Eurobankovky série Europa

Nová bankovka 50 €

Nová bankovka 50 € byla v ECB v německém Frankfurtu nad Mohanem představena 5. července 2016. Jedná se o čtvrtou bankovku série Europa a následuje po nových bankovkách 5 €,10 € a 20 €, které již byly vydány. Nová bankovka 50 € bude uvedena do oběhu 4. dubna 2017.

Naší snahou je zajistit, aby občané v Evropě nové bankovky a jejich ochranné prvky rozpoznávali. Podívejte se na zvláštní internetovou stránku a nové informační materiály.

Zavedení série Europa

Série Europa

Série nových eurobankovek se nazývá Europa, protože dva z jejich ochranných prvků obsahují podobiznu Európy, postavy z řecké mytologie, od níž je odvozen název našeho světadílu.

Nominální hodnoty

ECB se rozhodla trvale ukončit výrobu bankovky 500 € a vyřadit ji ze série Europa. Ostatní nominální hodnoty zůstávají beze změny: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € a 200 €.

Tisková zpráva

Termíny vydávání bankovek

Přesné termíny vydání zbývajících nominálních hodnot budou stanoveny a oznámeny veřejnosti a zpracovatelům hotovosti později.

Zdokonalené ochranné prvky

Nová série obsahuje nové a zdokonalené ochranné prvky, které poskytují větší ochranu proti padělání.

Vývoj podoby bankovek

Nové bankovky jsou součástí přirozeného vývoje. Stále zobrazují „epochy a slohy“ první série a zůstávají i jejich hlavní barvy, ale došlo k menším úpravám z důvodu zdokonalení ochranných prvků. Díky tomu jsou také snadno rozpoznatelné od první série. Pro účely úpravy podoby těchto bankovek byl vybrán Reinhold Gerstetter, nezávislý návrhář bankovek z Berlína.

Usnadnění pro zrakově postižené

I u série Europa byli v etapě návrhu přizváni ke konzultaci zrakově postižení a jejich požadavky byly promítnuty do konečných návrhů.

Odolnost

První dvě nominální hodnoty vydávaných bankovek série Europa byly bankovky 5 € a 10 €. Vzhledem k tomu, že obě nominální hodnoty jsou v oběhu vystaveny častému používání, byly z důvodu vyšší odolnosti opatřeny tenkou ochrannou vrstvou. To znamená, že nebude třeba je tak často obměňovat. Tím se sníží náklady i dopad na životní prostředí. Vzhledem k jiné intenzitě používání není potřeba, aby ochrannou vrstvou byly opatřeny i ostatní nominální hodnoty série Evropa včetně nové bankovky 50 €.

Současný oběh bankovek první série a série Europa

Bankovky první série budou nadále vydávány společně s bankovkami série Europa až do vyčerpání stávajících zásob. Pak budou postupně stahovány z oběhu.

Bankovky první série si nadále zachovají svou hodnotu

Ukončení platnosti první série eurobankovek bude oznámeno s dostatečným předstihem. Bankovky první série si však stále zachovají svou hodnotu: jejich výměna u národních centrálních bank Eurosystému nebude nijak časově omezena.

Příprava na nové bankovky

ECB zpřístupňuje nové bankovky výrobcům strojů na zpracování bankovek a zařízení na ověřování jejich pravosti a dalším dotčeným subjektům s velkým předstihem před jejich zavedením a úzce spolupracuje se všemi zainteresovanými stranami v rámci programu partnerství Eurosystému s cílem podpořit bezproblémový přechod.

Konečná odpovědnost za úpravu strojů a zařízení na nové bankovky však spočívá na vlastnících těchto strojů a zařízení.