Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

Τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» τίθενται σε κυκλοφορία σταδιακά, κατά αύξουσα ονομαστική αξία, στη διάρκεια αρκετών ετών. Τα τέσσερα πρώτα τραπεζογραμμάτια της νέας σειράς, τα τραπεζογραμμάτια των 5, 10, 20 και 50 ευρώ, τέθηκαν σε κυκλοφορία το 2013, το 2014, το 2015 και το 2017 αντιστοίχως. Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 4 Απριλίου του 2017.

Γιατί χρειάζονται νέα τραπεζογραμμάτια;

Η ΕΚΤ και οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) του Ευρωσυστήματος μεριμνούν για την ακεραιότητα των τραπεζογραμματίων ευρώ. Προς τον σκοπό αυτό, ανέπτυξαν μια δεύτερη σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ με εξελιγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας, χάρη στα οποία τα τραπεζογραμμάτια είναι ακόμη ασφαλέστερα και η εμπιστοσύνη του κοινού προς το νόμισμα παραμένει ακλόνητη.

Η νέα σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ ονομάζεται «Ευρώπη» επειδή δύο από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της περιέχουν μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μιας μορφής της ελληνικής μυθολογίας από την οποία προέρχεται και το όνομα της ηπείρου μας.

Αποτροπή της παραχάραξης

Τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ αξιοποιούν την τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί στον τομέα παραγωγής τραπεζογραμματίων. Τα νέα χαρακτηριστικά ασφαλείας παρέχουν μεγαλύτερη προστασία έναντι της παραχάραξης και καθιστούν τα τραπεζογραμμάτια ακόμη πιο ασφαλή.

Σύμφωνα με τη στρατηγική έρευνας και ανάπτυξης του Ευρωσυστήματος, τα τραπεζογραμμάτια ευρώ πρέπει να διαθέτουν μηχανισμούς «αυτοπροστασίας», δηλαδή να θέτουν εμπόδια στους παραχαράκτες. Τα πιστωτικά ιδρύματα, οι φορείς που κατ’ επάγγελμα διαχειρίζονται μετρητά και το κοινό πρέπει να μπορούν να αναγνωρίζουν τα πλαστά τραπεζογραμμάτια, στηρίζοντας έτσι τις προσπάθειες του Ευρωσυστήματος για την καταπολέμηση της παραχάραξης.

Μεγαλύτερη ανθεκτικότητα και διάρκεια ζωής

Τα νέα τραπεζογραμμάτια ευρώ θα είναι πιο ανθεκτικά από τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς. Δεν θα χρειάζεται να αντικαθίστανται τόσο γρήγορα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, κυρίως στην περίπτωση του τραπεζογραμματίου των 5 ευρώ, το οποίο φθείρεται γρηγορότερα. Επίσης, η μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του νέου τραπεζογραμματίου θα περιορίσει τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του.

Εκτεταμένη έρευνα και ανάπτυξη

Τα τραπεζογραμμάτια είναι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας. Για την παραγωγή νέων απαιτούνται πολλά έτη έρευνας και ανάπτυξης.

Ονομαστικές αξίες

Η ΕΚΤ αποφάσισε να διακόψει οριστικά την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ και να μην το συμπεριλάβει στη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη». Οι άλλες ονομαστικές αξίες παραμένουν ίδιες: 5, 10, 20, 50, 100 και 200 ευρώ.

Δελτίο Τύπου

Εξέλιξη του σχεδίου

Τα νέα τραπεζογραμμάτια αποτελούν εξέλιξη των προηγουμένων. Διατηρούν τα κυρίαρχα χρώματα και τα σχέδια της πρώτης σειράς με θέμα «εποχές και ρυθμοί». Έχουν όμως τροποποιηθεί ελαφρώς προκειμένου να ενσωματώσουν τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Έτσι, διακρίνονται ευκολότερα από τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς.

Διάρκεια ζωής

Τα δύο πρώτα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» που τέθηκαν σε κυκλοφορία ήταν των 5 και των 10 ευρώ. Επειδή τα τραπεζογραμμάτια και των δύο αυτών ονομαστικών αξιών χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις συναλλαγές, διαθέτουν νέα προστατευτική επίστρωση που τα καθιστά ανθεκτικότερα στη φθορά. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα χρειάζεται να αντικαθίστανται τόσο συχνά, πράγμα που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεδομένης της διαφορετικής χρήσης, τα τραπεζογραμμάτια των άλλων ονομαστικών αξιών της σειράς «Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του νέου τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ, δεν χρειάζονται αυτήν την προστατευτική επίστρωση.

Παράλληλη κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων της πρώτης σειράς και της σειράς «Ευρώπη»

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς θα συνεχίσουν να εκδίδονται παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα. Στη συνέχεια θα αποσυρθούν σταδιακά από την κυκλοφορία.

Τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους επ' αόριστον.

Η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς θα πάψουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Ωστόσο, τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους και θα μπορούν να ανταλλάσσονται στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος επ' αόριστον.

Προετοιμασία για τα νέα τραπεζογραμμάτια

Η ΕΚΤ διαθέτει τα νέα τραπεζογραμμάτια στους φορείς του κλάδου αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την εισαγωγή τους. Επίσης, συνεργάζεται στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας του Ευρωσυστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων φέρουν την τελική ευθύνη για την προσαρμογή των μηχανημάτων τους ώστε να δέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια.