Menu

Eurų banknotų serija „Europa“

Keletą metų į apyvartą palaipsniui buvo leidžiami serijos „Europa“ banknotai. Pirmieji keturi šios serijos banknotai – 5, 10, 20 ir 50 eurų – apyvartoje pasirodė atitinkamai 2013, 2014, 2015 ir 2017 m. 100 ir 200 eurų banknotai apyvartoje pasirodė 2019 m. gegužės 28 d. Tai paskutiniai serijos „Europa“ banknotai.

ECB nusprendė nebegaminti 500 eurų banknotų, bet pirmosios serijos 500 eurų banknotai išliks teisėta mokėjimo priemone.

Europa

Antroji banknotų serija pavadinta „Europa“, nes dviejose iš juose panaudotų apsaugos priemonių pavaizduotas Europos portretas. Europa yra graikų mitologijos personažas. Jos portretas naujiesiems eurų banknotams pasirinktas dėl aiškios sąsajos su Europos žemynu ir dėl to, kad tai suteikia šiek tiek žmogiško atspalvio. Europos portretas sukurtas pagal atvaizdą ant Luvro muziejuje Paryžiuje saugomos vazos.

Kodėl reikalingi nauji banknotai?

ECB ir Eurosistemos nacionaliniai centriniai bankai yra atsakingi už eurų banknotų patikimumą. Būtent todėl jie sukūrė antrąją eurų banknotų seriją su patobulintomis apsaugos priemonėmis, kurios padės dar geriau apsaugoti banknotus ir išlaikyti visuomenės pasitikėjimą šia valiuta.

Apsauga nuo padirbinėjimo

Naujieji eurų banknotai kuriami naudojant pažangias banknotų technologijas. Naujosios apsaugos priemonės padeda geriau apsaugoti banknotus nuo padirbinėjimo.

Pagal Eurosistemos mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) strategiją, eurų banknotai turi „patys save saugoti“, t. y. juos turi būti sunku padirbti. Bankai, su grynaisiais pinigais dirbantys specialistai ir visuomenė turi gebėti atpažinti padirbtus banknotus ir taip padėti įgyvendinti Eurosistemos kovos su padirbinėjimu strategiją.

Patvarūs ir ilgaamžiškesni

Naujosios serijos eurų banknotai yra patvaresni negu pirmosios serijos banknotai. Tai reiškia, kad banknotus reikės rečiau keisti, dėl to mažės išlaidos ir poveikis aplinkai. Tai ypač svarbu kalbant apie 5 ir 10 eurų banknotus, nes jie naudojami dažniau negu kitų nominalų banknotai.

Pirmosios serijos ir serijos „Europa“ banknotai apyvartoje cirkuliuos kartu

Dar kurį laiką kartu su serijos „Europa“ eurų banknotais apyvartoje cirkuliuos ir pirmosios serijos eurų banknotai, kol bus sunaudotos jų atsargos. Pastarieji bus palaipsniui išimami iš apyvartos. Kada pirmosios serijos eurų banknotai nustos būti teisėta mokėjimo priemonė, bus pranešta gerokai iš anksto. Tačiau pirmosios serijos banknotai savo vertės niekada nepraras – juos bus galima neribotą laiką pasikeisti bet kuriame Eurosistemos nacionaliniame centriniame banke.

Pasirengimas naujųjų banknotų išleidimui

Siekdamas užtikrinti sklandų perėjimą prie naujosios serijos banknotų, ECB atitinkamiems subjektams gerokai iš anksto pateikia naujų banknotų ir glaudžiai bendradarbiauja su jais visais pagal Eurosistemos partnerystės programą.

Vis dėlto už tai, kad banknotų aparatai būtų tinkamai pritaikyti naujiesiems banknotams, visų pirma atsakingi patys aparatų savininkai ir gamintojai.