Eurové bankovky série Európa

Bankovky série Európa sa uvádzajú do obehu postupne v priebehu niekoľkých rokov vo vzostupnom poradí. Prvá bankovka novej série 5 € bola uvedená do obehu v roku 2013, bankovka 10 € v roku 2014, bankovka 20 € v roku 2015 a bankovka 50 € v roku 2017. Nová bankovka 50 € bola uvedená do obehu 4. apríla 2017.

Prečo nové bankovky?

ECB a národné centrálne banky Eurosystému zodpovedajú za integritu eurových bankoviek. Vyvinuli preto druhú sériu eurových bankoviek so zdokonalenými ochrannými prvkami, vďaka ktorým budú bankovky ešte bezpečnejšie a pomôžu tak zachovať dôveru verejnosti v euro.

Séria nových bankoviek bola nazvaná Európa, pretože niektoré z ich ochranných prvkov nesú portrét Európy, postavy z gréckej mytológie, po ktorej je pomenovaný aj náš kontinent.

Náskok pred falšovateľmi

Nové eurové bankovky vychádzajú z najnovších poznatkov v oblasti technológie výroby a spracovania bankoviek. Nové ochranné prvky zabezpečujú lepšiu ochranu pred falšovaním a ešte vyššiu bezpečnosť bankoviek.

Podľa stratégie Eurosystému v oblasti výskumu a vývoja majú byť eurové bankovky vo svojej ochrane sebestačné. To znamená, že cieľom je postaviť falšovateľom do cesty čo najviac prekážok. Úverové inštitúcie, profesionálni spracovatelia peňazí a verejnosť musia byť schopní rozpoznať falošné bankovky a podporovať tak stratégiu Eurosystému v oblasti boja proti falšovaniu.

Odolné a trvácnejšie

Nové eurové bankovky budú odolnejšie ako bankovky prvej série, preto ich nebude potrebné tak často nahrádzať novými. To je dôležité predovšetkým v prípade bankovky 5 €, ktorá je vystavená vysokej miere opotrebovania. Dlhšia životnosť bankoviek je prínosom aj z hľadiska ochrany životného prostredia.

Intenzívny výskum a vývoj

Bankovky sú veľmi sofistikované produkty – výrobe nových bankoviek predchádzajú roky výskumu a vývoja.

Nominálne hodnoty

ECB sa rozhodla s konečnou platnosťou ukončiť produkciu bankovky 500 € a vyradiť ju zo série Európa. Ostatné nominálne hodnoty zostávajú nezmenené: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €.

Tlačová správa

Grafická podoba novej série

Nové bankovky predstavujú prirodzený vývojový krok. Budú sa aj naďalej niesť v štýle „epoch a slohov“ prvej série a budú mať rovnaké dominantné farby, ale vzhľadom na zdokonalenie ochranných prvkov došlo k miernym úpravám. Vďaka tomu sú ľahko rozpoznateľné od bankoviek prvej série.

Trvácnosť

Ako prvé zo série Európa boli vydané bankovky nominálnej hodnoty 5 € a 10 €. Keďže obidve tieto nominálne hodnoty patria medzi najčastejšie používané (pri platení sa často používajú na vydávanie), boli vybavené ochrannou vrstvou, vďaka ktorej sú odolnejšie. To znamená, že bankovky nebude potrebné vymieňať tak často, čím sa znížia náklady a nepriaznivý vplyv na životné prostredie. Ostatné nominálne hodnoty série Európa vrátane novej bankovky 50 € sa nepoužívajú tak často, preto ochrannú vrstvu nepotrebujú.

Paralelný obeh bankoviek prvej série a série Európa

Až do vyčerpania existujúcich zásob sa budú spoločne s bankovkami série Európa stále vydávať aj eurové bankovky prvej série. Následne sa budú postupne sťahovať z obehu.

Bankovky prvej série si vždy zachovajú svoju hodnotu

Dátum ukončenia platnosti prvej série eurových bankoviek bude oznámený v dostatočnom predstihu. Bankovky prvej série si však vždy zachovajú svoju hodnotu: v národných centrálnych bankách Eurosystému sa budú dať vymeniť bez časového obmedzenia.

Prípravy na nové bankovky

ECB poskytuje nové bankovky výrobcom a prevádzkovateľom zariadení na spracovanie bankoviek v dostatočnom predstihu pred ich zavedením. S cieľom zabezpečiť hladký prechod na nové bankovky intenzívne spolupracuje so všetkými zainteresovanými stranami v rámci partnerského programu Eurosystému.

Konečnú zodpovednosť za prispôsobenie zariadení na nové bankovky však nesú ich vlastníci.