Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

Eurosedlar i Europaserien

Sedlarna i Europaserien har införts gradvis under flera års tid. De första fyra sedlarna i den nya serien, 5-, 10-, 20- och 50-eurosedlarna, sattes i omlopp år 2013, 2014, 2015 respektive 2017. De nya 100- och 200-eurosedlarna började sättas i omlopp den 28 maj 2019. Härmed är Europaserien komplett.

ECB har beslutat att stoppa produktionen av 500-eurosedlar. Dock förblir 500-eurosedlarna i den första serien lagligt betalningsmedel (läs pressmeddelandet).

Europa

Den andra serien sedlar kallas för Europaserien eftersom två av säkerhetsdetaljerna innehåller ett porträtt på Europa. Denna figur från grekisk mytologi togs med på de nya sedlarna eftersom den har en tydlig koppling till världsdelen Europa och ger sedlarna ett mänskligt drag. Denna bild av Europa kommer från en vas på Louvren i Paris.

Eurons nya ansikte – Europa

Varför nya sedlar?

ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet har ansvar för att skydda eurosedlarna. Därför har de utvecklat en andra serie eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer, som gör sedlarna säkrare och upprätthåller allmänhetens förtroende för valutan.

Ligga steget före förfalskarna

Framsteg i sedeltekniken har underlättat utvecklingen av de nya eurosedlarna. De nya säkerhetsdetaljerna ger bättre skydd mot förfalskning.

Enligt Eurosystemets forsknings- och utvecklingsstrategi ska eurosedlarna vara ”självförsvarande” dvs. göra livet svårt för förfalskare. Banker, personer som yrkesmässigt hanterar kontanter och allmänheten måste kunna känna igen falska sedlar och på så sätt bidra till Eurosystemets arbete mot förfalskning.

Tåliga och långlivade

De nya eurosedlarna är också mer slitstarka än den första seriens sedlar. Sedlarna behöver alltså inte bytas ut så ofta, vilket sänker kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Detta är viktigt, särskilt med 5- och 10-eurosedlar som används flitigast av alla valörer.

Parallell användning av den första serien och Europaserien

Den första seriens eurosedlar kommer att ges ut parallellt med den nya Europaserien fram till dess att de gamla lagren är slut. De kommer sedan gradvis att fasas ut. Det datum när den första sedelserien upphör att vara lagligt betalningsmedel kommer att meddelas i god tid. Den första seriens sedlar kommer dock alltid att behålla sitt värde och man kan växla in dem på någon av Eurosystemets nationella centralbanker under obegränsad tid.

Förberedelser för att införa nya sedlar

ECB ger berörda sektorer och branscher tillgång till nya eurosedlar i god tid före införandet och samarbetar med alla parter inom Eurosystemets partnerskapsprogram för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Det åligger dock ägarna och tillverkarna av sedelhanteringsutrustningen att anpassa sina maskiner och utrustning till de nya sedlarna.

Alla sidor i detta avsnitt