastal. Uued 100- ja 200-eurosed pangatähed võeti kasutusele 28. mail 2019. Need on teise seeria kaks viimast pangatähte.

EKP on otsustanud lõpetada 500-eurose pangatähe tootmise, ehkki esimese seeria 500-eurosed jäävad seadusliku maksevahendina jätkuvalt kehtima (vt pressiteade).

Europe

Teise seeria europangatähtede kahel turvaelemendil kujutatakse Kreeka mütoloogiast tuntud Europet. Tema portree lisati uutele europangatähtedele sellepärast, et tal on selge seos Euroopaga ning ta annab pangatähtedele inimliku mõõtme. Europe motiiv on pärit Pariisis Louvre’i muuseumis asuvalt vaasilt.

Euro uus kujundus – Europe

Miks on vaja uusi pangatähti?

EKP ja eurosüsteemi riikide keskpangad peavad tagama europangatähtede terviklikkuse. Selleks et muuta pangatähed veelgi turvalisemaks ja säilitada üldsuse silmis vääringu usaldusväärsus, on nad välja töötanud europangatähtede teise seeria, mille turvaelemente on veelgi tõhustatud.

Pangatähtede võltsimine muutub veelgi raskemaks

Uute europangatähtede tootmisel kasutatakse uusimat tehnoloogiat. Uued turvaelemendid pakuvad paremat kaitset võltsimise vastu.

Eurosüsteemi teadus- ja arendustegevuse strateegias nähakse ette, et europangatähed iseenesest peaksid pakkuma piisavat kaitset võltsimise vastu, seega on oluline muuta need võimalikult võltsimiskindlaks. Eurosüsteemi võltsimisvastase tegevuse seisukohalt on oluline, et pangad, sularahakäitlejad ja tavakasutajad suudaksid võltsitud pangatähti ära tunda.

Uued pangatähed on vastupidavamad

Uued europangatähed on esimese seeria omadest tugevamad ja vastupidavamad. See tähendab, et pangatähed vajavad harvemini väljavahetamist ning vähenevad seonduvad kulud ja mõju keskkonnale. Iseäranis on see oluline 5- ja 10-euroste pangatähtede puhul, mis on ülejäänud nimiväärtustega võrreldes tihedamalt kasutusel.

Esimese ja teise seeria pangatähtede paralleelkäive

Teise seeria pangatähtede kõrval lastakse jätkuvalt ringlusse ka esimese seeria pangatähti, kuni nende varud on ammendunud. Seejärel kõrvaldatakse need järk-järgult käibelt. Üldsusele antakse piisavalt varakult teada, millal kaotavad esimese seeria europangatähed kehtivuse seadusliku maksevahendina. Esimese seeria pangatähed säilitavad siiski oma väärtuse ning neid saab piiramatu aja jooksul ümber vahetada kõigis eurosüsteemi keskpankades.

Ettevalmistused uute pangatähtede kasutuselevõtuks

EKP teeb uued pangatähed aegsasti enne nende ringlusse laskmist kättesaadavaks asjaomastele sektoritele ning teeb eurosüsteemi partnerlusprogrammi raames tihedat koostööd kõigi sidusrühmadega, et tagada sujuv üleminek.

Lõplik vastutus sularahakäitluses kasutatavate seadmete ajakohastamise eest seoses uute pangatähtede kasutuselevõtuga lasub siiski seadmete omanikel ja tootjatel.

Kõik selle jaotise teemad