Sensiela Europa

Il-€50 ġdida

Il-karta l-ġdida tal-€50 ħarġet fl-idejn fid-19-il pajjiż taż-żona tal-euro fl-4 ta’ April 2017. Din hija r-raba’ karta tal-flus fis-sensiela Europa u bħalissa qiegħda tiċċirkola flimkien mal-karti l-ġodda tal-€5, €10 u €20. 

Biex issir taf iżjed fuq il-karta l-ġdida tal-€50 u l-karatteristiċi ta’ sigurtà tagħha, idħol fis-sit elettroniku Flusna. Tkun tista’ tara wkoll l-aħħar filmati tagħna kif ukoll siltiet mill-okkażjoni tal-preżentazzjoni uffiċjali li saret fil-BĊE:

Preżentazzjoni tas-sensiela Europa

Is-sensiela Europa

Is-sensiela tal-karti tal-flus il-ġodda ħadet l-isem Europa għaliex tnejn mill-karatteristiċi ta’ sigurtà tagħha fihom xbieha ta’ wiċċ Europa, figura tal-mitoloġija Griega li tat isimha lill-kontinent tagħna.

Denominazzjonijiet

Il-BĊE ddeċieda li jwaqqaf għalkollox il-produzzjoni tal-karta tal-€500 u li jħalliha barra mis-sensiela Europa. Id-denominazzjonijiet l-oħra mhumiex se jinbidlu: €5, €10, €20, €50, €100 u €200.

Stqarrija għall-istampa

Meta se joħorġu

Iż-żmien eżatt meta għandhom joħorġu d-denominazzjonijiet li fadal se jiġi deċiż u mgħarraf aktar ’il quddiem lill-pubbliku u lil dawk li fil-professjoni tagħhom jużaw il-flus kontanti.

Karatteristiċi ta’ sigurtà avvanzati

Is-sensiela l-ġdida għandha karatteristiċi ta’ sigurtà ġodda li joffru iżjed ħarsien kontra l-falsifikazzjoni.

Evoluzzjoni tad-disinn

Il-karti tal-flus il-ġodda jirrappreżentaw evoluzzjoni. Bħall-ewwel sensiela se jkollhom id-disinn “żminijiet u stili” u juru l-istess kuluri predominanti, iżda sarilhom tibdil żgħir biex jilqgħu l-karatteristiċi ta’ sigurtà l-ġodda. Hekk jistgħu jintgħarfu faċilment mill-karti tal-ewwel sensiela. Reinhold Gerstetter, disinjatur indipendenti tal-karti tal-flus minn Berlin, intgħażel biex jagħti bixra ġdida lid-disinn tal-karti tal-flus.

Disinji għal min huwa nieqes mid-dawl

Bħal fil-każ tal-karti tal-flus tal-ewwel sensiela, persuni neqsin mid-dawl ġew ikkonsultati fil-fażi tad-disinn tas-sensiela Europa u dan wassal biex daħlu karatteristiċi speċifiċi fid-disinji finali.

Jifilħu għall-użu ta’ kuljum

L-ewwel żewġ denominazzjonijiet li ħarġu fis-sensiela Europa kienu dawk tal-€5 u l-€10. Billi dawn iż-żewġ denominazzjonijiet jgħaddu sikwit minn id għall-oħra bħala bqija, huma għandhom kisja protettiva rqiqa biex jifilħu aktar għall-użu ta’ kuljum. Dan ifisser li l-karti tal-flus ikollhom jinbidlu anqas ta’ spiss u hekk jonqsu l-ispejjeż u l-impatt fuq l-ambjent. Minħabba li jintużaw anqas, id-denominazzjonijiet l-oħra tas-sensiela Europa, fosthom il-karta l-ġdida tal-€50, m’għandhomx bżonn din il-kisja protettiva.

Il-karti tal-flus tal-ewwel sensiela u tas-sensiela Europa se jiċċirkolaw flimkien

Il-karti tal-flus tal-ewwel sensiela se jkomplu joħorġu flimkien mal-karti tas-sensiela Europa sakemm jispiċċaw il-ħażniet li fadal. Wara jibdew jitwarrbu ftit ftit.

Il-karti tal-flus tal-ewwel sensiela se jibqgħu jżommu l-valur tagħhom

Id-data meta l-ewwel sensiela ta’ karti tal-euro ma tibqax valuta legali se titħabbar minn żmien sew qabel. Madankollu, il-karti tal-flus tal-ewwel sensiela se jibqgħu jżommu l-valur tagħhom u jistgħu jissarrfu għal perjodu bla limitu ta’ żmien fil-banek ċentrali nazzjonali tal-Eurosistema.

Tħejjija għall-karti tal-flus ġodda

Il-BĊE jqiegħed il-karti tal-flus il-ġodda għad-dispożizzjoni tal-industrija ħafna qabel ma jiġu preżentati uffiċjalment u jikkoopera mill-qrib mal-partijiet rilevanti kollha fil-Programm ta’ Sħubija tal-Eurosistema biex jgħin ħalli t-tranżizzjoni tkun bla xkiel.

Madankollu, ir-responsabbiltà aħħarija biex l-apparat li jipproċessa l-karti tal-flus jiġi aġġornat għall-karti tal-flus il-ġodda taqa’ fuq is-sidien.