Eiropas sērijas euro banknotes

Eiropas sērijas banknotes tiek ieviestas pakāpeniski vairāku gadu laikā pieaugošā secībā. Četras pirmās jaunā izlaiduma banknotes – 5 euro, 10 euro, 20 euro un 50 euro – nonāca apgrozībā attiecīgi 2013., 2014., 2015. un 2017. gadā. Jaunā 50 euro banknote tika izlaista 2017. gada 4. aprīlī.

Kāpēc vajadzīgas jaunas banknotes?

Eiropas Centrālā banka un Eurosistēmas centrālās bankas ir atbildīgas par euro banknošu integritāti. Tāpēc tās sagatavoja euro banknošu otro izlaidumu ar uzlabotiem pretviltošanas elementiem, kas palīdz padarīt banknotes vēl drošākas un saglabāt sabiedrības uzticēšanos valūtai.

Jaunais banknošu izlaidums nosaukts par Eiropas sēriju, jo divos banknošu pretviltošanas elementos ietverts Eiropas – grieķu mitoloģijas tēla un mūsu kontinenta nosaukuma izcelsmes avota – portrets.

Apsteigt viltotājus

Jaunajās euro banknotēs izmantoti jaunākie banknošu tehnoloģijas sasniegumi. Jaunie pretviltošanas elementi nodrošina labāku aizsardzību pret viltojumiem un vēl vairāk uzlabo banknošu drošību.

Eurosistēmas pētniecības un attīstības stratēģija nosaka, ka euro banknotēm jāspēj sevi aizsargāt, padarot viltojumu izgatavošanu sarežģītāku. Kredītiestādēm, profesionālajiem skaidrās naudas apstrādātājiem un sabiedrībai jāspēj atpazīt viltotas banknotes, tādējādi atbalstot Eurosistēmas pretviltošanas stratēģiju.

Vēl izturīgākas

Jaunās euro banknotes būs izturīgākas nekā pirmā izlaiduma banknotes. Tās nebūs tik bieži jānomaina. Tas ir būtiski, īpaši attiecībā uz 5 euro banknotēm, jo tās vairāk nolietojas. Ilgāks lietošanas laiks arī samazinās banknošu ietekmi uz vidi.

Plaša pētniecība un attīstība

Banknotes ir ļoti sarežģīti izstrādājumi – lai izgatavotu jaunas banknotes, nepieciešami gadiem ilgi pētījumi.

Nominālvērtības

Padome pieņēma lēmumu pilnībā pārtraukt 500 euro banknotes izgatavošanu un neiekļaut to Eiropas sērijā. Pārējās banknošu nominālvērtības nemainīsies: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro un 200 euro.

Paziņojums presei

Dizaina attīstība

Jauno banknošu ieviešana ir evolucionārs solis. Tajā izmantoti tie paši laikmetu un stilu motīvi un dominējošās krāsas, kā pirmā izlaiduma banknotēm, bet veiktas pārmaiņas, lai banknotēs iestrādātu jaunos pretviltošanas elementus. Tāpēc tās arī viegli atšķirt no pirmā izlaiduma banknotēm.

Izturība

Divas pirmās Eiropas sērijas nominālvērtības, ko laida apgrozībā, bija 5 euro un 10 euro banknote. Tā kā abu šo nominālvērtību banknotes bieži tiek izmantotas, lai izdotu atlikumu, un neskaitāmas reizes nonāk no rokas rokā, tām ir plāns aizsargpārklājums, kas padara tās izturīgākas. Tas nozīmē, ka banknotes būs nepieciešams mainīt retāk, samazinot izmaksas un ietekmi uz vidi. Ņemot vērā atšķirīgo pielietojumu, pārējo Eiropas sērijas nominālvērtību banknotēm, t.sk. jaunajai 50 euro banknotei, nav nepieciešams aizsargpārklājums.

Pirmā izlaiduma un Eiropas sērijas banknošu vienlaicīga apgrozība

Pirmā izlaiduma banknotes joprojām tiks emitētas vienlaikus ar Eiropas sērijas banknotēm, kamēr tiks izlietoti atlikušie krājumi. Pēc tam tās pamazām tiks izņemtas no apgrozības.

Pirmā izlaiduma banknotes saglabās vērtību bez laika ierobežojuma

Diena, kad pirmā izlaiduma euro banknotes pārstās būt likumīgs maksāšanas līdzeklis, tiks izziņota ļoti savlaicīgi. Tomēr pirmā izlaiduma banknotes vienmēr saglabās vērtību – tās bez laika ierobežojuma varēs apmainīt Eurosistēmas centrālajās bankās.

Gatavošanās jauno banknošu ieviešanai

ECB nodrošina attiecīgajai nozarei pieeju jaunajām banknotēm ilgi pirms to nonākšanas apgrozībā un Eurosistēmas Partnerības programmas ietvaros sadarbojas ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu raitu pāreju.

Tomēr galīgā atbildība par banknošu apstrādes iekārtu pielāgošanu jauno banknošu apstrādei gulstas uz iekārtu īpašniekiem.