Eurobankovci serije Evropa

Novih 50 €

Novi bankovec za 50 € je bil v 19 državah euroobmočja uveden 4. aprila 2017. Je četrti bankovec iz serije Evropa in je zdaj v obtoku skupaj z novimi bankovci za 5 €, 10 € in 20 €.

Več o novem bankovcu in njegovih zaščitnih elementih lahko izveste na spletnem mestu Naš denar. Lahko si ogledate tudi najnovejše filme in glavne poudarke s slovesnosti ob izdaji.

Uvedba serije Evropa

Serija Evropa

Novi bankovci se imenujejo serija Evropa zato, ker dva zaščitna elementa vključujeta portret Evrope – tj. lik iz grške mitologije, po katerem je naša celina dobila ime.

Apoeni

ECB je sklenila, da trajno ukine izdelavo bankovca za 500 € in ga izključi iz serije Evropa. Ostali apoeni ostajajo enaki: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € in 200 €.

Sporočilo za javnost

Časovni potek izdajanja

Natančen časovni razpored izdaje ostalih apoenov bo ECB določila pozneje ter z njim seznanila javnost in profesionalne uporabnike gotovine.

Najsodobnejši zaščitni elementi

Nova serija ima nove in izboljšane zaščitne elemente, ki bankovce še bolje ščitijo pred ponarejanjem.

Evolucija oblikovne podobe

Novi bankovci so nadgradnja prve serije. Še vedno imajo oblikovno podobo »obdobja in slogi« iz prve serije ter enake prevladujoče barve, vendar so zaradi izboljšanih zaščitnih elementov nekoliko spremenjeni. Zato jih je mogoče tudi hitro ločiti od prve serije. Za osvežitev vizualne podobe je bil izbran neodvisni oblikovalec bankovcev iz Berlina Reinhold Gerstetter.

Tudi za slepe in slabovidne

Enako kot pri prvi seriji bankovcev se je ECB že v fazi oblikovanja posvetovala s slepimi in slabovidnimi uporabniki ter njihove zahteve upoštevala v končni oblikovni podobi.

Trpežni

Prva dva apoena iz serije Evropa, ki sta prišla v obtok, sta bankovca za 5 € in 10 €. Ker se oba pogosto uporabljata za vračanje drobiža in sta zato najbolj izpostavljena obrabi, sta po novem prevlečena s tankim zaščitnim slojem. Zato teh bankovcev ne bo treba nadomeščati tako pogosto, s čimer se bodo znižali stroški in zmanjšal vpliv na okolje. Ostali apoeni iz serije Evrope, vključno z bankovcem za 50 €, zaradi njihove drugačne uporabe ne potrebujejo zaščitnega sloja.

Vzporedni obtok bankovcev prve serije in serije Evropa

Centralne banke bodo vzporedno izdajale bankovce prve serije in serije Evropa, da bi porabile preostale zaloge. Bankovci iz prve serije bodo nato postopno umaknjeni iz obtoka.

Bankovci prve serije bodo vedno obdržali vrednost

Datum, ko bo prva serija eurobankovcev prenehala veljati kot zakonito plačilno sredstvo, bo objavljen daleč vnaprej. Vseeno bodo ti bankovci tudi zatem obdržali svojo vrednost, saj jih bo mogoče neomejeno dolgo zamenjati v nacionalnih centralnih bankah Eurosistema.

Priprave na nove bankovce

ECB posreduje nove bankovce upravičenim uporabnikom veliko pred njihovo uvedbo in v okviru Eurosistemovega partnerskega programa tesno sodeluje z vsemi zainteresiranimi stranmi ter tako podpira nemoten prehod.

Vseeno so lastniki opreme za bankovce sami odgovorni za to, da svoje naprave prilagodijo na nove bankovce.