De Europa-serie eurobankbiljetten

De bankbiljetten van de Europa-serie worden over een periode van een aantal jaren geleidelijk, in oplopende volgorde, in omloop gebracht. De eerste vier bankbiljetten van de nieuwe serie, die van €5, €10, €20 en €50, zijn in respectievelijk 2013, 2014, 2015 en 2017 in omloop gekomen. Het nieuwe biljet van €50 is op 4 april 2017 in omloop gekomen.

Waarom nieuwe bankbiljetten?

De ECB en de nationale centrale banken van het Eurosysteem zijn verantwoordelijk voor de integriteit van de eurobankbiljetten. Daarom hebben ze een tweede serie eurobankbiljetten ontwikkeld met verbeterde echtheidskenmerken, die de bankbiljetten nóg veiliger zullen maken en ertoe zullen bijdragen dat het publiek vertrouwen blijft houden in de euro.

De nieuwe bankbiljetten worden de “Europa-serie” genoemd, omdat in twee van de echtheidskenmerken ervan een portret is verwerkt van Europa – een figuur uit de Griekse mythologie en de oorsprong van de naam van ons continent.

Valsemunters vóórblijven

In de nieuwe eurobankbiljetten is geavanceerde bankbiljettechnologie toegepast. De nieuwe echtheidskenmerken bieden betere bescherming tegen valsemunterij en maken de bankbiljetten nóg veiliger.

De onderzoeks- en ontwikkelingsstrategie van het Eurosysteem bepaalt dat de eurobankbiljetten “zelfbeschermend” moeten zijn, d.w.z. dat ze het valsemunters moeilijk moeten maken. Kredietinstellingen, mensen die beroepsmatig met geld omgaan en het grote publiek moeten vervalste bankbiljetten kunnen herkennen en op die manier de strategie van het Eurosysteem ter bestrijding van valsemunterij helpen ondersteunen.

Sterk en duurzamer

De nieuwe eurobankbiljetten zullen duurzamer zijn dan die van de eerste serie. Ze zullen niet zo snel hoeven te worden vervangen. Dat is belangrijk, vooral voor het biljet van €5, aangezien dit zeer aan slijtage blootstaat. De langere levensduur zal ook het milieueffect van de nieuwe bankbiljetten verminderen.

Jaren aan onderzoek en ontwikkeling

Bankbiljetten zijn zeer geavanceerde producten; het kost jaren aan onderzoek en ontwikkeling om nieuwe te produceren.

Coupures

De ECB heeft besloten voorgoed te stoppen met de productie van het bankbiljet van €500 en dit biljet niet op te nemen in de Europa-serie. De overige coupures van de biljetten blijven onveranderd: €5, €10, €20, €50, €100 en €200.

Persbericht

Ontwikkeling van het ontwerp

De nieuwe bankbiljetten zijn het resultaat van een ontwikkeling. Zij bevatten nog steeds het “perioden en stijlen”-ontwerp van de eerste serie en hebben dezelfde hoofdkleuren, maar zij zijn wel licht aangepast om het gebruik van verbeterde echtheidskenmerken mogelijk te maken. Hierdoor zijn ze tevens gemakkelijk te onderscheiden van de bankbiljetten uit de eerste serie.

Duurzaamheid

De eerste twee coupures van de Europa-serie die zijn uitgegeven zijn het bankbiljet van €5 en €10. Aangezien beide coupures, omdat zij vaak als wisselgeld worden gebruikt, frequent van eigenaar veranderen, hebben zij een dunne beschermingslaag gekregen die ze duurzamer maakt. Dit betekent dat de bankbiljetten minder vaak vervangen zullen hoeven te worden, wat de kosten vermindert en de effecten op het milieu reduceert. Gezien de andere wijze waarop zij worden gebruikt, hebben de overige coupures van de Europa-serie, met inbegrip van het nieuwe €50-biljet, de beschermende laag niet nodig.

Omloop van de bankbiljetten van de eerste serie en die van de Europa-serie naast elkaar

Om de resterende voorraden ervan op te gebruiken, blijft de eerste serie eurobankbiljetten naast de Europa-serie in omloop worden gebracht. Die biljetten zullen echter geleidelijk worden uitgefaseerd.

De bankbiljetten van de eerste serie behouden altijd hun waarde

De datum waarop de eerste serie eurobankbiljetten niet langer wettig betaalmiddel zal zijn, zal ruim van tevoren worden bekendgemaakt. De bankbiljetten van de eerste serie zullen echter altijd hun waarde behouden: zij kunnen voor onbepaalde tijd worden ingewisseld bij de nationale centrale banken van het Eurosysteem.

Voorbereiding voor de nieuwe bankbiljetten

De ECB stelt de nieuwe bankbiljetten ver voordat deze worden ingevoerd ter beschikking aan de sector en werkt nauw samen met alle relevante belanghebbenden door middel van het Partnership Programma, om zo een soepele overgang te ondersteunen.

Het zijn echter de eigenaren van de bankbiljettenapparatuur die uiteindelijk verantwoordelijk zijn voor het aanpassen van hun apparatuur aan de nieuwe biljetten.