Eurų banknotų serija „Europa“

Naujasis 50 €

2017 m. balandžio 4 d. naujasis 50 eurų banknotas išleistas į apyvartą devyniolikoje euro zonos šalių. Tai jau ketvirto nominalo banknotas iš serijos „Europa“, apyvartoje cirkuliuojantis kartu su anksčiau išleistais naujaisiais 5, 10 ir 20 eurų banknotais. 

Daugiau apie naująjį 50 eurų banknotą ir jo apsaugos priemones galite sužinoti apsilankydami interneto svetainėje Mūsų pinigai. O paspaudę apačioje pateiktas nuorodas galite pasižiūrėti mūsų naujausius vaizdo siužetus ir įdomiausias banknoto išleidimui skirto renginio ištraukas:

Serijos „Europa“ banknotų išleidimas į apyvartą

Serija „Europa“

Naujoji banknotų serija pavadinta „Europa“, nes dviejose apsaugos priemonėse naudojamas graikų mitologijos personažo Europos – iš jos vardo kilęs mūsų žemyno pavadinimas – portretas.

Nominalai

ECB nusprendė visam laikui nutraukti 500 eurų nominalo banknotų gamybą ir neįtraukti šio nominalo į seriją „Europa“. Kiti nominalai – 5, 10, 20, 50, 100 ir 200 eurų – lieka tie patys.

Pranešimas spaudai

Išleidimo laikas

Likusių nominalų banknotų išleidimo į apyvartą tikslus grafikas bus sudarytas vėliau ir bus paskelbtas visuomenei bei grynųjų pinigų tvarkymo specialistams.

Patobulintos apsaugos priemonės

Naujos ir patobulintos serijos „Europa“ eurų banknotų apsaugos priemonės padės geriau apsaugoti banknotus nuo padirbinėjimo.

Dizaino pokyčiai

Naujieji banknotai yra kiek kitokie. Jų dizainas ir toliau pagrįstas tema „amžiai ir stiliai“, išsaugant tas pačias vyraujančias spalvas, kurios tik truputį pakeistos pagal patobulintas apsaugos priemones. Todėl šios serijos banknotus nesunku atskirti nuo pirmosios serijos banknotų.  Eurų banknotų dizainą atnaujino Berlyne dirbantis nepriklausomas banknotų dizaineris Reinhold Gerstetter.

Tinkami regėjimo sutrikimų turintiems žmonėms

Kaip ir pirmosios serijos banknotų kūrimo metu, kuriant serijos „Europa“ banknotų dizainą buvo konsultuojamasi su regėjimo sutrikimų turinčiais žmonėmis. Į jų reikalavimus buvo atsižvelgta rengiant galutinį dizainą.

Patvarumas

Pirmieji iš serijos „Europa“ apyvartoje pasirodė 5 ir 10 eurų banknotai. Kadangi šių nominalų banknotai labai dažnai keliauja iš rankų į rankas (jais dažnai duodama grąžos), kad būtų patvaresni, jie padengti apsaugine danga. Tai reiškia, kad banknotus keisti reikės rečiau, o dėl to mažės išlaidos ir poveikis aplinkai. Dėl kitokio naudojimo dažnumo kitų nominalų serijos „Europa“ banknotams, įskaitant 50 eurų banknotą, apsauginės dangos nereikia.

Pirmosios serijos ir serijos „Europa“ banknotai apyvartoje cirkuliuos kartu

Dar kurį laiką kartu su serijos „Europa“ eurų banknotais apyvartoje cirkuliuos ir pirmosios serijos eurų banknotai, kol bus sunaudotos jų atsargos. Pastarieji bus palaipsniui išimami iš apyvartos.

Pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras

Kada pirmosios serijos eurų banknotai nustos būti teisėta mokėjimo priemonė, bus pranešta gerokai iš anksto. Tačiau pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras – juos bus galima neribotą laiką pasikeisti bet kuriame Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.

Pasirengimas naujųjų banknotų išleidimui

Siekdamas užtikrinti sklandų perėjimą prie naujosios serijos banknotų, ECB atitinkamiems subjektams naujųjų eurų banknotų pateikė dar gerokai iki jų išleidimo į apyvartą ir glaudžiai su jais bendradarbiavo pagal Eurosistemos partnerystės programą.

Vis dėlto už tai, kad banknotų aparatai būtų tinkamai pritaikyti naujiesiems banknotams, visų pirma atsakingi aparatų savininkai.