Eurobankovky série Europa

Nové bankovky jsou zaváděny postupně během několika let, a to ve vzestupném pořadí jejích nominálních hodnot. Čtyři první bankovky nové série, 5 €, 10 €, 20 € a 50 €, byly uvedeny do oběhu v letech 2013, 2014, 2015 a 2017. Nová bankovka 50 € byla uvedena do oběhu 4. dubna 2017.

Proč nové bankovky?

ECB a národní centrální banky Eurosystému odpovídají za důvěryhodnost eurobankovek. Z tohoto důvodu vyvinuly druhou sérii eurobankovek se zdokonalenými ochrannými prvky, které pomohou ještě zvýšit jejich bezpečnost a zachovat důvěru veřejnosti v tuto měnu.

Série nových eurobankovek se nazývá Europa, protože dva z jejich ochranných prvků obsahují podobiznu Európy, postavy z řecké mytologie, od níž je odvozen název našeho světadílu.

Vždy o krok před padělateli

Nové eurobankovky využívají technologický pokrok dosažený ve výrobě bankovek. Nové ochranné prvky poskytují větší ochranu proti padělání. Díky nim jsou bankovky ještě bezpečnější.

Podle strategie výzkumu a vývoje Eurosystému mají být eurobankovky „padělánívzdorné“, tzn. co nejvíce ztížit padělatelům život. Je třeba, aby úvěrové instituce, subjekty zpracovávající hotovost i veřejnost byly schopné padělané bankovky rozpoznat a mohly tak podpořit strategii Eurosystému na potírání padělatelství.

Odolné a s delší životností

Nové eurobankovky budou odolnější než bankovky první série. Nebude nutné je tak rychle nahrazovat. To je důležité, a to především u bankovky 5 €, která je vystavena vysokému opotřebení. Její delší životnost také sníží dopad nové bankovky na životní prostředí.

Rozsáhlý výzkum a vývoj

Bankovky jsou velmi propracované – výrobě nových bankovek předcházejí léta výzkumu a vývoje.

Nominální hodnoty

ECB rozhodla trvale ukončit výrobu bankovky 500 € a vyřadit ji ze série Europa. Ostatní nominální hodnoty zůstávají beze změny: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €.

Tisková zpráva

Vývoj podoby bankovek

Nové bankovky odrážejí vývoj. Stále zobrazují „epochy a slohy“ první série a zůstávají i jejich hlavní barvy, ale došlo k menším úpravám z důvodu zdokonalení ochranných prvků. Díky tomu jsou také snadno odlišitelné od první série.

Odolnost

První dvě nominální hodnoty vydávaných bankovek série Europa byly bankovky 5 € a 10 €. Vzhledem k tomu, že obě nominální hodnoty jsou v oběhu vystaveny častému používání, byly z důvodu vyšší odolnosti opatřeny tenkou ochrannou vrstvou. To znamená, že nebude třeba je tak často obměňovat. Tím se sníží náklady i dopad na životní prostředí. Vzhledem k jiné intenzitě používání není potřeba, aby ochrannou vrstvou byly opatřeny i ostatní nominální hodnoty série Evropa včetně nové bankovky 50 €.

Souběžné používání bankovek první série a série Europa

Bankovky první série budou nadále vydávány společně s bankovkami série Europa až do vyčerpání stávajících zásob. Pak budou postupně stahovány z oběhu.

Bankovky první série si vždy zachovají svou hodnotu

Ukončení platnosti první série eurobankovek bude oznámeno s dostatečným předstihem. Bankovky první série si však vždy zachovají svou hodnotu: jejich výměna u národních centrálních bank Eurosystému nebude nijak časově omezena.

Příprava na nové bankovky

ECB zpřístupňuje nové bankovky výrobcům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti s velkým předstihem před jejich zavedením a úzce spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami v rámci programu partnerství Eurosystému s cílem podpořit bezproblémový přechod.

Konečná odpovědnost za úpravu strojů a zařízení na nové bankovky však spočívá na vlastnících těchto strojů a zařízení.