Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της σειράς «Ευρώπη»

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ

Το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ τέθηκε σε κυκλοφορία στις 19 χώρες της ζώνης του ευρώ στις 4 Απριλίου 2017. Είναι το τέταρτο τραπεζογραμμάτιο της σειράς «Ευρώπη» και κυκλοφορεί τώρα μαζί με τα νέα τραπεζογραμμάτια των 5, των 10 και των 20 ευρώ. 

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα για το νέο τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας του, μπορείτε να επισκεφθείτε τον δικτυακό τόπο Το δικό μας νόμισμα. Μπορείτε επίσης να δείτε τα πιο πρόσφατα βίντεο καθώς και στιγμιότυπα από την εκδήλωση της ΕΚΤ για την έκδοση του νέου τραπεζογραμματίου που διατίθενται παρακάτω.

Εισαγωγή της σειράς «Ευρώπη»

Η σειρά «Ευρώπη»

Η νέα σειρά τραπεζογραμματίων ευρώ ονομάζεται «Ευρώπη» επειδή δύο από τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της περιέχουν μια προσωπογραφία της Ευρώπης, μιας μορφής της ελληνικής μυθολογίας από την οποία προέρχεται και το όνομα της ηπείρου μας.

Ονομαστικές αξίες

Η ΕΚΤ αποφάσισε να διακόψει οριστικά την παραγωγή του τραπεζογραμματίου των 500 ευρώ και να μην το συμπεριλάβει στη σειρά τραπεζογραμματίων «Ευρώπη». Οι άλλες ονομαστικές αξίες παραμένουν ίδιες: 5, 10, 20, 50, 100 και 200 ευρώ.

Δελτίο Τύπου

Χρόνος έκδοσης

Ο ακριβής χρόνος έκδοσης των υπόλοιπων ονομαστικών αξιών θα καθοριστεί και θα ανακοινωθεί στο κοινό και στους φορείς που διαχειρίζονται μετρητά σε μεταγενέστερο στάδιο.

Προηγμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας

Η νέα σειρά περιλαμβάνει νέα και ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας τα οποία προσφέρουν καλύτερη προστασία έναντι της παραχάραξης.

Εξέλιξη του σχεδίου

Τα νέα τραπεζογραμμάτια αποτελούν εξέλιξη των προηγουμένων. Διατηρούν τα κυρίαρχα χρώματα και τα σχέδια της πρώτης σειράς με θέμα «εποχές και ρυθμοί». Έχουν όμως τροποποιηθεί ελαφρώς προκειμένου να ενσωματώσουν τα ενισχυμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας. Έτσι, διακρίνονται ευκολότερα από τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς. Ένας ανεξάρτητος σχεδιαστής τραπεζογραμματίων από το Βερολίνο, ο Reinhold Gerstetter, επιλέχθηκε για να ανανεώσει το σχέδιο των τραπεζογραμματίων.

Σχεδιασμός για τα άτομα με προβλήματα όρασης

Όπως συνέβη και με την πρώτη σειρά τραπεζογραμματίων, κατά τη φάση σχεδιασμού της σειράς «Ευρώπη» ζητήθηκε η γνώμη ατόμων με προβλήματα όρασης, με αποτέλεσμα να συμπεριληφθούν ειδικά χαρακτηριστικά στα τελικά σχέδια.

Διάρκεια ζωής

Τα δύο πρώτα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» που τέθηκαν σε κυκλοφορία ήταν των 5 και των 10 ευρώ. Επειδή τα τραπεζογραμμάτια και των δύο αυτών ονομαστικών αξιών χρησιμοποιούνται ευρύτατα στις συναλλαγές, διαθέτουν νέα προστατευτική επίστρωση που τα καθιστά ανθεκτικότερα στη φθορά. Με άλλα λόγια, δεν θα χρειάζεται να αντικαθίστανται τόσο συχνά, πράγμα που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους αλλά και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεδομένης της διαφορετικής χρήσης, τα τραπεζογραμμάτια των άλλων ονομαστικών αξιών της σειράς «Ευρώπη», συμπεριλαμβανομένου του νέου τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ, δεν χρειάζονται αυτήν την προστατευτική επίστρωση.

Παράλληλη κυκλοφορία των τραπεζογραμματίων της πρώτης σειράς και της σειράς «Ευρώπη»

Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς θα συνεχίσουν να εκδίδονται παράλληλα με τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» έως ότου εξαντληθούν τα υφιστάμενα αποθέματα. Στη συνέχεια θα αποσυρθούν σταδιακά από την κυκλοφορία.

Τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους επ' αόριστον.

Η ημερομηνία κατά την οποία τα τραπεζογραμμάτια ευρώ της πρώτης σειράς θα πάψουν να αποτελούν νόμιμο χρήμα θα ανακοινωθεί εγκαίρως. Ωστόσο, τα τραπεζογραμμάτια της πρώτης σειράς θα διατηρήσουν την αξία τους και θα μπορούν να ανταλλάσσονται στις ΕθνΚΤ του Ευρωσυστήματος επ' αόριστον.

Προετοιμασία για τα νέα τραπεζογραμμάτια

Η ΕΚΤ διαθέτει στους φορείς του κλάδου τα νέα τραπεζογραμμάτια αρκετό χρονικό διάστημα πριν από την εισαγωγή τους και συνεργάζεται στενά με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας του Ευρωσυστήματος προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση.

Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες εξοπλισμού επεξεργασίας τραπεζογραμματίων φέρουν την τελική ευθύνη για την προσαρμογή των μηχανημάτων τους ώστε να δέχονται τα νέα τραπεζογραμμάτια.