Eurosedlar i Europaserien

Europaseriens eurosedlar införs stegvis under flera år, med de lägre valörerna först. De första fyra sedlarna i den nya serien, 5-, 10-, 20- och 50-eurosedeln, sattes i omlopp respektive år 2013, 2014, 2015 och 2017. Den nya 50-eurosedeln sattes i omlopp den 4 april 2017.

Varför nya sedlar?

ECB och de nationella centralbankerna i Eurosystemet har ansvar för att skydda eurosedlarna. Därför har de utvecklat en andra serie eurosedlar med förbättrade säkerhetsdetaljer, som bidrar till att sedlarna är ännu säkrare och upprätthåller allmänhetens förtroende för valutan.

De nya sedlarna kallas för Europaserien eftersom två av säkerhetsdetaljerna innehåller ett porträtt på Europa, en gestalt ur den grekiska mytologin och ursprunget till namnet på vår världsdel.

Steget före förfalskarna

Framsteg i sedeltekniken har underlättat utvecklingen av de nya eurosedlarna. De nya säkerhetsdetaljerna ger bättre skydd mot förfalskning och gör sedlarna ännu säkrare.

Enligt Eurosystemets forsknings och utvecklingsstrategi ska eurosedlarna vara ”självförsvarande” dvs. göra livet svårt för förfalskare. Kreditinstitut, de som yrkesmässigt hanterar kontanter och allmänheten måste kunna känna igen falska sedlar och på så sätt bidra till Eurosystemets arbete mot förfalskning.

Tåliga och långlivade

De nya eurosedlarna kommer att vara mer slitstarka än den första seriens sedlar. De kommer inte att behöva ersättas så snart. Detta är viktigt, särskilt för 5-eurosedeln eftersom den utsätts för mycket slitage. Den längre livslängden kommer även att minska sedlarnas påverkan på miljön.

Omfattande forskning och utveckling

Sedlar är mycket sofistikerade produkter. Det tar år av forskning och utveckling att producera nya.

Valörer

ECB-rådet har beslutat att definitivt stoppa produktionen av 500-eurosedlar och att utesluta dem från Europaserien. Övriga valörer förblir oförändrade: 5, 10, 20, 50, 100 och 200 euro.

Pressmeddelande

Utformningens utveckling

De nya sedlarna innebär en vidareutveckling. De har fortfarande samma motiv med epoker och stilar som den första serien och samma dominerande färger. Sedlarna har däremot anpassats något för att rymma de förbättrade säkerhetsdetaljerna. Det gör dem också lätta att skilja från den första serien.

Slitstyrka

De första två valörerna i Europaserien var 5-eurosedeln och 10-eurosedeln. Eftersom båda dessa valörer används flitigt slits de hårdare. Därför har de försetts med en skyddsbeläggning som gör dem mer slitstarka. Sedlarna behöver alltså inte bytas ut så ofta, vilket sänker kostnaderna och minskar miljöpåverkan. Eftersom användningen är annorlunda behöver de övriga valörerna i Europaserien, inklusive den nya 50-eurosedeln, inte denna skyddsbeläggning.

Parallell användning av den första serien och Europaserien

Den första seriens eurosedlar kommer att ges ut parallellt med den nya Europaserien fram till dess att de gamla lagren är slut. De kommer sedan gradvis att fasas ut.

Den första seriens sedlar kommer alltid att behålla sitt värde

Det datum när den första sedelserien upphör att vara lagligt betalningsmedel kommer att meddelas i god tid. Den första seriens sedlar kommer dock alltid att behålla sitt värde och man kan växla in dem på någon av Eurosystemets nationella centralbanker under obegränsad tid.

Förberedelser för de nya sedlarna

ECB ger branschen tillgång till nya eurosedlar i god tid före lanseringen och samarbetar med alla berörda parter inom Eurosystemets partnerskapsprogram för att övergången ska gå så smidigt som möjligt.

Det åligger dock ägarna av sedelhanteringsutrustningen att anpassa dem efter de nya sedlarna.