Eiropas sērijas euro banknotes

Jaunā 50 euro banknote

Jaunā 50 euro banknote 2017. gada 4. aprīlī tika ieviesta 19 euro zonas valstīs. Tā ir ceturtā Eiropas sērijas banknote un atrodas apgrozībā vienlaikus ar jauno 5 euro, 10 euro un 20 euro banknoti.

Lai uzzinātu vairāk par jauno 50 euro banknoti un tās pretviltošanas elementiem, apmeklējiet interneta vietni "Mūsu nauda". Tālāk pieejami arī mūsu jaunākie video materiāli, kā arī kopsavilkums par ECB apgrozībā laišanas pasākumu.

Eiropas sērijas ieviešana

Eiropas sērija

Jaunais banknošu izlaidums nosaukts par Eiropas sēriju, jo divos banknošu pretviltošanas elementos ietverts Eiropas – grieķu mitoloģijas tēla un mūsu kontinenta nosaukuma izcelsmes avota – portrets.

Nominālvērtības

ECB pieņēmusi lēmumu pilnībā pārtraukt 500 euro banknotes izgatavošanu un neiekļaut to Eiropas sērijā. Pārējās nominālvērtības nemainās: 5 euro, 10 euro, 20 euro, 50 euro, 100 euro un 200 euro.

Paziņojums presei

Ieviešanas laiks

Pārējo nominālvērtību banknošu precīzs emisijas laiks tiks noteikts un paziņots sabiedrībai un skaidras naudas apstrādātājiem vēlāk.

Moderni pretviltošanas elementi

Jaunā izlaiduma banknotēs iestrādāti jauni un uzlaboti pretviltošanas elementi, kas nodrošina labāku aizsardzību pret viltojumiem.

Dizaina attīstība

Jauno banknošu dizainā turpinās iesāktais attīstības ceļš. Tajā izmantoti tādi paši laikmetu un stilu motīvi un dominējošās krāsas kā pirmā izlaiduma banknotēm, taču uzlaboto pretviltošanas elementu dēļ veiktas nelielas pārmaiņas. Tāpēc tās arī viegli atšķirt no pirmā izlaiduma banknotēm. Banknošu dizaina atjaunināšana tika uzticēta neatkarīgam banknošu dizaina autoram no Berlīnes Reinholdam Geršteteram (Reinhold Gerstetter).

Dizaina elementi cilvēkiem ar redzes traucējumiem

Jaunās Eiropas sērijas banknošu – tāpat kā pirmā izlaiduma banknošu – dizaina izstrādes posmā tika iesaistīti lietotāji ar redzes traucējumiem, kā rezultātā galīgajā dizaina variantā tika ietverti īpaši elementi.

Izturība

Eiropas sērijas divas pirmās nominālvērtības, kas tika laistas apgrozībā, bija 5 euro un 10 euro banknote. Tā kā abu šo nominālvērtību banknotes bieži tiek izmantotas, lai izdotu atlikumu, un neskaitāmas reizes nonāk no rokas rokā, tām ir plāns aizsargpārklājums, kas padara tās izturīgākas. Tas nozīmē, ka banknotes būs nepieciešams mainīt retāk, samazinot izmaksas un ietekmi uz vidi. Citu Eiropas sērijas nominālvērtību banknotes, t.sk. 50 euro banknotes, tiek izmantotas atšķirīgi, tāpēc tām nav nepieciešams aizsargpārklājums.

Pirmā izlaiduma un Eiropas sērijas banknošu vienlaicīga apgrozība

Pirmā izlaiduma banknotes joprojām tiks emitētas vienlaikus ar Eiropas sērijas banknotēm, kamēr tiks izlietoti atlikušie krājumi. Pēc tam tās pamazām tiks izņemtas no apgrozības.

Pirmā izlaiduma banknotes saglabās vērtību bez laika ierobežojuma

Diena, kad pirmā izlaiduma euro banknotes pārstās būt likumīgs maksāšanas līdzeklis, tiks izziņota ļoti savlaicīgi. Tomēr pirmā izlaiduma banknotes vienmēr saglabās vērtību – tās bez laika ierobežojuma varēs apmainīt Eurosistēmas centrālajās bankās.

Gatavošanās jauno banknošu ieviešanai

ECB nodrošina attiecīgajai nozarei pieeju jaunajām banknotēm ilgi pirms to nonākšanas apgrozībā un Eurosistēmas Partnerības programmas ietvaros sadarbojas ar visām iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu raitu pāreju.

Tomēr galīgā atbildība par banknošu apstrādes iekārtu pielāgošanu jauno banknošu apstrādei gulstas uz iekārtu īpašniekiem.