Eurobankovci serije Evropa

Novi bankovci iz serije Evropa se uvajajo postopoma v več letih po naraščajočem vrstnem redu. Prvi štirje bankovci nove serije – tj. za 5 €, 10 €, 20 € in 50 € – so v obtok prišli leta 2013, leta 2014, leta 2015 oziroma leta 2017. Novi bankovec za 50 € je prišel v obtok 4. aprila 2017.

Zakaj novi bankovci?

ECB in nacionalne centralne banke Eurosistema so dolžne skrbeti za varnost in zanesljivost eurskih bankovcev. Zato so razvile drugo serijo eurobankovcev z izboljšanimi zaščitnimi elementi, s katerimi bodo novi bankovci še varnejši, zaupanje javnosti v valuto pa bo ohranjeno.

Novi bankovci se imenujejo serija Evropa zato, ker dva zaščitna elementa vključujeta portret Evrope – tj. lik iz grške mitologije, po katerem je naša celina dobila ime.

Vedno korak pred ponarejevalci

Novi eurobankovci upoštevajo nova dognanja na področju tehnologije bankovcev. Novi zaščitni elementi nudijo močnejšo zaščito pred ponarejanjem, zato so bankovci še varnejši.

Eurosistem je v svoji strategiji raziskav in razvoja zapisal, da se morajo eurobankovci »braniti sami«, kar pomeni, da je treba ponarejevalcem čim bolj otežiti delo. Kreditne institucije, profesionalni uporabniki gotovine in javnost morajo biti sposobni prepoznati ponarejene bankovce ter tako podpirati prizadevanja Eurosistema v boju proti ponarejanju.

Trpežni in trajnejši

Novi eurobankovci bodo bolj trpežni kot bankovci prve serije, zato jih bo treba manj pogosteje nadomeščati z novimi. To je pomembno, zlasti za bankovce za 5 €, ki se hitro obrabijo. Ker bo življenjska doba novih bankovcev daljša, bo manjši tudi njihov vpliv na okolje.

Obsežen razvoj in raziskave

Bankovci so tehnološko zahtevni izdelki. Za proizvodnjo nove serije so potrebna leta in leta raziskav in razvoja.

Apoeni

ECB je sklenila, da trajno ukine izdelavo bankovca za 500 € in ga izključi iz serije Evropa. Ostali apoeni ostajajo enaki: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € in 200 €.

Sporočilo za javnost

Evolucija oblikovne podobe

Novi bankovci so nadgradnja prve serije. Še vedno imajo oblikovno podobo »obdobja in slogi« iz prve serije ter enake prevladujoče barve, vendar so zaradi izboljšanih zaščitnih elementov nekoliko spremenjeni. Zato jih je mogoče tudi hitro ločiti od prve serije.

Trpežni

Prva dva apoena iz serije Evropa, ki sta prišla v obtok, sta bankovca za 5 € in 10 €. Ker se oba pogosto uporabljata za vračanje drobiža in sta zato najbolj izpostavljena obrabi, sta po novem prevlečena s tankim zaščitnim slojem. Zato teh bankovcev ne bo treba nadomeščati tako pogosto, s čimer se bodo znižali stroški in zmanjšal vpliv na okolje. Ostali apoeni iz serije Evrope, vključno z bankovcem za 50 €, zaradi njihove drugačne uporabe ne potrebujejo zaščitnega sloja.

Vzporedni obtok bankovcev prve serije in serije Evropa

Centralne banke bodo vzporedno izdajale bankovce prve serije in serije Evropa, da bi porabile preostale zaloge. Bankovci iz prve serije bodo nato postopno umaknjeni iz obtoka.

Bankovci prve serije bodo vedno obdržali vrednost

Datum, ko bo prva serija eurobankovcev prenehala veljati kot zakonito plačilno sredstvo, bo objavljen daleč vnaprej. Vseeno bodo ti bankovci tudi zatem obdržali svojo vrednost, saj jih bo mogoče neomejeno dolgo zamenjati v nacionalnih centralnih bankah Eurosistema.

Priprave na nove bankovce

ECB posreduje nove bankovce upravičenim uporabnikom veliko pred njihovo uvedbo in v okviru Eurosistemovega partnerskega programa tesno sodeluje z vsemi deležniki ter tako podpira nemoten prehod.

Vseeno so lastniki opreme za bankovce sami odgovorni za to, da svoje naprave prilagodijo na nove bankovce.