Eurové bankovky série Európa

Nová bankovka 50 €

Nová bankovka 50 € bola predstavená 5. júla 2016 v priestoroch ECB vo Frankfurte nad Mohanom. Po už zavedených nových bankovkách 5 €, 10 € a 20 € ide o štvrtú bankovku zo série Európa. Nová bankovka 50 € bude uvedená do obehu 4. apríla 2017.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby Európania nové bankovky a ich ochranné prvky vedeli rozoznať. Pozrite si internetovú stránku venovanú novým eurovým bankovkám a nové informačné materiály.

Zavádzanie série Európa

Séria Európa

Séria nových bankoviek bola nazvaná Európa, pretože niektoré z ich ochranných prvkov nesú portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je pomenovaný aj náš kontinent.

Nominálne hodnoty

ECB sa rozhodla s konečnou platnosťou ukončiť produkciu bankovky 500 € a vyradiť ju zo série Európa. Ostatné nominálne hodnoty zostávajú nezmenené: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €.

Tlačová správa

Harmonogram vydania jednotlivých nominálnych hodnôt

Presný dátum vydania ostatných nominálnych hodnôt bude stanovený a verejnosti a spracovateľom peňazí oznámený neskôr.

Zdokonalené ochranné prvky

Nová séria obsahuje nové a zdokonalené ochranné prvky, ktoré poskytnú lepšiu ochranu proti falšovaniu.

Grafická podoba novej série

Nové bankovky predstavujú prirodzený vývojový krok. Budú sa aj naďalej niesť v štýle „epoch a slohov“ prvej série a budú mať rovnaké dominantné farby, ale vzhľadom na zdokonalenie ochranných prvkov došlo k miernym úpravám. Vďaka tomu sú ľahko rozpoznateľné od bankoviek prvej série. Úpravou vzhľadu eurových bankoviek bol poverený Reinhold Gerstetter, nezávislý grafický dizajnér z Berlína.

Prvky pre zrakovo postihnutých

Rovnako ako v prípade prvej série sa vo fáze návrhu série Európa uskutočnili konzultácie so zrakovo postihnutými a ich požiadavky boli v konečných návrhoch zohľadnené.

Trvácnosť

Ako prvé zo série Európa boli vydané bankovky nominálnej hodnoty 5 € a 10 €. Keďže obidve tieto nominálne hodnoty patria medzi najčastejšie používané (pri platení sa často používajú na vydávanie), boli vybavené ochrannou vrstvou, vďaka ktorej sú odolnejšie. To znamená, že bankovky nebude potrebné vymieňať tak často, čím sa znížia náklady a nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Ostatné nominálne hodnoty série Európa vrátane novej bankovky 50 € sa nepoužívajú tak často, preto ochrannú vrstvu nepotrebujú.

Paralelný obeh bankoviek prvej série a série Európa

Až do vyčerpania existujúcich zásob sa budú spoločne s bankovkami série Európa stále vydávať aj eurové bankovky prvej série. Následne sa budú postupne sťahovať z obehu.

Bankovky prvej série si vždy zachovajú svoju hodnotu

Dátum ukončenia platnosti prvej série eurových bankoviek bude oznámený v dostatočnom predstihu. Bankovky prvej série si však vždy zachovajú svoju hodnotu: v národných centrálnych bankách Eurosystému sa budú dať vymeniť bez časového obmedzenia.

Prípravy na nové bankovky

ECB poskytuje nové bankovky výrobcom a prevádzkovateľom zariadení na spracovanie bankoviek v dostatočnom predstihu pred ich zavedením. S cieľom zabezpečiť hladký prechod na nové bankovky intenzívne spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami v rámci partnerského programu Eurosystému.

Konečnú zodpovednosť za prispôsobenie zariadení na nové bankovky však nesú ich vlastníci.