Eurų banknotų serija „Europa“

Serijos „Europa“ banknotai į apyvartą išleidžiami palaipsniui, kas kelerius metus, didėjančia tvarka pagal nominalą. Naujosios serijos 5, 10, 20 ir 50 eurų banknotai apyvartoje pasirodė atitinkamai 2013, 2014, 2015 ir 2017 m. Naujieji 50 eurų banknotai apyvartoje pasirodė 2017 m. balandžio 4 d.

Kodėl reikalingi nauji banknotai?

ECB ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai yra atsakingi už eurų banknotų patikimumą. Todėl jie sukūrė antrąją eurų banknotų seriją su patobulintomis apsaugos priemonėmis, kurios padės dar geriau apsaugoti banknotus ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą šia valiuta.

Naujoji banknotų serija pavadinta „Europa“, nes dviejose apsaugos priemonėse naudojamas graikų mitologijos personažo Europos (iš jos vardo kilęs mūsų žemyno pavadinimas) portretas.

Padirbinėtojų veiksmų numatymas

Naujieji eurų banknotai kuriami naudojant pažangias banknotų technologijas. Naujosios apsaugos priemonės padeda geriau apsaugoti banknotus nuo padirbinėjimo, todėl banknotai yra dar patikimesni.

Pagal Eurosistemos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) strategiją, eurų banknotai turi „patys save saugoti“, t. y. juos turi būti sunku padirbti. Kredito įstaigos, su grynaisiais pinigais dirbantys specialistai ir visuomenė turi gebėti atpažinti padirbtus banknotus ir taip padėti įgyvendinti Eurosistemos kovos su padirbinėjimu strategiją.

Patvarūs ir ilgaamžiškesni

Naujosios serijos eurų banknotai bus patvaresni negu pirmosios serijos banknotai. Jų nereikės taip greitai keisti. Tai ypač svarbu kalbant apie 5 eurų banknotus, nes jie yra labai intensyviai naudojami. Naujiesiems banknotams esant ilgaamžiškesniems sumažės jų gamybos poveikis aplinkai.

Plačiai apimantys MTTP

Banknotai yra sudėtingas kūrinys. Norint pagaminti naujų banknotų, reikia nemažai  mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos, o tam gali prireikti ne vienerių metų.

Nominalai

ECB nusprendė visam laikui nutraukti 500 eurų nominalo banknotų gamybą ir neįtraukti šio nominalo į serijos „Europa“ gamybą. Kiti nominalai lieka tie patys: 5 €, 10 €, 20 €, 50 €, 100 € ir 200 €.

Pranešimas spaudai

Dizaino pokyčiai

Naujosios serijos banknotai tobulesni. Juose ir toliau vaizduojami „amžiai ir stiliai“ ir išlieka tos pačios vyraujančios spalvos, tačiau jų dizainas šiek tiek pakeistas, pritaikant jį patobulintoms apsaugos priemonėms. Todėl šios serijos banknotus nesunku atskirti nuo pirmosios serijos banknotų.

Patvarumas

Pirmieji iš serijos „Europa“ apyvartoje pasirodė 5 ir 10 eurų banknotai. Kadangi šių nominalų banknotai labai dažnai keliauja iš rankų į rankas (jais dažnai atiduodama grąža), kad būtų patvaresni, jie padengti apsaugine danga. Tai reiškia, kad banknotus reikės rečiau keisti, dėl to mažės išlaidos ir poveikis aplinkai. Dėl kitokio naudojimo dažnumo kitų nominalų serijos „Europa“ banknotams, įskaitant 50 eurų banknotą, apsauginės dangos nereikia.

Pirmosios serijos ir serijos „Europa“ banknotai apyvartoje cirkuliuos kartu

Dar kurį laiką kartu su serijos „Europa“ eurų banknotais apyvartoje cirkuliuos ir pirmosios serijos eurų banknotai, kol bus sunaudotos jų atsargos. Pastarieji bus palaipsniui išimami iš apyvartos.

Pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras

Kada pirmosios serijos eurų banknotai nustos būti teisėta mokėjimo priemonė, bus pranešta gerokai iš anksto. Tačiau pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras – juos bus galima neribotą laiką pasikeisti bet kuriame Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.

Pasirengimas naujųjų banknotų išleidimui

Siekdamas užtikrinti sklandų perėjimą prie naujosios serijos banknotų, ECB atitinkamiems subjektams naujųjų eurų banknotų pateikė dar gerokai iki jų išleidimo į apyvartą ir glaudžiai bendradarbiavo su jais visais pagal Eurosistemos partnerystės programą.

Vis dėlto už tai, kad banknotų aparatai būtų tinkamai pritaikyti naujiesiems banknotams, visų pirma atsakingi aparatų savininkai.